2023/11/30

 

SAVIVALDYBĖS VADOVŲ IR KONTROLIERĖS DISKUSIJA TĘSIASI RAŠTU

Šiuo metu atliekami net trys tarnybiniai tyrimai dėl Savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės tarnybinės veiklos. Pati kontrolierė teigia, kad šie tyrimai atitraukia ją nuo tiesioginių pareigų ir tai vertina kaip tarnybinį persekiojimą. Aurelijaus Sabaliausko piešinys iš redakcijos archyvo

Kai rajono Tarybos dauguma Savivaldybės kontrolierei Vilmai Mažeikienei suraitė tarnybinę nuobaudą (skyrė įspėjimą) dėl tarnybinio nusižengimo (nepateiktų ir netvarkomų dokumentų, archyvo), konfrontacija tarp šios valstybės tarnautojos ir Savivaldybės vadovų tęsiasi toliau.

Šįkart kontratakuoti pradėjo V. Mažeikienė. Kupiškio rajono meras, rajono Taryba, Savivaldybės administracija spalio 21 ir 23 dieną gavo du Savivaldybės kontrolierės raštus apie Savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko neva neteisėtus veiksmus.

Aurelijaus Sabaliausko piešinys

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Apie galimą riziką

Savivaldybės kontrolierė V. Mažeikienė tarnybiniame pranešime rajono merui D. Bardauskui teigia nustačiusi, kad Savivaldybės administracijos direktorius M. Mališauskas grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimus, nes konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio audito metu Savivaldybės kontrolieriui nepateikė duomenų dėl darbo užmokesčio priemokų ir priedų mokėjimo prie darbo užmokesčio pagal darbuotojų pareigybes ir pavardes.

Tokiais savo veiksmais Savivaldybės administracija nuslėpė nuo Savivaldybės kontrolieriaus informaciją ir trukdė kokybiškai pagal nustatytus reikalavimus atlikti audito procedūras, trukdė Savivaldybės kontrolieriui atlikti savo funkcijas, kurios jam yra numatytos pagal Vietos savivaldos įstatymą.

„Aš, kaip Savivaldybės kontrolierė, negalėjau per auditą atlikti audito procedūrų ir patvirtinti, kad biudžeto lėšos priedams ir priemokoms yra skirtos teisėtai, nepažeidžia teisės aktų. Savivaldybės kontrolierius buvo apribotas pareikšti nuomonę dėl 1 556,96 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų teisėtumo.

Tai reikšminga suma, dėl kurios Savivaldybės kontrolierius negalėjo patvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų teisingumo. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius pagal įstatymą yra atsakingas už prašomos informacijos Savivaldybės kontrolieriui parengimą ir teisingą pateikimą. Todėl yra rizika, kad Savivaldybės administracijos direktorius M. Mališauskas piktnaudžiavo tarnybine padėtimi. Galėčiau pateikti ir daugiau pavyzdžių, kaip šis asmuo neteikia duomenų ir informacijos, reikalingos Savivaldybės kontrolieriui“, – sakė V. Mažeikienė.

Siūlo tirti piktnaudžiavimą

Pasak jos, 2018 metų rugpjūčio 30 dieną buvo pateikta dalis prašomų duomenų. Pateikta informacija, kad pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams Savivaldybės administracija 2017 metais išmokėjo 42,9 tūkst. eurų priemokų. Liko nepateikti duomenys ir informacija dėl valstybės tarnautojams išmokėtų daugiau kaip 258 tūkst. eurų priedų ir priemokų. Atsižvelgiant į tai, kad auditas baigtas 2018 metų liepos 16 dieną, ji, kaip Savivaldybės kontrolierė, negalinti iki begalybės tęsti to audito.

„Todėl siūlau, vadovaujantis tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklėmis sudaryti komisiją dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus M. Mališausko veiksmų tyrimo piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, neteikiant duomenų per auditą ir trukdant Savivaldybės kontrolieriui atlikti įstatymu numatytas funkcijas.

Taip pat siūlau spręsti klausimą dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, nes Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 3 dalies 4 punktas reglamentuoja, kad valstybės tarnautojui taikoma tarnybinė nuobauda – atleidimas iš darbo už šiurkštų tarnybinį pažeidimą. Valstybės tarnybos 29 straipsnio 6 dalies 8 punktas nurodo, kad šiurkščiu tarnybiniu pažeidimu laikomas pažeidimas, turėjęs reikšmingos įtakos konsoliduotų ataskaitų ar kitų ataskaitų duomenų teisingumui, nustatytam Savivaldybės kontrolieriaus sprendimu“, – tarnybiniame pranešime rašė V. Mažeikienė.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Vėliausi komentarai
 • Kazkaip niekada neteko sutikti zmoniu, kad graziai ir siltai atsilieptu apie sios ponios asmenybe ir charakteri. Bet darbe tenka taikytis prie visokiu tipazu, nieko nepadarysi.

  • Mažiau bendraukite su valdžiažmogiais . O tai ir gyvensite kreivų veidrodžių karalystėje.

 • Gerb.p.Jone tai Kariznos tai jos tėvai tai kaip ne šeimos nariai,o kas čia ką klaidina.Ir kam čia turėtų būt gėda.

  • Skaityk atidžiai – ten parasyta atsakymas Jonei!

 • Mūsų laikas žemėje yra labai ribotas… Todėl nešvaistykime jo veltui:
  Pykdami,Pavydėdami,Neatjausdami šalia esančių.Išduodami pasitikėjimą.
  Ar narstydami svetimus gyvenimus…
  P.S. Tai labai žema dar ir paliesti šeimos narius kur yra visiškai neiprieko ,pasilikite tuos pletkus sau kur labai jums rūpi, ir komentuokite tai kas yra straipsnyje parašyta.Kodėl kontrolieriai trukdoma vykdyti savo pareigas ir kodėl nepateikiami dokumentai.Kontrolierė nėra pavaldyti merui tai visiškai kitos darbo funksijos.

  • Klaidinate kitus ,jei nesugebate perskaityti,šeimos nariai nebuvo paliesti – gėda jums taip rasyti.

Rekomenduojami video