2024/06/21

Home2007liepos

liepos 2007

Sužinoti, kas už ką yra atsakingas ir ar atlieka savo pareigas, yra nelengvas uždavinys. Vieni meta kaltinimus kitiems, o šie — dar kitiems. Taip jau Lietuvoje yra įprasta. Viskas lyg užburtame rate, į kurį patekome ir mes, bandydami išsiaiškinti, kas atsakingas už Kupiškyje, P. Matulionio

Rajone dvyliktąjį kartą surengtas konkursas “Metų ūkis„. Kaip ir ankstesniais metais, tuo rūpinosi rajono Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, LŽŪ konsultavimo tarnybos rajono biuras, Žemės ūkio rūmų atstovas savivaldai rajone, Ūkininkų sąjungos rajono skyrius. Pasak komisijos geriausiems ūkiams išaiškinti komisijos, sudarytos Savivaldybės administracijos direktoriaus

Šį kartą pradedame pažintį su Skapiškio seniūnija. Jos centras – Skapiškio miestelis. Mituvos ežero ir pelkių landšaftas. Alko sala, kurioje yra stovėjusi pagonių šventykla ir aukuras. Dar XVI a. minimas Skapų dvaras. Dviejų (iki Pirmojo pasaulinio karo buvusių) bažnyčių - Šv. Lauryno kankinio, nežinia kieno

Rajono Savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliografės Jolitos Pipynienės pastebėjimu, jų įstaigoje teikiamomis interneto paslaugomis daug žmonių naudojasi ir vasarą. Vien šiame skyriuje vėsesnėmis dienomis sulaukiama iki trisdešimties lankytojų, prie trijų kompiuterių vietos nuolat būna užimtos.Tarp internautininkų ne tik nuolatiniai bibliotekos lankytojai,

Gatve praeina juodai apsirengusi mergaitė: auskarai ausyse, nosyje, antakyje, tamsus makiažas, sušiaušti juodi plaukai, žvanga kelios grandinės, prisegtos prie odinių kelnių. Aplinkiniai dar ilgai negali atitraukti žvilgsnių. Vieni jų yra kupini paniekos, nesupratimo ir nepritarimo, kiti — smalsumo. Cha, neformalas eina! Tokia aplinkinių reakcija į šiek

Liepos 23-osios ryte Kupiškio r. Šimonių seniūnijos Pelyšių kaimo ūkininkas Alvydas Kavoliūnas rado papjauta 14 avių. Nuo plėšrūnų neapsaugojo ir metro aukščio aptvaras, kuriuo teka elektros srovė. Šio ūkininko gyvuliai nuo vilkų nukenčia jau nebe pirmą kartą, nes jo ganyklos driekiasi prie pat Šimonių girios, kurioje

Lietuvos ūkininkių draugijos Šepetos skyriaus “Skalsa„ pirmininkei Gražinai Valaitienei ir visoms narėms ši savaitė perpinta maloniais rūpesčiais. Penktadienį jos laukia viešnių ir svečių iš visų rajone veikiančių ūkininkių skyrių. Šepetos gyvenvietės ir aplinkinių kaimų ūkininkės, 2005 metais surengusios pirmą šventę “Gera buvo gaspadinė„, negaili

Dažnas pastebi, kad dėl finansinių galimybių mažėja ne tik vestuvių puotų, bet ir dalyvių skaičių jose. Tačiau šeštadienį Noriūnuose vykusiose „novatnose vėsėliose“ veltui galėjo dalyvauti kiekvienas panorėjęs. Kadangi oras buvo kaip pagal užsakymą, į respublikinę teatralizuotą kapelų šventę „Grok, armonika, grok“ Noriūnų dvaro kieme tereikėjo atsinešti

Praėjusio šeštadienio vakare Šimonyse buvo neįprastai šurmulinga. Mat mėgstančius pašokti vėl pakvietė diskoteka „Merkurijus“. Vietiniai šią diskoteką dar labai gerai atsimena. Mat ją nuo mokyklinių laikų veda beveik tie patys žmonės. Pasak vieno iš šios diskotekos sumanytojų Dainiaus Bardausko, 1982 m., kai dar mokėsi Šimonių vidurinėje, jis

Tradiciškai liepa – abiturientų išleistuvių metas. Kupiškio Povilo Matulionio ir Skapiškio vidurinių mokyklų absolventai išleistuves atšoko liepos 6-ąją. Šiemet vidurinio mokslo baigimo atestatas buvo įteiktas 6 skapiškėnams ir 71 matulioniečiui. Kupiškio Lauryno Stuokos gimnazijos auklėtiniai į išleistuvių puotą rinkosi praėjusio penktadienio, liepos 13-osios ,vakare. Prieš

Penktadienio rytą į redakciją paskambinęs medžioklės žinovas Bronius Juodviršis informavo, kad po nakties vandališkai išdaužyti visi kregždžių lizdai buvusios “Sodžiaus„ kavinės pastogėje. Rytą kregždės dar neramiai suko ratus virš ant žemės beviltiškai cypsinčių kregždžiukų. Pasak B. Juodviršio, tai greičiausiai galėję padaryti prie “Sodžiaus„ vakarais nuolat