2023/12/09

 

SOCIALINIO BŪSTO TENKA LAUKTI APIE TREJUS METUS

Pixabay nuotrauka

Neišgalintiems įsigyti nuosavos pastogės ranką tiesia valdžia ir siūlo socialinį būstą. Visgi ne visi gali pretenduoti į tokį gyvenamąjį plotą. Be to, ir jo pasiūla dažnai ribota.

Kokia šiuo aspektu padėtis yra Kupiškio rajone, pasiteiravome Savivaldybėje. Į klausimus atsakė Arvydė Veščiūnienė, Kupiškio rajono savivaldybės Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Kas turi teisę pretenduoti į socialinį būstą?

Teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą turi šeimos ir asmenys, kurie atitinka visus nurodytus reikalavimus, kurie liečia duomenis apie jų gyvenamąją vietą, gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą.

Duomenys apie jų gyvenamąją vietą Kupiškio rajone (mieste), o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie Kupiškio rajono savivaldybę įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.

Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas pretendentų į tokį būstą turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos turi neviršyti įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių: asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – grynosios metinės pajamos – 40 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių (6 280 Eur per metus) ir turtas – 56 VRP dydžių (8 792 Eur per metus); dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių (6 280 Eur per metus vienam asmeniui) ir turtas – 112 VRP dydžių (8 792 Eur per metus vienam asmeniui); keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 23 VRP dydžių (3 611 Eur per metus) ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių (8 792 Eur). 1 VPR – 157 Eur.

Žiūrima, ar pretendentas į socialinį būstą neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingas plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų. Į socialinį būstą galima pretenduoti, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Kiek šiandien rajono gyventojų laukia socialinio būsto? Per kiek vidutiniškai laiko galima to būsto stovintiems eilėje sulaukti?

Šiuo metu eilėje laukia 61 šeima ar asmenys (2023 11 08 duomenimis). Vidutinė laukimo trukmė yra maždaug treji metai, bet priklauso ir nuo to, kokio būsto asmuo ar šeima laukia. Būstai mieste su komunaliniais patogumais yra paklausiausi, jų laukti tenka ilgiau.

Koks Savivaldybės socialinio būsto fondas?

2023 metų liepos 4 dieną Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondas, kurį sudaro 214 būstų, iš kurių 156 būstai yra socialiniai.

Gal planuojama socialinio būsto statyba?

Savivaldybė planuoja teikti pasiūlymus dėl socialinio būsto plėtros projektų įtraukimo į 2022–2030 metų Panevėžio regiono plėtros planą.

Kokia Savivaldybės patirtis eksploatuojant naują socialinį būstą Kupiškyje?

Naujai pastatytame socialiniame name Šimtmečio g. 10, Kupiškyje, apgyvendinti visi 6 būstai. Ten gyvena 12 asmenų. Būstai prižiūrimi, tvarkingi.

Ar rajone yra socialinio būsto gyventojų, kuriuos prireikė iškeldinti?

Per pastaruosius metus nebuvo atvejo, kad prireiktų iškeldinti nuomininkus teismo nustatyta tvarka.

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Kaip pažiūri būstai tvarkingi nauji o mane įkėlė I seną namą kuris yra avarinės būklės namui apie56 metai kiauros sienos stogas senas skleidžia azbesta grindys linguoja vaikštant kam reklamuotis kad va kokie gražūs soc būstai kai tikrovėje yra kitaip… Žiauru.

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video