2022/12/05

HomePosts Tagged "kupiškio rajono savivaldybė"

kupiškio rajono savivaldybė Tag

Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikus auditą paaiškėjo, kad Savivaldybėje yra nepakankamas vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą reglamentavimas ir kontrolė, dar nėra patvirtinto išorinės reklamos specialiojo plano. Savivaldybės tarybos patvirtintuose bendruosiuose teritorijų planavimo dokumentuose nenustatyti išorinės reklamos įrengimo Kupiškio mieste ar rajone

Kupiškio rajono gyventojai solidarizuojasi su Rusijos agresiją patiriančia Ukraina ir padeda nuo karo nukentėjusiems  žmonėms. Pirma kupiškėnų siunta jau pasiekė bendradarbiavimo partnerius, Manevyčių rajono gyventojus. Apie tai feisbuke pranešė šio rajono atstovas. Kupiškėnų parama atgabenta į Manevyčių savanorių centrą. Dėkojama už šią siuntą, kurioje daug vertingų

Rajono Taryba nuotoliniame vasario 23 dienos posėdyje nusprendė skirti Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierei Vilmai Mažeikienei vieno pareiginės algos dydžio piniginę išmoką už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus, įgyvendintus uždavinius. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Tokį sprendimą kai kurie Tarybos nariai prilygino

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Lietuvos savivaldybės imasi iniciatyvos nutraukti bendradarbiavimo sutartis su Rusijos ir Baltarusijos miestais. Tą patį nusprendė padaryti ir Kupiškio rajono savivaldybė per kovo 3 dieną sušauktą neeilinį Tarybos posėdį. Svarstytas ir klausimas dėl humanitarinės pagalbos teikimo Ukrainos partneriams. Jurga BANIONIENĖ Pirmiausia svarstyta dėl bendradarbiavimo

Vasario 24 dieną nacionalinis savanorių koordinavimo centras „Stiprūs kartu“ paskelbė žinią apie poreikį padėti nuo karo prieš Ukrainą bėgantiems žmonėms. Lietuviai nebuvo abejingi – per kelias dienas beveik 8 tūkstančiai tautiečių registravosi svetainėje www.stipruskartu.lt ir pasiūlė karo pabėgėliams apgyvendinimo ar pavežimo paslaugas. Kupiškėnai taip pat

Rusijai užpuolus Ukrainą visokeriopą pagalbą ukrainiečiams siūlo ne tik šalies valdžia, bet ir savivaldybės bei gyventojai. Ne išimtis ir Kupiškis. Remiantis Kupiškio rajono savivaldybės atstovų pateikta informacija, mūsų rajoną jau šiąnakt pasieks pirmi pabėgėliai. Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos patalpose apsigyvens dvi ukrainiečių šeimos (4 ir 5