2023/10/04

 

NAIVIŲ BIBLIOTEKININKĖ VERČIA NAUJĄ GYVENIMO LAPĄ

Naivių bibliotekininkė Milda Levickienė nuo rugsėjo pirmos dienos mėgaujasi užtarnautu poilsiu. Autorės nuotrauka

Paskutinę kalendorinės vasaros dieną su Naivių kaimo biblioteka atsisveikino ilgametė darbuotoja Milda Levickienė. Ta proga su ja ir pasikalbėjome. Kokie buvo intensyvios veiklos metai, ko moteris tikisi iš ateities, kokia vaga žada sukti naują savo gyvenimo etapą.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Lemtingas atsitiktinumas

Su Milda susitikome Naivių bibliotekoje, kur ji ką tik visus savo darbus perdavė Romai Bugailiškienei, Skapiškio bibliotekininkei, kuri čia dirbs du kartus per savaitę po pusdienį.

„Kai naiviečiai sužinojo, kad palieku biblioteką, nebedirbsiu, visi grąžino knygas. Raminau žmones, kad bibliotekos niekas neuždaro ir toliau galės čia lankytis. Tik nežinia, kiek ji bebus. Iki kitų metų pradžios tėra pusė bibliotekininko etato. Gal po Naujų metų nebeliks bibliotekos, paskutinės įstaigos Naiviuose. Seniai čia nebėra mokyklos, medicinos punkto, pastaraisiais metais nebeliko ir Kupiškio kultūros centro laisvalaikio salės, uždaryta parduotuvė. Kažkas privatizavo buvusį mokyklos pastatą ir netekome koplytėlės.

Žinoma, man pasisekė, kad nebereikės sukti galvos, kur įsidarbinti, jei uždarytų biblioteką. Ramiai sulaukiau užtarnauto poilsio. Palikti biblioteką galėjau ir anksčiau. Dar dvejus metus dirbau būdama pensijoje. Šiemet rugsėjo 10 dieną būtų sukakę 27 darbo bibliotekoje metai“, – pasakojo Milda.

Moteris yra kilusi iš Kupiškio miesto. Bibliotekininkystės nestudijavo. Su šiuo darbu iš arčiau susipažino pradėjusi dirbti, pamokyta, pakonsultuota naujų bendradarbių.

Milda yra baigusi pedagogikos mokslus tuometinėje Marijampolės Onos Sukackienės pedagoginėje mokykloje. Yra dirbusi vaikų darželio-lopšelio auklėtoja, tokios įstaigos vedėja Pasvalio, Joniškio krašte.

Kai su šeima grįžo arčiau gimtinės, įsikūrė Naiviuose, buvusioje centrinėje „Pakupio“ kolūkio gyvenvietėje, tai ir čia gavo darbą kolūkio darželyje.

Prasidėjus šalyje politinėms ir ekonominėms permainoms, Naiviuose nebeliko darželio. Teko Mildai ir be darbo pasėdėti.

„Prireikus pavaduodavau paštininkę ar pardavėją per atostogas, kurį laiką važinėjau į Kupiškį, kur buvau įsidarbinusi vieno kioskelio pardavėja.
Naiviuose atsitiktinai sutikau pažįstamą bibliotekininkę Danutę Baronienę. Mūsų vaikai buvo bendraklasiai. Danutė pasakė, kad į Naivius atvažiavo perimti čionykštės bibliotekos reikalų, nes bibliotekininkė išeina iš darbo, o naujo darbuotojo biblioteka kol kas neturi.

Danutės paraginta, kreipiausi į tuometinę Kupiškio bibliotekos direktorę Danguolę Tamulevičienę dėl darbo. Žinojau, kad pretendentų į bibliotekininkus buvo nemažai. Atsakymo, ar būsiu priimta, ar ne, ilgokai reikėjo palaukti. Galiausiai išgirdau sau palankų atsakymą. Matyt, daug lėmė, kad buvau vietinis žmogus, pažinojau šio krašto gyventojus“, – svarstė Milda.

Plačiau skaitykite rugsėjo 16 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Milda Levickienė Naivių bibliotekoje, kur prabėgo beveik trys darbo dešimtmečiai.
Autorės nuotrauka
Dalintis
Vėliausias komentaras
  • KAIP GAILA , KAD VISKAS BAIGIA SUNYKT .

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video