2024/07/15

 

GREITOSIOS MEDICINOS DARBUOTOJAI ATSISVEIKINO SU BUVUSIAIS DARBDAVIAIS

Iš kairės: vairuotojas paramedikas Saulius Bubinas, Kupiškio PASPC direktorė Elona Brinkaitė, GMP skubios medicinos pagalbos slaugos (SMPS) specialistė Daiva Kučauskaitė, Kupiškio PASPC direktoriaus pavaduotoja medicinai Laura Polikevičienė, vairuotojas paramedikas Alvydas Sagatauskas, SMPS specialistės Aušra Zlatkienė ir Dalia Misiūnienė, vairuotojas paramedikas Dovidas Belickas. Nuotrauka iš Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro archyvo

Liepos 1 d. oficialiai darbą pradėjo nauja nacionalinė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba. Per beveik dvejus metus įgyvendinus greitosios pagalbos pertvarką, atskirai veikusios 48 GMP stotys sujungtos į vieną tarnybą su būstine Kaune.

Teigiama, kad sukūrus naują organizaciją gyventojams pagalba bus teikiama vadovaujantis vienodais standartais, greitosios pagalbos darbuotojams bus gerinamos darbo sąlygos.

Su Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centru (PASPC) atsisveikino ir Greitosios medicinos pagalbos skyrius.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Ar teisingas kelias, dar neaišku

Kupiškio PASPC birželio 30 dieną atsisveikino su šio centro GMP skyriaus darbuotojais.

Pasak šios įstaigos direktorės Elonos Brinkaitės, buvo įteiktos padėkos daugumai GMP darbuotojų už ilgametį darbą, profesionalumą, atsakingumą ir žmogiškumą.

„Išskirti ir paminėti norėčiau keturis ilgamečius Kupiškio GMP darbuotojus, kurie nusprendė baigti savo profesinę karjerą.

Vertiname juos už atsidavimą savo pasirinktai profesijai, už lojalumą gydymo įstaigai, už sąžiningą darbą ir per tą laiką suteiktą pagalbą žmonėms.

Tai didžiausią darbo patirtį turinčios GMP skubios medicinos pagalbos slaugos specialistės Audronė Baltakienė ir Dalia Misiūnienė, GMP vairuotojai Virginijus Kručas ir Algimantas Rinkevičius“, – sakė E. Brinkaitė.

Ji patvirtino, kad GMP skyrius atsiskyrė nuo Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir nebėra jam pavaldus.

Nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojo GMP centralizavimo įstatymas ir pradėjo veikti Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

Plačiau skaitykite liepos 11 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Šaunūs specialistai, nuostabūs žmonės. Linkiu kantrybės, supratingų viršininkų ir pacientų.. O piktų žmonių visuomet bus. Ačiū už Jūsų atsidavimą ir sunkų darbą gyventojų gerovei, bei sveikatai. Jūs angelai sargai♥️

Rekomenduojami video