2024/07/15

HomeArchyvasmusu_zmonas

musu_zmonas

Keramikas Romualdas Aleliūnas (dešinėje) per savo personalinės parodos atidarymą Kupiškio etnografijos muziejuje su žmona architekte Danguole ir jaunyliu sūnumi studentu Nagliu, sugrįžusiu kalėdinių atostogų iš Didžiosios Britanijos ir padėjusiu rengti ekspoziciją. Šeimyninėje nuotraukoje stinga tik vyriausiojo sūnaus Vytenio, kuris taip pat studijuoja toje pačioje šalyje

Kiek iš viso yra padariusi sodų, Danutė Palaimienė sako neskaičiavusi. Daug jų yra sukabinta Salamiesčio bendruomenės namuose įrengtame muziejuje.Kupiškėniškas šiaudais kvepiantis sodas pamažu vėl atgyja. Vis dažniau svetur išvykę lietuvaičiai savo naujiems namams ar dovanoms ieško šio šiaudų vėrinėlio.Tik labai gaila, kad mokančių verti, pinti

Jeronimas Čielys Pakruojo rajono „Taikos“ kolūkio pirmininko pavaduotojas Grikpedžių aštuonmetės mokyklos atidaryme 1984 metų rugsėjo 1 .Daugelis Byčių kaimo gyventoją Jeronimą Čielį pažįsta kaip aktyvų įvairiausių renginių dalyvį, kartais, kai reikia organizuoti klasės draugų susitikimus, ir rengėją. Jis aktyvus „Bočių“ choro dainininkas, rūpinasi, kad bendraminčių

Vida Palionienė džiaugiasi nauju savo gyvenimo tarpsniu Kupiškyje. Autorės nuotraukaVidą Palionienę bene geriausiai pažįsta Žaidelių apylinkių gyventojai ir pedagogų bendruomenė. Mat ji beveik devyniolika metų mokė šio mūsų rajono pakraščio pradinukus. „Kupiškėnų minčių“ skaitytojai ją žino ir kaip literatę, poetę, įvairių renginių sumanytoją. Pastaruoju metu

Vilhelma Ona Elskienė dar retkarčiais paima į rankas akordeoną.Neseniai Vilhelma Ona Elskienė atšventė savo aštuoniasdešimtmetį. Visą gyvenimą ją lydi daina, muzika ir kupiškėniška tarmė. Vienas iš įdomiausių moters gyvenimo tarpsnių buvo dalyvavimas Povilo Zulono režisuotuose spektakliuose „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ ir Šienpjovių daina“.Dainos iš tėviškės„Kaip greit

Kelmės rajono Palendrių vienuolyno kieme su juodpėnietėmis. Iš kairės: Stasė Jurevičienė, Birutė Vanagienė ir Elena Šimonytė. 2010 m. Nuotrauka iš Elenos Šimonytės albumoKaimo senbuvė, kraštotyrininkė, garsaus Lietuvos dailininko Kazio Šimonio giminaitė Elena Šimonytė nuo pavasario renka savojo kaimo žmonių išsaugotas nuotraukas, jau seniau pradėjo rašyti

Tatkonių klubo-skaityklos, kuriai vadovavo EleonoraGiedrytė, šokių kolektyvo narės. Iš kairės: Aldona Mačiulytė, Liuda Keršulytėir Eleonora Giedrytė apie 1960 metus. Pradėjusi rašyti kaimų istorijas 1997 metais nuo mamos Onos Giedrienės, gyvenusios Mikiškių sodžiuje, kilusios iš Kerelių, Eleonora Keršulienė dabar turi parašiusi dvylikos savo apylinkės kaimų gyventojų

Knygos viršelis.Kupiškio kraštas išugdė nemažai žmonių, dirbusių įvairiose srityse ir garsinusių gimtinę bei visą Lietuvą. Iš Gyvakarų kaimo (priklausė Salamiesčio parapijai) kilęs istorikas prof. Bronius Dundulis, kuriam mokslo padėjo siekti (t. y. rėmė finansiškai) bažnyčių statytojas Žemaitijoje, liaudies švietėjas ir kultūrininkas, mokyklų steigėjas, 1905 m.

Prezidentūroje, laukiant apdovanojimo ceremonijos. Iš kairės: daujėniškis Antanas Šimkūnas („Versmės“ ekspedicijos vadovas), Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas, kun. F. Ereminą pažinojusi ir jo kapą prižiūrinti Marija Mėkelytė; už jų Panevėžio vyskupijos generalvikaras kun. Simas Maksvytis, Daugailių mokyklos bičiulių pirmininkas, UAB „Vilava“ generalinis direktorius Antanas Vilūnas ir