2024/04/24

HomePosts Tagged "Reda Totorienė"

Reda Totorienė

Kupiškio rajono savivaldybės taryba rugpjūčio 31 dieną per posėdį pritarė Finansavimo teikimo atvykusiems dirbti į Kupiškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūras įstaigas trūkstamų specialybių gydytojams tvarkos aprašo pakeitimams. Jurga BANIONIENĖ Apraše numatyta skatinimo priemonė – vienkartinė 10 tūkst. eurų išmoka skirta gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas įsipareigoja

Kovo 30 dieną per Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį pritarta klausimui dėl VšĮ Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo. Ligoninės struktūra keičiama ją papildant nauju 12 vietų Dienos geriatrijos centru. Planuojama, kad čia paslaugos bus pradėtos teikti vasarą. Jurga BANIONIENĖ Įgyvendino projektą Sprendimo projektą

Per praėjusį rajono Tarybos posėdį kovo 30 dieną nuspręsta Savivaldybės biudžetą papildyti milijoninėmis skolintomis lėšomis.Taip, anot mero, verčia elgtis gyvenimo realybė. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Pirmiausia buvo pritarta, kad būtų kreipiamasi į Finansų ministeriją dėl trumpalaikės 1 mln. eurų paskolos Savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti. Pasak Redos Totorienės, Finansų

Per rajono Tarybos posėdį kovo 16 dieną patvirtinti nauji Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PASPC) įstatai ir patvirtintas naujas šios įstaigos valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašas. Abu sprendimai susiję su greitosios medicinos tarnybos pertvarka, jos centralizacija visoje Lietuvoje. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Šiuos klausimus per rajono Tarybos posėdį

Per Kupiškio rajono tarybos posėdį lapkričio 24 dieną vėl atgijo rajono mero Dainiaus Bardausko ir Savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės nesantaika. Šį kartą kontrolierei norėta skirti pastabą dėl to, kad ji merui nepateikia ataskaitų apie savo komandiruotes. Prieš balsavimą vykusiuose debatuose iškilo ir partinis motyvas, ir noras

Praėjusiame rajono Tarybos posėdyje patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programa. Statistikos departamento duomenys rodo, kad ekonominė, demografinė ir su tuo glaudžiai susijusi užimtumo problema rajone yra opi. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Skirta daugiau lėšų Reda Totorienė, Savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja, pristačiusi Užimtumo didinimo programą, sakė, kad

Priešpaskutinį kartą vasario 21 dieną posėdžiavusios dabartinės kadencijos rajono Tarybos svarbiausias darbas buvo patvirtinti šių metų rajono biudžetą. Didelių diskusijų dėl jo nebuvo. Patvirtintas toks Kupiškio r. savivaldybės 2019 metų biudžetas – 17 759 767 eurai prognozuojamų pajamų, 18 211 500 eurų išlaidų, iš jų išlaidoms

Šių metų biudžete 43 proc. mažėja dotacija Savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms finansuoti. Kas lėmė tokį sumažėjimą? Ar bus patenkintas Kupiškio rajono žmonių, nerandančių darbo, poreikis nors kiek užsidirbti? Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Statistikos dėlionė Iš esmės užimtumo didinimo programos veikia panašiu principu kaip iki praėjusių metų pirmo pusmečio veikusios

Ne įprastai ketvirtadienį, bet vasario 21 dieną, trečiadienį, vykusiame rajono Tarybos posėdyje svarbiausias politikų uždavinys buvo patvirtinti 2018 metų rajono biudžetą. Akcentuota, kad šis biudžetas ypatingas, suformuotas Lietuvos atkurtos valstybės šimtmečio sukakties metais. Konservatorių frakcijos nariai tautinę juostą padovanojo ir šių neeilinių metų pirmo posėdžio