2023/11/28

 

Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“

Jauniesiems kupiškėnams programos „Atrask save“ užsiėmimai rengiami Kupiškio jaunimo centre.
Metanojos Žilėnaitės nuotraukos

Sužinok, mąstyk, rinkis

Niekur nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys jaunuoliai nuo 15 iki 29 metų amžiaus dažnai atsiduria pasirinkimo kryžkelėje: ką toliau veikti, kur mokytis ar studijuoti, kokią profesiją rinktis, kur kelti kvalifikaciją, o gal pradėti savanoriauti. Tokias dilemas sprendžiantiems jaunuoliams geriausiai gali pagelbėti valstybinė programa „Atrask save“. Ši programa sudaro sąlygas dalyvauti savanoriškoje veikloje, suteikia motyvacijos integruotis į darbo rinką.

Trimetė programa

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža ir Europos socialinio fondo agentūra 2015 metų rugsėjo 21 dieną pasirašė projekto „Atrask save“ sutartį. Šio projekto tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones. Šiuo projektu siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 29 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, galimybė tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką.

Projektas tęsis iki 2018 metų rugsėjo 20 dienos, o jam įgyvendinti per trejus metus bus skirta 33 milijonai 798 tūkstančiai 580 eurų.

Visose šalies savivaldybėse

Lietuvos darbo birža ir 68 partneriai, iš kurių dešimt yra teritorinės darbo biržos bei jaunimo užimtumo centrai, pasiryžę į projektą įsijungusiems jaunuoliams sudaryti sąlygas dalyvauti savanoriškoje veikloje, suteikti motyvacijos integruotis į darbo rinką ar grįžti į švietimo sistemą. Įvairia projekto veikla siekiama, kad jaunimas įgytų asmeninės, socialinės, profesinės kompetencijos.

Projekto veikla vykdoma visų savivaldybių teritorijose ir, žinoma, Kupiškio rajono savivaldybėje. Su kiekvienu jaunuoliu dirbama pagal individualų planą, kuris sudarytas atsižvelgus į jo poreikius, įgytą išsilavinimą, kvalifikaciją, darbinę patirtį, tolimesnės karjeros lūkesčius. Be to, ypatingas dėmesys skiriamas jaunuolio motyvacijai dirbti ar mokytis.

Kupiškio jaunimo centro vietos JGI koordinatorė Jurgita Žitkevičiūtė aiškino, kad su atrinktais projekto „Atrask save“ dalyviais dirbama pagal kiekvienam asmeniui sudarytą individualų planą.

Kvietė į projekto veiklą

Kupiškio jaunimo centro vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) koordinatorė Jurgita Žitkevičiūtė darbuotis šioje srityje pradėjo neseniai. „Konsultuojame jaunuolius pagal šią programą nuo 2016 metų birželio 2 dienos. Pradžia buvo nelengva. Pirmiausia susipažinau su dokumentais. Nuo mano darbo pradžios projekto veikloje dalyvauja 31 jaunuolis iš Kupiškio. Jie niekur nesimoko, nedirba ir yra neregistruoti darbo biržoje. Per 5 darbo dienas patikrinami jų asmeniniai duomenys, kad atitiktų projekto reikalavimus. Toliau su atrinktais projekto dalyviais dirbame pagal sudarytą individualų planą. Stengiamės, kad jaunuoliai įgytų asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiame jiems galimybę grįžti į darbo rinką arba tęsti mokslus švietimo įstaigoje“, – kalbėjo Kupiškio jaunimo centro vietos JGI koordinatorė. Ji teigė, jog programa siekiama, kad dabartinė jaunuolių padėtis gerėtų, kad jie surastų tinkamą darbą, daugiau uždirbtų ar, apskritai, įgyvendintų turimas svajones. J. Žitkevičiūtė sakė, kad iš 31 projekto dalyvio trylika yra jį užbaigę. „Trylika jau baigė projekto programą. Vienas asmuo grįžo mokytis į mokslo įstaigą, penki lanko užsiėmimus Panevėžio darbo rinkos mokymo centre. Du ar trys ieško galimybės įsidarbinti, du jau dirba, o dar vienas išvyko dirbti į užsienį. Be to, 3 projekto dalyviai savanoriauja. Beje, savanorystė – vienas lengviausių kelių rasti darbą“, – kalbėjo koordinatorė apie projekto „Atrask save“ sudaromas sąlygas ir paragino kitus jaunus nesimokančius ir neturinčius darbo kupiškėnus noriai įsitraukti į projektą.

