2022/12/01

HomeKultūra

Kultūra

Kupiškėnė Ernesta Masiulionytė penkerius metus dirbo mokytojo padėjėja. Laukdamasi atžalos ir turėdama daugiau laisvo laiko, nutarė jį išnaudoti prasmingai, mokytojams ir tėvams sukūrė interneto puslapį smagiu pavadinimu „Katino ūsas“, kuriame – įvairios užduotėlės vaikams. Jurga BANIONIENĖ Ernesta, papasakok, kaip gimė ši idėja? Dirbau mokykloje ir nuolat tekdavo padėti

Iš Miliūnų kaimo, Alizavos seniūnijos, kilusiam rašytojui, žurnalistui Viliui Baltrėnui lapkričio 20 dieną sukako 85 metai. Garbusis kraštietis ta proga maloniai sutiko pasikalbėti apie gyvenimą ir kūrybą. Prisiminė Kupiškyje švęstą 80-metį, tebesitęsiančią draugystę su Kupiškio viešąja biblioteka, paminėjo, kad rajono laikraštyje buvo spausdinti eilėraščiai ir

Vaideginė – viensėdis Noriūnų seniūnijoje, Palėvenės parapijoje, 3 kilometrai į pietvakarius nuo Kupiškio, kairiajame Lėvens krante. Gretimi kaimai: Žvėriai, Buivėnai, Noriūnai.Seniūnijos pateiktais duomenimis, šiuo metu viensėdis gyvenamas, neapleistas. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Vartydama „Kupiškėnų enciklopediją“ sužinojau, kad Kupiškio rajone buvo dvi vietovės vadinamos Vaidegine. Toks kaimas, dar vadintas Vaidagine,

Rankdarbiai kupiškėnę, beveik septynerius pastaruosius metus kaimyniniuose Anykščiuose gyvenančią Ramunę Vilėniškienę, lydėjo nuo vaikystės. Ir šiandien ji nestokoja kūrybinių sumanymų: siuva, mezga, neria, lipdo iš molio, tapo. O neseniai su bendraminte Rasa Strumiliene ėmė plėtoti originalią verslo idėją – moterys kuria lininius rankomis siuvinėtus drabužius

Iki šių dienų Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose užsienio šalyse gyvuoja stiprios lietuvių išeivių bendruomenės, veikia lituanistinės mokyklėlės, puoselėjama tautinė kultūra. Visų tų dalykų nebūtų ir be finansinio užnugario.Mintį įsteigti milijono dolerių fondą lietuviškiems reikalams pirmi iškėlė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) antrosios bangos lietuvių emigrantų

Perskaityta per vieną naktį tarsi įdomiausias trileris. Tokiais žodžiais naują knygą apie kupiškėną dailininką Boleslovą Motuzą-Matuzevičių „Trys gyvenimo spalvos“ apibūdino pirmi jos skaitytojai. Ši knyga buvo pristatyta ir Kupiškio viešojoje bibliotekoje. Čia dalyvavo dailininko sūnus Gediminas, kiti artimieji, dailėtyrininkė Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė, knygos dizaineris, leidyklos „Ex