2024/04/24

HomePosts Tagged "Vilija Morkūnaitė"

Vilija Morkūnaitė

Su studentu kupiškėnu Luku Kavaliausku susipažinome per fotografijų parodos „Kupiškėnų portretai Juozo Karazijos fotografijose. 1930“ pristatymo renginį kovo 11 dieną Kupiškio kultūros centre. Jis buvo šios parodos iniciatorius. Po renginio su Luku pasikalbėjome apie studijas, darbą, laisvalaikio užsiėmimus ir gimtąjį Kupiškį. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Kaip atrado save ir istoriją „Esu

Kovo 27 dieną Kupiškio viešojoje bibliotekoje vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Čia aptarta rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija, pristatytos naujos Kupiškio rajono 2024–2029 m. vietos plėtros strategijos priemonės. Mezgėsi diskusija apie būtinybę parengti rajono turizmo plėtros strategiją. Jurga BANIONIENĖ Apibendrino, kas padaryta Neringa

Pagrindiniai šventiniai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai Kupiškyje nuvilnijo pirmadienį. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje pusiaudienį iškeltos trijų Baltijos valstybių vėliavos, iššautos pagarbos salvės, skambėjo sveikinimai. Taip pat pagerbtos pilietiškiausios klasės, surengtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas bėgimas. Po pietų Kupiškio kultūros centre vykusiame proginiame koncerte „Laisvės

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, kovo 10 dieną, Kupiškio kultūros centras kvietė į du renginius, susijusius su buvusiais kupiškėnais studentais. Fojė pristatytos dvi parodos: „Gamtos portretai Jono Kalvelio fotografijose“ ir „Kupiškėnų portretai Juozo Karazijos fotografijose. 1930 m.“. Pastaroji paroda surengta istorijos studento Luko Kavaliausko iniciatyva. Po šių parodų

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO KRONIKA 1989 metų rugsėjį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) rajono tarybos iniciatyva surengtas jaunimo organizacijų forumas. Jis vyko Kupiškio kultūros namuose. Spalio 21 dieną tremtinių suvažiavime Kaune dalyvavo 10 kupiškėnų. Lapkričio 28 dieną Kupiškio kultūros namuose surengta LPS rajono 2-oji konferencija. Dalyvavo 150 Sąjūdžio deputatų, daug

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO KRONIKA 1989 metų birželio 14 dieną surengtas pirmas Gedulo ir vilties dienos paminėjimo mitingas, paminklinės lentos pašventinimas Kupiškio geležinkelio stotyje, stogastulpio prie Kupiškio bažnyčios pašventinimas, šv. Mišios, eisena į senąsias Kupiškio kapines, restauruoto paminklo Lietuvos savanoriams atidengimas ir pašventinimas. 1989 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais rinkti

Laisvas Lietuvos Nepriklausomybės, Vasario 16-osios, paminėjimas prieš daugiau nei trisdešimt ketverius metus, dar esant sovietinei valdžiai, po ilgų draudimo metų, Kupiškyje buvo išskirtinis įvykis. Žmonės masiškai dalyvavo visuose šventiniuose tos dienos renginiuose. Sąjūdžio pasėta tautos atgimimo sėkla toliau brandino dar uždraustą vaisių – Lietuvos Nepriklausomybės