2023/03/22

HomePosts Tagged "Kupiškio rajono savivaldybė"

Kupiškio rajono savivaldybė

Rajono Taryba kovo 16 dienos posėdyje nusprendė paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, daugiau nei milijoną eurų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2023 metais. Kupiškio rajono savivaldybės administracijai pavesta atlikti

Kovo 17 dieną Kupiškio rajono savivaldybėje lankėsi Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Susitikimo tema – ambulatorinės slaugos paslaugų namuose (ASPN) teikimas. Deja, jau įprasta, kad rajono žmonėms svarbūs reikalai svarstomi už uždarų durų. Jurga BANIONIENĖ Tikslas – išgirsti ir padiskutuoti Savivaldybės posėdžių salėje vykusioje rajono valdžios, sveikatos priežiūros įstaigų, Kupiškio

Neseniai rašėme, kad subatėnai ėmėsi iniciatyvos susikurti savo herbą, vėliavą ir antspaudą. Įkandin jų pasekė ir Skapiškis. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžiui rengiamas klausimas dėl kreipimosi į Lietuvos heraldikos komisiją dėl Skapiškio miestelio herbo etalono ir heraldinio projekto kūrimo inicijavimo. Jurga BANIONIENĖ Pajudėjo iš mirties taško Subatėnai pirmi oficialiai

Lietuvos laisvosios rinkos institutas paskelbė Lietuvos savivaldybių 2022 metų indeksą pagal 2021 metų duomenis. Nuo 2011 m. sudaromame Lietuvos savivaldybių indekse šiais metais dėmesys skiriamas savivaldybių finansiniam tvarumui ir investicinei aplinkai. Aukščiausias vietas Lietuvos savivaldybių indekse užima tos savivaldybės, kurios yra mažiausiai finansiškai priklausomos nuo valstybės

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skaičiuoja pirmosios išankstinio balsavimo dienos aktyvumą. VRK duomenimis, pirmąją išankstinio balsavimo dieną iš viso balsavo 28,5 tūkstančio rinkėjų. Tai yra 1,2 procento nuo bendro visų Lietuvoje balsuojančių rinkėjų skaičiaus. Prieš ketverius metus, 2019 m. vykusiuose savivaldos rinkimuose pirmąją balsavimo iš anksto dieną balsavo

Praėjusį ketvirtadienį, vasario 23 d., vyko eilinis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Nors svarstyta nemažai – 37 pagrindinės darbotvarkės klausimai, Tarybos nariai visiems jiems aptarti užtruko vos daugiau nei valandą. Tai ne paskutinis šios kadencijos rajono Tarybos posėdis. Planuojama rinktis dar du kartus. Jurga BANIONIENĖ Pritarta ataskaitoms Posėdžio

Iki šių metų prašymas įregistruoti santuoką skelbtas viešai – Savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje. Būdavo nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, būsimos santuokos registravimo data ir valanda. Nuo sausio 1 d. jaunųjų sąrašai nebeskelbiami. Jurga BANIONIENĖ Saugomi asmens duomenys Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus pateikiamais duomenimis,

Nešališkas politikos stebėsenos tinklas „Žinau, ką renku“ vasario 20 dieną 18 valandą Kupiškio kultūros centre organizuoja kandidatų į mero postą debatus. Kupiškio savivaldybės gyventojai kviečiami nemiegoti prieš rinkimus ir tiesiogiai užduoti rūpimus klausimus kandidatams į merus. „Žinau, ką renku“ veikia nešališkai, tad debatuose kviečiami dalyvauti visi

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją, Kupiškio kultūros centro vitražų salėje vyks labdaros aukcionas. Čia surinktos lėšos bus skirtos Kupiškio rajono savivaldybės partneriams Ukrainoje remti. Jurga BANIONIENĖ Pagalba neturi nutrūkti Lietuvos žmonės iki šiolei aktyviai remia Ukrainos žmones, kovojančius už savo šalies teisėtą teritoriją, į kurią pačiu

Vilniaus politikos analizės institutas pristatė 2022 metų savivaldybių gerovės indeksą. Kad būtų patogesnė analizė ir lygiavertis palyginimas, visos 60 savivaldybių sugrupuotos į penkias kategorijas – didieji miestai, kaimiškosios savivaldybės, urbanizuotos savivaldybės, žiedinės savivaldybės ir kurortai. Tarp 35 kaimiškųjų savivaldybių bendrame indekse Kupiškio rajonas užima 16 vietą. Reitinguoja kasmet Savivaldybių