2024/06/25

HomePosts Tagged "Vilma Mažeikienė"

Vilma Mažeikienė

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierei Vilmai Mažeikienei Kupiškio rajono savivaldybės taryba nustatė pareiginės algos koeficientą. Svarstant šį sprendimo projektą, kilo tam tikrų diskusijų. Jurga BANIONIENĖ Kupiškio rajono savivaldybės Teisės skyriaus vedėja Jovita Bakanaitė-Talačkienė per posėdį teigė, kad Tarybos prašoma nustatyti konkretų pareiginės algos koeficientą, kuris įsigaliotų

Rajono Tarybos posėdyje rugpjūčio 31 dieną patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai. Svarstant šį klausimą Tarybos narė konservatorė Neringa Klimavičienė pasiūlė nebalsuoti už priedą, pridėtą prie šio Tarybos sprendimo projekto. Kas tame priede rašoma? Kodėl politikė buvo suinteresuota, kad

Kovo 30 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas pavesti Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2022 metų darbo užmokesčio finansinį (teisėtumo) auditą. Per birželio 20 d. rajono Tarybos posėdį politikai supažindinti su jo rezultatais. Kupiškio mokyklos

Jau rašėme, kad rajono meras Dainius Bardauskas nepatenkinamai įvertino Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės veiklą. Buvo pateiktas siūlymas atleisti kontrolierę iš pareigų. Nesutikdama su tuo, ji mero sprendimą apskundė Nuolatinei Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijai. Ši komisija priėmė savo sprendimą. Su juo

Praėjusį ketvirtadienį, kovo 30 dieną, įvyko paskutinis šios kadencijos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Čia dalyvavo visi kadenciją baigiantys Tarybos nariai. Apsvarstyti 23 pagrindinės ir du papildomos darbotvarkės klausimai. Planuojama, kad į pirmą naujos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį bus renkamasi balandžio 20 dieną. Jurga BANIONIENĖ Atminimui –

„Kupiškėnų mintyse“ anksčiau rašėme, kad Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba pagal pateiktą Aukštupėnų kaimo gyventojo skundą pradėjo patikrinimą dėl biudžeto lėšų panaudojimo, asfaltuojant Ežerėlio gatvę Aukštupėnų kaime, teisingumo ir teisėtumo. Jo išvados jau gautos. Kas nustatyta? Jurga BANIONIENĖ Priešistorė Skunde teigta, kad sukviesti Aukštupėnų kaimo gyventojai

Per Kupiškio rajono tarybos posėdį lapkričio 24 dieną vėl atgijo rajono mero Dainiaus Bardausko ir Savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės nesantaika. Šį kartą kontrolierei norėta skirti pastabą dėl to, kad ji merui nepateikia ataskaitų apie savo komandiruotes. Prieš balsavimą vykusiuose debatuose iškilo ir partinis motyvas, ir noras

Savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė neseniai grįžo iš Ispanijos, Maljorkos. Spalio 19–24 dienomis ji dalyvavo Tarptautinės regioninių išorės audito institucijų organizacijos EURORAI XI kongrese „Viešojo sektoriaus sveikatos įstaigų auditas“ ir EURORAI asamblėjoje. Plačiau apie šią kelionę su Savivaldybės kontroliere ir kalbėjomės. Jurga BANIONIENĖ Kokiu tikslu vykote į šį renginį? EURORAI

Rajono Taryba nuotoliniame vasario 23 dienos posėdyje nusprendė skirti Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierei Vilmai Mažeikienei vieno pareiginės algos dydžio piniginę išmoką už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus, įgyvendintus uždavinius. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Tokį sprendimą kai kurie Tarybos nariai prilygino

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės per nuotolinį rajono Tarybos posėdį gegužės 27 dieną pateikta Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita sulaukė išties gausios kritikos. Jos strėlės lėkė iš konservatorių. Ir nors ataskaitai pritarta, per posėdį nuskambėjo net klausimas dėl patiriamo mobingo. Jurga