2024/07/15

HomeArchyvasgyvenimo_ratas

gyvenimo_ratas

Leonas Apšega.Autorės nuotraukaLietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, politikui ir visuomenės veikėjui Leonui Apšegai šiandien sukanka 75-eri metai.Jis gimė 1940 metų gruodžio 10 dieną Kinderių kaime, netoli Šimonių, Kupiškio rajone. Savo gimtajame krašte 1947 m. pradėjo lankyti Gaigalių pradinę mokyklą, 1959 m. baigė Šimonių vidurinę mokyklą, 1962

Miškininkas Stasys Karazija. Nuotrauka iš asmeninio Stasio Karazijos albumo Stasys Karazija – vienas žymiausių Lietuvos miškininkystės mokslo kūrėjų, įnešusių svarų indėlį į biogeocenotinę miško kaip ekosistemos sampratą. Jo mokslinė veikla susijusi su Lietuvos miško ekosistemų struktūros tyrimais, kurių rezultatai padėjo spręsti fundamentinius miško biologijos ir

Dailininkas Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius jaunystės metais.  Nuotrauka iš leidinio „Boleslovas Motuza: nupieštas gyvenimas“ Dailininkas, pedagogas Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius – sudėtingo likimo kūrėjas. Politinio gyvenimo audrų laužyto ir iki galo atsiskleisti negalėjusio menininko kūryba mažai ištyrinėta, tačiau labai gausi ir spalvinga. Kauno meno mokykloje monumentaliąją

Humanitarinių mokslų daktarė Adelė Valeckienė.Nuotrauka iš leidinio „Lietuvių kalbos enciklopedija“Gruodžio 10 dieną sukanka 90 metų, kai gimė kalbininkė, habil. humanitarinių mokslų (filologija) daktarė Adelė Valeckienė-Mažeikytė (1925).Gimė ir mokėsi Skapiškyje. 1951 m. baigusi Vilniaus universitetą, iki 1999 m. dirbo Lietuvių kalbos institute. Svarbiausias darbas – „Lietuvių

Skulptorius Juozas Kėdainis dirbtuvėse. 1963 m. Nuotrauka iš knygos „Kūrybinė brolystė“, V., 2009Skulptoriaus Juozo Kėdainio darbai – tai puikių mokytojų profesorių Juozo Zikaro ir Juozo Mikėno kūrybos tąsa. Menininko „kūriniai dvelkia autentišku sodietiškumu, tikra etnine atmosfera, nenuglaistyta raiškia plastine kalba, kuriai svetima bet kokia

Kupiškio viešosios bibliotekos Alizavos padalinio vyresn. bibliotekininkė Laimutė Dešrienė. Nuotrauka iš www.kupiskiovb.ltPirmosios žinomos bibliotekos Kupiškio krašte buvo prie Palėvenės ir Skapiškio domininkonų vienuolynų. 1804 m. Palėvenės vienuolyno bibliotekos inventorius skelbia turintis 363 knygas. Didesnius ar mažesnius knygų rinkinius turėjo ir dvarai. Noriūnų dvaro savininkų Venclovavičių

Roma Bugailiškienė Skapiškio bibliotekoje dirba jau 11 metų.Skapiškio biblioteka šiandien įsikūrusi atnaujintuose šio miestelio kultūros namuose. Dėl užtrukusių remonto darbų šią įstaigą skapiškėnai buvo primiršę. Persikėlusi į šiltas ir gražias patalpas bibliotekininkė Roma Bugailiškienė jau laukia grįžtančių savo skaitytojų. Gruodžio 15 d. čia vyks 75-asis

Adomynės biblioteka įsikūrusi gražiame šio kaimo dvare. Vien gražių sienų ir istorinės dvasios sėkmingam šios įstaigos darbui neužtenka – šaltuoju sezonu skaitytojus ir bibliotekininkę Egidiją Namiejūnienę vargina žema temperatūra remonto nemačiusiuose kambariuose. Ką gi, istorija sukasi ratu – itin sunkiai vertėsi ir pati pirmoji Adomynės

Monsinjoras Klemensas Gutauskas. Nuotrauka iš Aldonos Vasiliauskienės monografijos„Monsinjoras Klemensas Gutauskas“, K., 2004Kunigas Klemensas Gutauskas gimė 1915 m. lapkričio 28 d. Anykščių rajone, Paežeriuose, prie Rubikių ežero įsikūrusiame kaime. Tai ketvirtasis jauniausias Klemenso Gutausko ir Marijonos Žiūkaitės iš Šimonių parapijos Plikiškių kaimo vaikas. Trijų brolių ir sesers

Etnografinis vaidinimas „Vesėlios anoj šaly“.Nuotrauka iš Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblio „Kupkėmis“ archyvo  Mūsų krašto vardą ir jo papročius ne tik visoje šalyje, bet ir už jos ribų garsino „Senovinės kupiškėnų vestuvės“. Trumpąsias kelių dienų „Senovines kupiškėnų vestuves“ jaunosios pusėje kelis dešimtmečius visoje Lietuvoje vaidino

Antrojo pasaulinio karo metais senoji varpinė gerokai apdaužyta, sudegė stogas.Onos Balytės nuotrauka iš leidinio „Skapiškis“ (sudarytoja Aliutė Elena Markevičiūtė)Tikslių istorinių duomenų, kada Skapiškyje pastatyta pirmoji bažnyčia, nėra. Manoma, kad tai buvo maždaug apie 1500 metus, arba prieš 515 metų.Išsamių duomenų apie pirmąją Skapiškio bažnyčią yra

Dailininkas, keramikas, pedagogas Vytautas Monkevičius. Vidmanto Jankausko nuotrauka iš 2011 m. almanacho „Kupiškis“Dailininkas, keramikas, pedagogas Vytautas Monkevičius (iki 1942 m. Minkevičius) gimė 1930 m. lapkričio 14 d. Dvaramiškyje.1942 m. baigęs Kupiškio pradžios mokyklą, iki 1950 m. mokėsi Kupiškio gimnazijoje. Klasės draugai prisimena, kad buvęs draugiškas vaikis,

Mokytojas, visuomenės veikėjas Justinas Jankevičius. Nuotrauka iš „Kupiškėnų enciklopedijos“, V., 2006 Mokytojas, visuomenės veikėjas Justinas Jankevičius gimė 1885 m. lapkričio 10 d. (22 d.) Girvalakiuose. Tai kunigo Jono (1870–1921), kunigo Mykolo (1881–1945) ir gydytojo, mokytojo Domininko (1890–1937) brolis. Mokytojai Justinas ir Paulina Jankevičiai yra prozininkės,