2023/12/09

 

KUPIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ PARENGĖ „KUPIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2023–2027 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ“

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Kupiškio miesto vietos veiklos grupė atliko parengtos „Kupiškio miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos“ korekcijas pagal naujai patvirtintas LR Vidaus reikalų ministerijos gaires. 

Strategijos pagrindinis tikslas – Kupiškio miesto gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas per socialinės integracijos paslaugas bei socialinės infrastruktūros plėtojimą/modernizavimą.

Gyvenimo kokybės gerinimas per socialinės integracijos paslaugas bei socialinės infrastruktūros plėtojimą/modernizavimą yra svarbus siekiant užtikrinti visuomenės gerovę ir lygiavertį dalyvavimą visuomenėje. Šiame procese svarbų vaidmenį atlieka visos institucijos ir sektoriai: nevyriausybinis, vietos valdžios ir verslo.

Socialinė integracija susijusi su tuo, kaip žmonės gali dalyvauti visuomenėje, turėti galimybę įgyvendinti savo potencialą ir jaustis priimti. Tai apima įvairias sritis, tokiu kaip užimtumas, švietimas, sveikata, kultūra, būstas ir kt. Socialinės integracijos paslaugos yra skirtos užtikrinti, kad visi žmonės, nepaisant jų socialinės padėties, turėtų lygias galimybes naudotis šiais svarbiais ištekliais.

Viena iš būdų gerinti socialinę integraciją yra plėtoti ir modernizuoti socialinę infrastruktūrą. 

Moderni socialinė infrastruktūra leidžia žmonėms lengviau pasiekti svarbius paslaugas, turėti galimybę aktyviai dalyvauti visuomenėje, integruotis į darbo rinką ir tęsti gyvenimą su gerove. Be socialinės infrastruktūros plėtojimo, svarbu užtikrinti ir prieinamas socialines paslaugas, kurios padėtų žmonėms integruotis ir užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę.

Tai gali apimti socialinę paramą, sveikatos paslaugas, profesinę reabilitaciją, švietimo galimybes, socialinę globą ir pan. Šios paslaugos turi būti prieinamos visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties arba ribojančių veiksnių.

Rengiamos VPS tikslas – remti iniciatyvas veiklas skirtas socialinei integracijai ir socialinės infrastruktūros plėtojimui, taip pat  skatinti švietimo ir informavimo programas, bendradarbiavimo tarp sektorių skatinimas  ypatingą dėmesį teikiant socialiai atsakingų iniciatyvų vystymui.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti gyvenimo kokybės gerinimą per socialinės integracijos paslaugas bei socialinės infrastruktūros plėtojimą/modernizavimą, svarbu atkreipti dėmesį į visų visuomenės sluoksnių poreikius ir įsitikinti, kad šios pastangos būtų tvarios ir ilgalaikės.

Kviečiame visus iki 2023 11 30 (iki 24.00 val.) teikti pastabas ir pasiūlymus (el. p. [email protected]).   Su naujos strategijos projektu galite susipažinti  savivaldybės internetiniame puslapyje www.kupiskis.lt, bei  oficialioje paskyroje /www.facebook.com/kupiskis.lt

Kupiškio miesto vietos veiklos grupės inf.

Užs. Nr.1413

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Su ta socialine integracija reikia būti atsargiem. Labai plati sąvoka, po kuria gali būti paslėpti ir pusiaukėlės namai ir visokių atmatų integravimas tarp kupiškėnų. Visi matom, kaip tyliai buvo prastumtas projektas Domeikavoj.

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video