2023/03/31

 

PASKUTINES KADENCIJOS DIENAS SKAIČIUOJANTYS TARYBOS NARIAI Į ARŠIAS DISKUSIJAS NESIVĖLĖ

Jurgos Banionienės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį, vasario 23 d., vyko eilinis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Nors svarstyta nemažai – 37 pagrindinės darbotvarkės klausimai, Tarybos nariai visiems jiems aptarti užtruko vos daugiau nei valandą. Tai ne paskutinis šios kadencijos rajono Tarybos posėdis. Planuojama rinktis dar du kartus.

Jurga BANIONIENĖ

Pritarta ataskaitoms

Posėdžio pirmininkas rajono meras Dainius Bardauskas informavo, kad paskutinį kartą šios kadencijos taryba posėdžiaus kovo 30 dieną.

Tačiau planuojama šaukti ir dar vieną Tarybos posėdį dėl kelių klausimų, susijusių su greitosios medicinos pagalbos reforma. Jis turi įvykti iki kovo 17 dienos. Konkreti data dar bus numatyta. Tarybos nariams pritarus, šis posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Kiekvienam Tarybos nariui ant stalo buvo padėta ilgamečių Savivaldybės užsienio partnerių – Ukrainos Manevyčių rajono padėka už paramą ir palaikymą.

Tarybos posėdis. Jurgos Banionienės nuotrauka

Ją perskaitė D. Bardauskas. Meras dėkojo Tarybos nariams, kad vieningai sutarta dėl paramos kovojančiai Ukrainai skyrimo.

Per Tarybos posėdį patvirtinta visa virtinė 2022 metų veiklos ataskaitų.

Jas pristatė Šv. Kazimiero vaikų globos namų, Socialinių paslaugų centro, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Subačiaus gimnazijos, Povilo Matulionio progimnazijos, Alizavos pagrindinės mokyklos, Subačiaus vaikų lopšelio-darželio, Kupiškyje veikiančių „Saulutės“ ir „Obelėlės“ vaikų lopšelių-darželių, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos, Kūno kultūros ir sporto centro, Meno mokyklos, Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro, Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovai ar laikinai einantys jų pareigas. Tik Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita pateikta už 2021 metus, nes praėjusių metų duomenys bus gauti baigiantis 2023 metams.

Pristatytos ir Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos, Kontrolės komiteto, Etikos komisijos veiklos ataskaitos.

Plačiau skaitykite vasario 25 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video