2024/03/02

 

BIUDŽETĄ VERTINA KAIP SOCIALIAI ORIENTUOTĄ

Išsamią šių metų biudžeto analizę pateikė Savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė. Autorės nuotrauka

Vasario 8 dieną vykusiame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas 2024 metų biudžetas – 31 472 410 eurų einamųjų metų prognozuojamų pajamų, 17 620 eurų ilgalaikių paskolų lėšų, 2 269 428 eurai sukauptų Savivaldybės 2023 metų biudžeto nepanaudotų pajamų, 33 759 458 eurai išlaidų, iš jų paskoloms grąžinti 799 160 eurų.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmoka į Savivaldybės biudžetą bus 664 010 eurų. Daugiausia lėšų vėl bus skirta švietimo ir socialinės apsaugos sričiai. Praėjusiais metais sutaupytos biudžeto lėšos (per 2 mln. eurų) leidžia turėti ne deficitinį, o subalansuotą biudžetą. Biudžetinės įstaigos įpareigotos skiriamas lėšas naudoti atsakingai ir neįsiskolinti.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Gyventojų pajamų mokesčio svarba

Per rajono Tarybos posėdį 2024 metų biudžetą pristatė Savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė.

Pasak jos, palyginti su 2023 metais, 2024 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu patvirtintos prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio didėja 2072 tūkst. eurų, arba 13,5 proc. Į Savivaldybės biudžetą įskaitoma 15 tūkst. eurų fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų dydį, yra Valstybės biudžeto įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams.

2024 metams savivaldybių biudžetams patvirtinta 51,62 proc. GPM įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus (2023 m. patvirtinta 50,88 proc.): pastovioji dalis – 44,08 proc. (2023 m. patvirtinta 43,76 proc.) ir kintamoji dalis – 7,524 proc. (2023 m. patvirtinta 5,35 proc.).

Pajamų ir mokesčių iš turto planuojama surinkti 18 292 tūkst. eurų, iš jų: 400 tūkst. eurų – iš žemės mokesčio, 300 tūkst. eurų – nekilnojamojo, 120 tūkst. eurų – valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos planuoja surinkti 664 tūkst. eurų pajamų už suteiktas paslaugas, iš ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto ir už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

Plačiau skaitykite vasario 13 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video