2024/05/25

HomeArchyvaslaiko_rastas

laiko_rastas

Vytaras Radzevičius „Kupiškėnų minčių“ laikraščio redakcijos balkone 2014 metų lapkritį.Autorės nuotraukaVytaras Radzevičius – prodiuseris, žurnalistas, sporto komentatorius, keliautojas, knygų autorius – yra neabejingas Kupiškio kraštui. Čia gimė ir augo jo tėvas, čia praleista ne viena vasara pas senelius. Įdomu tai, kad Vytaro pirmieji žurnalistinės veiklos

Edita Maželytė 2002 metų vasaros pabaigoje atsisveikino su Kupiškiu.Edmundo Maželio nuotrauka„Kupiškėnų minčių“ redakcija yra paskatinusi rašyti, siuntusi į humanitarines studijas ne vieną jaunuolį. Ypač žurnalistams smagu išgirsti, kad buvęs jų jaunasis kolega pasirinko būtent žurnalistiką. Edita Maželytė – viena iš tokių. Mergina šiuo metu yra

Edmundas Maželis nuo pat jaunystės kartoja, kad ilgi plaukai jam gyvenime padeda.Nuotraukos iš Edmundo Maželio asmeninio archyvoŠiuo metu „Kupiškėnų minčių“ redakcijoje nebėra fotokorespondento arba fotografo etato. Visi žurnalistai ir ne tik šiais laikais sugeba fotografuoti. Tai itin per pastaruosius dešimtmečius patobulėjusios fotografavimo technikos rezultatas.Edmundas Maželis

Antanas Salys po kelerių metų vėl užsuko į „Kupiškėnų minčių“ redakciją, ten, kur prieš 28 metus buvo jo darbo kabinetas su balkonu.Autorės nuotraukaŽemaitis Antanas Salys, jei ne redaktorystė, tikriausiai niekada nebūtų atklydęs dirbti į Kupiškį. 1981 metų gegužę jis buvo paskirtas tuometinio mūsų rajono laikraščio

Redakcijos variklis – platinimo tarnyba su vadove vadybininke Renata Babeliene (sėdi dešinėje). Kairėje sėdi noriūnietė Stasė Vėžienė, stovi iš kairės: Artūras Remeikis, Audronė Danienė, Jovita Medelinskienė, Jūratė Morkūnienė. 2004 metų vasaris.Nuotrauka iš redakcijos archyvoAtgavus Lietuvai nepriklausomybę, formuojantis rinkos ekonomikai, atsirado naujovių ir platinant spaudą. Didieji

Jūratė Nedveckaitė-Mockuvienė prie savo pirmosios darbovietės – „Kupiškėnų minčių“ redakcijos šių metų rugsėjo pradžioje.Autorės nuotraukaBuvusi „Kupiškėnų minčių“ laikraščio žurnalistė Jūratė Nedveckaitė-Mockuvienė – jaunosios žurnalistų kartos atstovė. Ji daug prisidėjo, kad rajono laikraščio redakcija dirbtų šiuolaikiškai. Čia prabėgę šešeri darbo metai (1997–2003), naujam karjeros šuoliui subrandino

Zita Lukošiūtė-Staškūnienė.Zita Lukošiūtė-Staškūnienė (1951 09 05–1992 01 16), baigusi lituanistikos studijas Vilniaus universitete, ilgai siekė tapti rajono laikraščio žurnaliste. Mokytojavimas meniškos sielos, kūrybingai asmenybei nebuvo širdžiai mielas. Lengviau reikštis kaip kūrėjai jai tapo įsidarbinus rajono bibliotekoje. Į kupiškėnų žurnalistų būrį Zita buvo priimta 1984 metais.

Vladą Jasinską buvę kolegos prisimena, kaip linksmą, dažnai besišypsantį žmogų.Nuotrauka iš Eugenijos Stančikaitės-Urbonienės asmeninio albumoRajono laikraščio istorijoje ryškų pėdsaką yra įspaudęs kupiškėnas žurnalistas Vladas Jasinskas (1931 08 07–1988 03 21). Daugiau nei dvidešimt metų jis koordinavo laikraščio leidybą – ėjo atsakingojo sekretoriaus pareigas.Vladas Jasinskas tuo

Valerija Kutrienė, gryna kupiškėnė, net dvidešimt aštuonerius metus dirbo rajono laikraščio buhaltere.Autorės nuotraukaBuhalterei Valerijai Kutrienei net dvidešimt aštuonerius metus (1963–1990 m.) rajono laikraščio redakcija buvo lyg antrieji namai. „Man teko dirbti su penkiais redaktoriais. Visi atvykę dirbti nauji redaktoriai pajusdavo pavaldinių tarpusavio draugiškumą ir tai

Elvyra Latvytė-Babelienė mielai pasidalijo prisiminimais apie darbą rajono laikraščio redakcijoje, papasakojo apie savo gyvenimą.Autorės nuotraukaDvidešimt metų rajono laikraščio redakcijoje valytoja-kurjere dirbo Elvyra Babelienė. Trijų vaikų mamai šis darbas buvo labai parankus. Galėjusi savo atžalų neleisti į vaikų lopšelį-darželį, kur jie nepritapo, dažnai sirguliavo. Moteris su

Laikraščio „Komunizmo keliu“ trisdešimtmečio minėjimas 1976 metų spalio 22 dieną. Iš dešinės žurnalistai: Eleonora Vaičeliūnienė, Eugenija Urbonienė, Algirdas Petrulis ir laikraščio korektorė Birutė Koroviakova.Tęsinys. Pradžia gegužės 10 d. numeryjeKaip redaktorius „piršliavo“A. Žilys prisidėjo prie Eugenijos ir būsimojo jos vyro Rimanto Urbono pažinties. „Stigo redakcijai žmogaus

Eugenija Stančikaitė-Urbonienė, ilgametė rajono laikraščio žurnalistė, pasidalijo prisiminimais.Autorės nuotraukaKupiškėnė žurnalistė Eugenija Stančikaitė-Urbonienė dvidešimt aštuonerius metus atidavė rajono laikraščiui. Visas jos gyvenimas vienaip ar kitaip buvo ir yra susijęs su spausdintu žodžiu. Baigusi žurnalistės karjerą, moteris ir toliau tęsia kūrybinę veiklą, tik šiuo metu kaip įvairių