Reikalingos žinios

Valstybinės programos „Atrask save“ vykdytojui sociokultūriniame darbe labai svarbus – individualus darbas su kiekvienu programos dalyviu. Kad jį galėtų dirbti, specialistui neužtenka vien sugebėti išklausyti projekto dalyvius, reikalingos ir psichologinės žinios. Jomis remiantis, lengviau išskirti pažeidžiamiausias, silpniausias žmogaus savęs suvokimo vietas. Svarbu, kad būtų dirbama su atitinkamomis žmonių amžiaus grupėmis pagal jų įgytą gyvenimišką patirtį. Juolab kad jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektas „Atrask save“ yra skirtas neaktyviems ir nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams.

Jiems padedama pažinti savo gebėjimus, teikiamos socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, informavimo ir konsultavimo, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorinėmis darbo biržomis, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo, minimalios vaiko priežiūros paslaugos.

Sudarytos mokymo programos

Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos siūlo kelias mokymų programas, iš kurių galima pasirinkti sau labiausiai tinkamą. Viena programa siūloma jau įgijusiems specialybę ar profesiją. Šios programos dalyviai žino, ko nori, o tikslui pasiekti trūksta visai nedaug – dalyvauti pasirengusio darbo rinkai jaunimo programoje. Jos trukmė – nuo 2 iki 3 savaičių. Minėtos programos dalyviai lanko šiuos mokymus: „Efektyvus savęs pristatymas darbo paieškos ir darbo situacijose“, „Laiko, konfliktinių ir stresinių situacijų valdymas“. Čia dalyviai supažindinami su vietos įmonėmis ir jų veikla, sudaromos sąlygos nuvykti bent į tris įmones ir savo akimis pamatyti realią darbo aplinką. Taip pat galima dalyvauti neformaliame profesiniame mokyme ir įgyti reikalingų konkrečių profesinių kompetencijų. Tos žinios padeda įgyti pranašumą darbo rinkoje, lengviau rasti darbą arba praktiką.

Antra programa skirta neturintiems specialybės ar profesijos, nežinantiems, kuo nori būti ir kurioje srityje gali sektis geriausiai. Šią programą dažniausiai renkasi jaunimas, nepasirengęs darbo rinkai. Programos trukmė – nuo 2 iki 3 mėnesių.

Baigę programos užsiėmimus jaunuoliai geba efektyviai prisistatyti ieškodami darbo, lengviau apsisprrendžia, kokią profesiją norėtų pasirinkti. Be to, jiems lengviau pradėti savo verslą, imtis individualios veiklos, mokėti rasti klientus ir parduoti savo prekes ar paslaugas. Taip pat – padedama įgyti praktinių įgūdžių, susipažinti su vietos įmonėmis ir paklausiomis profesijomis.

Projektą vertina

Kupiškio jaunimo centro vietos JGI koordinatorė J. Žitkevičiūtė teigė, kad programos „Atrask save“ užsiėmimais dalyviai patenkinti. „Vieni džiaugėsi pasirinkę savanorystės programą. Teigė, kad gavo įvairiapusės naudingos patirties, o užsiėmimai suteikė pasitikėjimo savimi. Ne vienas neturintys socialinių įgūdžių jaunuolis sakė, kad dalyvavimas renginiuose išmokė daug lengviau bendrauti, valdyti stresą, dirbti komandoje, išmokti konsultavimo pradmenų, patobulinti darbo su kompiuteriu bei kitus įgūdžius. Be to, programa „Atrask save“ padeda realiai suvokti ir įvertinti įdarbinimo situaciją Lietuvoje. Jie sužino, ar teisingą kelią pasirinko. Ne iš vieno girdėjau sakant, jog puiku, kad yra tokie projektai, suteikiantys jaunimui naujos patirties“, – pateikė jaunimo atsiliepimus apie projektą „Atrask save“ J. Žitkevičiūtė.

——-
Autorius: Raimonda MIKUČIONYTĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video