2024/04/24

amziu

Tatjana Gromakova.Autorės nuotraukaŠimonių istorija tokia plati, kad jai parašyti reikėtų ne vieno kraštotyros projekto ar metraščio. Šiuo kraštu domėjosi ne tik profesionalūs tyrinėtojai, bet ir patys kaimo gyventojai. Dabar tuo daugiausia užsiima Šimonių pagrindinės mokyklos mokiniai. Visą krūvą įvairių darbelių apie Šimonis jiems padėjo parengti

Kupiškio viešosios bibliotekos Salamiesčio filialo vyr. bibliotekininkė Jolanta Vosylienė brandina naujus kraštotyros sumanymus.Autorės nuotraukaJolanta Vosylienė, Salamiesčio bibliotekininkė, bene pati jauniausia iš mūsų kalbintų metraštininkių. Kolegės ją giria už stropumą, profesionalų informacijos išdėstymą ir pateikimą. Įdomu, kad pirmasis didesnis Jolantos parengtas kraštotyros darbas buvo apie buvusį

Kartu su kraštotyros būrelio mokiniais istorijos mokytoja Jugasė Kovaliūnienė surinko daug Noriūnų krašto praeities faktų.Autorės nuotraukaKas kartą pravažiuojant pro Noriūnus, šalia kelio į šią gyvenvietę pasitinka didžiulės iš akmenų sumūrytos raidės MSMV. Jaunimas retai besupranta jų reikšmę, o štai sovietmetį menantys pakeleiviai puikiai žino, kad

Buvusi ilgametė medicinos darbuotoja Marija Tamošiūnienė yra sukaupusi didelę kraitę kraštotyrinių darbų. Darbas apie akušerę Emiliją Grybauskienę buvo įvertintas I respublikine premija.Autorės nuotraukaKasdienė šių laikų žmogaus skuba, jį supanti nesibaigianti informacijos lavina retokai leidžia stabtelėti ir įvertinti paprastus savosios būties dalykus, kitaip pažvelgti į gyvenimo

Danutė Baronienė, Kupiškio viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja, neįsivaizduoja savo darbo be kraštotyrinės veiklos.Autorės nuotraukaKai reikia informacijos apie mūsų krašto praeitį, čia gyvenusius ir dirbusius žmones, daugelis skuba į Kupiškio viešąją biblioteką pas Danutę Baronienę, Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėją. Ant jos darbo

Kraštotyros darbai septyniasdešimt šešerių Eleonorai Keršulienei – didžiulis pomėgis.Autorės nuotraukaSeptyniasdešimt šešerių Eleonora Keršulienė trejus metus dirbo klubo-skaityklos vedėja. Tokia, kad ir trumpa praktika, moterį privertė pamilti istoriją ir kraštotyrą. Per šešiolika metų ji aprašė dvylika aplinkinių kaimų. Tarp jų ir Mičiūnus, kur ji su vyru

Vilija Paukštienė bibliotekininkystei atidavė daugiau nei keturiasdešimt savo darbo metų.Autorės nuotraukaŠepetos bibliotekoje besidarbuojanti Vilija Paukštienė daugiau nei keturiasdešimt metų sukasi tarp knygų ir jas skaityti mėgstančių žmonių. Jos akiratyje ir šio krašto praeitis, papročiai, senieji amatai. Bibliotekininkė po kruopelytę renka nykstančių kaimų istorijas, aprašo gražiausias

Ritos Liogienės pastebėjimu, kraštotyros darbai dabar domina daugiau vyresnio amžiaus žmones.Autorės nuotraukaBeveik tris dešimtmečius Juodpėnų bibliotekoje dirba vietinė šių kraštų gyventoja Rita Liogienė. Moteris kilusi iš netolimo Bagdonavos kaimelio, apie kurį šiandien liudija tik keli išdidūs ąžuolai ir viena sugriuvusi troba. O dar prieš trisdešimt

Nuo šiol antradieniais iki Naujųjų metų skaitytojai laikraštyje ras naują rubriką „Amžių sandūroje“. Čia Jus supažindinsime su Kupiškio rajono kaimų istorijų metraštininkais, kurie negailėdami laiko, energijos vien savo entuziazmo vedami fiksuoja nykstančių kaimų istorijas, užrašo juose gyvenusių ir gyvenančių žmonių pasakojimus.Galimybę papasakoti apie kaimų metraštininkus