2024/05/18

 

LEIDIMŲ PREKYBAI IŠDAVIMO NAUJOVĖS

Prie Kupiškio marių nebeliko lauko kavinės „Gėras čėsas“. Tarybai patvirtinus, keturioms prekybos vietoms Marių g. 9, Aukštupėnuose, bus skelbiamas konkursas. Jurgitos Žiukaitės nuotrauka

Po ilgesnės pertraukos, kovo 28 dieną, į posėdį vėl rinkosi Kupiškio rajono savivaldybės taryba. Du klausimus išbraukus iš darbotvarkės, apsvarstyti net 58 sprendimų projektai.

Į naują posėdį politikai rinksis ne ketvirtadienį, bet posėdžiaus darbo savaitei baigiantis, penktadienį, balandžio 19 dieną.

Jurga BANIONIENĖ

Naujas leidimų išdavimo būdas

Rajono meras Algirdas Raslanas sakė, kad tokia situacija susiklostė dėl numatytų komandiruočių ir kitų išvykų, galbūt ši praktika bus taikoma ir vėliau. Jis taip pat informavo, kad artėja opozicijos valanda, kai bus galima kelti, pristatyti klausimus, vyks diskusijos.

Tarybos sprendimų projektus išsamiai išdiskutavus komitetų posėdžiuose, nekilo didelių Tarybos narių diskusijų. Ilgiau apsistota tik ties sprendimo projektu dėl Kupiškio rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo.

Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja Jovita Bakanaitė-Talačkienė paaiškino, kad pasikeitus teisės aktams, poreikiams, įvertinus kitų savivaldybių praktiką, Tarybai teikiami naujos redakcijos teisės aktai, kurie įsigaliotų nuo šių metų balandžio 1 d.

„Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklės privalomos visiems Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose prekiaujantiems ar paslaugas teikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Asmenys prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gali tiktai turėdami leidimus.

Leidimų išdavimo būdai yra du. Pirmas – be konkurso, kaip būdavo iki šiol. Žmogus, norėdamas prekiauti ar teikti paslaugas kaimo vietovėje, teikia prašymą seniūnijai, mieste – Teisės skyriui.

Taisyklėse parašyta, kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti leidimą. Norintys prekiauti ir teikti paslaugas turi sumokėti vietinę rinkliavą į Savivaldybės biudžetą“, – kalbėjo J. Bakanaitė-Talačkienė.

Pasak pranešėjos, antras leidimų išdavimo būdas yra naujas – konkurso būdu. Taryba nustato konkrečias viešąsias vietas, kur bus leidžiama prekyba, paslaugų teikimas konkurso būdu. Tai keturios vietos rekreacinėje teritorijoje Marių g. 9, Aukštupėnų k., Kupiškio seniūnijoje.

Plačiau skaitykite balandžio 5 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video