2024/03/03

HomePosts Tagged "Jovita Bakanaitė-Talačkienė"

Jovita Bakanaitė-Talačkienė

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierei Vilmai Mažeikienei Kupiškio rajono savivaldybės taryba nustatė pareiginės algos koeficientą. Svarstant šį sprendimo projektą, kilo tam tikrų diskusijų. Jurga BANIONIENĖ Kupiškio rajono savivaldybės Teisės skyriaus vedėja Jovita Bakanaitė-Talačkienė per posėdį teigė, kad Tarybos prašoma nustatyti konkretų pareiginės algos koeficientą, kuris įsigaliotų

Kovo 30 dieną per Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį patvirtintas naujas rajono Tarybos veiklos reglamentas. Šis reglamentas įsigalios balandžio 1 dieną, bet jo nuostatos bus pradėtos taikyti, kai naujai išrinkta rajono Taryba balandžio 20 dieną susirinks į pirmą posėdį. Jurga BANIONIENĖ Bus naujovių Klausimą pristačiusi Savivaldybės Teisės skyriaus vedėja

Jau rašėme, kad rajono meras Dainius Bardauskas nepatenkinamai įvertino Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės veiklą. Buvo pateiktas siūlymas atleisti kontrolierę iš pareigų. Nesutikdama su tuo, ji mero sprendimą apskundė Nuolatinei Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijai. Ši komisija priėmė savo sprendimą. Su juo

Per Kupiškio rajono tarybos posėdį lapkričio 24 dieną vėl atgijo rajono mero Dainiaus Bardausko ir Savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės nesantaika. Šį kartą kontrolierei norėta skirti pastabą dėl to, kad ji merui nepateikia ataskaitų apie savo komandiruotes. Prieš balsavimą vykusiuose debatuose iškilo ir partinis motyvas, ir noras

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Lietuvos savivaldybės imasi iniciatyvos nutraukti bendradarbiavimo sutartis su Rusijos ir Baltarusijos miestais. Tą patį nusprendė padaryti ir Kupiškio rajono savivaldybė per kovo 3 dieną sušauktą neeilinį Tarybos posėdį. Svarstytas ir klausimas dėl humanitarinės pagalbos teikimo Ukrainos partneriams. Jurga BANIONIENĖ Pirmiausia svarstyta dėl bendradarbiavimo