2024/07/15

HomeArchyvasamatu_gijos

amatu_gijos

Gruodžio 27 d. sukako lygiai devyneri metai nuo Nikodemo Mickevičiaus mirties. Jis palaidotas Stračnių kapinaitėse. Tai buvo Subačiaus gyvenvietės šviesuolis, kuris aktyviai reiškėsi savo parapijos visuomeniniame gyvenime. N. Mickevičius gimė 1912 m. vasario 14 d. Dvariškių kaime. Augo mažažemių šeimoje. Buvo iš devynių vaikų pats jauniausias.

Šiandien išleidome paskutiniuosius “Amatų gijų” puslapius. Metus trukęs projektas baigiasi. Tai nereiškia, kad mes daugiau nieko neberašysime apie kupiškėnus amatininkus, senųjų verslų puoselėtojus ir gaivintojus. Daug dar liko mūsų krašto auksarankių nepaminėta, neprisiminta. Viliamės, kad savo straipsniais galbūt kai ką paskatinome labiau domėtis gimtinės praeitimi,

Prieš pasibelsdama į Paulino Kaluinos duris svarsčiau, nuo ko pradėti pokalbį. Dažnas skapiškėnas, išgirdęs šio vyriškio vardą, netrunka pranešti: „Tai audinių raštų kūrėjas ir užrašytojas bei mūsų batsiuvys“. Stovint šalia „Jau keturiasdešimt metų Paulinas Kaluina kuria audinių raštus, tokius, kokių nerastume jokiose anksčiau išleistose knygose. Jo sąsiuviniuose

Darbščių ir talentingų žmonių gimtinė Eleonora VAIČELIŪNIENĖ Alenos Aleknaitės-Stančikienės ir Jurgio Stančiko, o vėliau jų penkių vaikų puoselėta sodyba Subačiaus miestelio centre jau šešti metai nebegyvenama. Jos paveldėtojas giminaitis Kazys Stančikas “Mintims” sakė, jog visi septyni buvę šių namų gyventojai jau ilsisi miestelio kapinėse. Paminkle iškalta: “Stančikų

UAB “Durpeta” buvusieji darbuotojai ir pastarojo laikmečio kolektyvo žmonės vis sušnenka, jog šiemet turėtų būti paminėtos šios bendrovės vienos iš ištakų - Šepetos durpyno gamybinės veiklos 65-osios metinės. Šia dingstimi vertingą dovaną savajam kolektyvui parengė jo ilgametė darbuotoja Almina Jonušytė-Kisielienė, - metraštį “Šepeta gyvenimo tekmėje”