2024/07/15

 

BIUDŽETUI – IR ALGŲ DIDINIMO NAŠTA

Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą pristatė Reda Totorienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. Tarybos nariai pagyrė vedėją už profesionaliai pateiktą šių metų rajono biudžeto komentarą. Autorės nuotrauka

Priešpaskutinį kartą vasario 21 dieną posėdžiavusios dabartinės kadencijos rajono Tarybos svarbiausias darbas buvo patvirtinti šių metų rajono biudžetą. Didelių diskusijų dėl jo nebuvo.

Patvirtintas toks Kupiškio r. savivaldybės 2019 metų biudžetas – 17 759 767 eurai prognozuojamų pajamų, 18 211 500 eurų išlaidų, iš jų išlaidoms – 16 948 017 eurų (darbo užmokesčiui – 10 627 435 eurai), turtui įsigyti – 1 196 843 eurai, paskoloms grąžinti – 66 640 eurų.

Patvirtintas 451 733 eurų Savivaldybės 2018 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymas.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Iš 24 posėdyje dalyvavusių politikų už tokį šių metų rajono biudžetą balsavo 21. Vienas buvo prieš, o du susilaikė.
Šių metų biudžetą pristatė Savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė.

Biudžeto pajamų šaltiniai

Pasak R. Totorienės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybei patvirtintas pagrindinis finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos 10 mln. 74 tūkst. eurų. Rengdama savo biudžetą Savivaldybė ir vadovaujasi šiuo rodikliu.

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) procentinė dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams 2019 metais nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus, yra 46,88 proc. Ji keičiama dėl naujais įsipareigojimais padidėsiančių išlaidų. Palyginti su 2018 metais, bendra GPM dalis 1,7 proc. didėja.

Tai yra didžiausias Savivaldybės pajamų šaltinis savarankiškoms Savivaldybės funkcijoms vykdyti.

Šiemet GPM dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, mažėja dėl darbo užmokesčio sistemos keitimo ir įgyvendinamos mokesčių reformos.

Stinga 73 tūkst. eurų, kad Savivaldybė įgyvendintų minėtus Seimo ir Vyriausybės priimtus sprendimus. Tas lėšų stygius turi būti padengtas iš Savivaldybės biudžeto, nes privalu didinti ir minimalią mėnesio algą, ir pareiginę algą, ir bazinius užmokesčio dydžius, ir kultūros bei meno srities darbuotojų darbo užmokestį.

R. Totorienė pabrėžė, kad Savivaldybė vykdo ir valstybės deleguotas funkcijas. Šiemet joms yra numatyta 6 mln. 221 tūkst. eurų. Dotacijos – dar vienas rajono biudžeto šaltinis.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video