2024/07/22

 

EILINIS NEEILINIŲ VIENUOLIKTOS LAIDOS ABITURIENTŲ SUSITIKIMAS SKAPIŠKYJE

Skapiškio vidurinės mokyklos abiturientų išleistuvės 1967 metais. Viduryje sėdi auklėtoja Elena Merkienė.

Vasara kelionių ir susitikimų metas.

Liepos 15 dieną Skapiškyje po penkiasdešimt šešerių metų susitiko šio miestelio vienuolikta abiturientų laida, mokyklą baigusi 1967 metais.

Apie mokytojus, klasę, mokyklinę draugystę papasakojo šios laidos abiturientė Aldona Barkauskaitė-Jonušienė, gyvenanti Kupiškyje, ir jos pakalbinti buvę bendraklasiai.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Pasak Aldonos, baigusios prekybos ekonomikos studijas, kurį laiką ėjusios Kupiškio rajkooperatyvo prekių bazės direktorės pareigas, jų laidos susitikimas vyko Skapiškio bendruomenės salėje. Pirmiausia visus pasveikino pagrindinė visų susitikimų organizatorė Elena Sasnauskaitė-Timčenkienė.

„Elena ne tik susitikimų organizatorė, bet ir jų scenaristė, režisierė. Ji turi visų buvusių bendraklasių telefonus ir visiems paskambina, primena apie būsimą susitikimą. Praneša, kur rinksimės. Ar prie mokyklos, ar prie kapinių, ar miestelio aikštėje, kur po ąžuolu 1967 metais užkastas pasižadėjimas bendrauti ir susitikti. Elena yra buvusi pradinukų mokytoja, vaikus ugdžiusi daugiau nei keturiasdešimt metų.

Pasirūpinti visokiais organizaciniais reikalais, kažką atvežti, parvežti Elenai padeda ir jos vyras Petras Timčenka, taip pat Tamaros Šabanovaitės-Baranauskienės vyras Julius Baranauskas. Šviesaus atminimo klasės auklėtoja Elena Merkienė juos laikė ir vadino žentais.

Šis susitikimas po penkiasdešimt šešerių metų buvo prisiminimų popietė. Kalbėjome apie jaunystės nuotykius, išsipildžiusias ir neišsipildžiusias svajones.
Apie visa tai, kas anksčiau neišsakyta, o dabar, įkopus į aštuntą dešimtį, apie tai jau buvo galima ir atvirai pasikalbėti.

Bendravome iki vakaro ir tai dar ne viskas buvo išpasakota. Po šio susitikimo jautėmės atjaunėję ir pasisėmę naujos energijos iš jaunystės dienų prisiminimų“, – teigė Aldona.

Jos klasė po pirmos Skapiškio vidurinės mokyklos abiturientų laidos 1957 metais buvo neeilinė. Klasėje mokėsi vaikai ne tik iš miestelio, bet ir iš aplinkinių kaimų. Klasė pasižymėjo mokslo siekiu, ryžtingumu. Pirmavo moksle, konkursuose, sporto varžybose.

Iš dvidešimt keturių abiturientų tik trys buvo vaikinai, bet labai tvirti ir ramūs, užglaistydavo visus nesutarimus tarp mergaičių, kurios buvo labai pašėlusios.

Deja, susitiko ne visi. Penkių buvusių bendraklasių jau nebėra tarp gyvųjų.

Plačiau skaitykite rugpjūčio 5 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Susitikimo 2023 metais dalyviai.
Nuotraukos iš asmeninio Aldonos Jonušienės albumo
Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Gražiausia tai Noriūnų dakarytė Nijolė

Rekomenduojami video