2024/06/25

HomePosts Tagged "Sąjūdis"

Sąjūdis

Vaido Janušonio pavardė, gilinantis į rajono sąjūdiečių veiklos istoriją, kaskart minėta įvairiuose to meto įvykiuose. Dažniausiai jis minėtas, kaip visokių plakatų, skrajučių Sąjūdžio renginiams autorius, apipavidalintojas. Priklausė rajono Sąjūdžio koordinaciniam centrui. Anksčiau jau publikavome jo kurtą plakatą su gyvate, skirtą pasveikinti kupiškėnams su Naujaisiais 1989

Aukštupėnuose, kaip ir įsimintinais 1990 metais, gyvenantis Nepriklausomybės Akto signataras Leonas Apšega gerai pamena rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą laikotarpį ir savo oponentą Algimantą Nasvytį. Koks buvo jo santykis su rajono sąjūdiečiais, kas iškėlė kandidatu tuose rinkimuose, ir pasikalbėjome. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ L. Apšega tuo metu buvo rajone žinomas ir

Vienas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) kūrėjų, 1988 metų Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, politologas, Ukrainos ekspertas Alvydas Medalinskas yra iš arčiau stebėjęs Sąjūdžio veiklą Kupiškyje ir dalyvavęs kai kuriuose čia rengtuose mitinguose ir susitikimuose su gyventojais. Su juo pasikalbėjome apie Sąjūdžio ištakas, to meto prisiminimus ir šiandienos

Kupiškėnas Rimantas Mašauskas buvo vienas aktyviausių rajono sajūdiečių. Dalyvavo įvairiose Sąjūdžio akcijose, buvo Sąjūdžio rajono tarybos narys. Paprašėme jo prisiminti šį svarbų visai Lietuvai laikotarpį, kodėl ir kaip įsijungė į sąjūdiečių gretas. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ „Lietuvos patriotu buvau visada. Esu kilęs iš Adomynės. Augau paprastų žemdirbių šeimoje. Tėvai

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO KRONIKA 1989 metų rugsėjį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) rajono tarybos iniciatyva surengtas jaunimo organizacijų forumas. Jis vyko Kupiškio kultūros namuose. Spalio 21 dieną tremtinių suvažiavime Kaune dalyvavo 10 kupiškėnų. Lapkričio 28 dieną Kupiškio kultūros namuose surengta LPS rajono 2-oji konferencija. Dalyvavo 150 Sąjūdžio deputatų, daug

Seimas apsisprendė, kokias svarbias Lietuvai datas, įvykius ir asmenybes minėsime 2024 metais. Parlamentarai  tai įtvirtino šią savaitę Seimo priimtoje rezoliucijoje. Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkės Paulės Kuzmickienės pateiktą dokumentą palaikė 80 parlamentarų, 1 buvo prieš, 10 susilaikė. 2024 metai bus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Pacų,

Apie Kupiškio rajono sąjūdiečių veiklą daug galima sužinoti iš „Kupiškėnų minčių“ laikraštyje 1989 metų vasarą pasirodžiusios rubrikos „Mums aktualu“. Ši rubrika būdavo pažymėta Sąjūdžio logotipu. Ji pasirodydavo maždaug kas dvi savaitės. Taigi apie ką sąjūdiečiai informuodavo gyventojus, kokios to meto aktualijos atsispindėjo tuose trumpuose pranešimuose spaudai? Baltijos

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO KRONIKA1989 metų rugpjūčio 10 dieną rajono laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ pasirodė kas dvi savaites išeinantis Sąjūdžio skyrelis „Mums aktualu“.Baltijos kelyje 1989 metų rugpjūčio 23 dieną dalyvavo beveik 3000 kupiškėnų. Jiems skirtas magistralės Ukmergė–Panevėžys ruožas (302–305 km) netoli Panevėžio. **** Žurnalistas Algirdas Petrulis tebesaugo trispalvę vėliavėlę,

Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS Gintaro Lukoševičiaus nuotrauka Egidijus ALESANDRAVIČIUSIstorikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Mįslinga metaforos prigimtis, bet jautresnis skaitytojas kartu su autoriumi neturėtų nustebti, kai būtent ši raiškos forma pasitelkiama itin sudėtingiems ir jautriems praeities nutikimams priminti. Kitaip nebegalima. Neiškalbėta skriauda ir moraliniai kompromisai, kurie nori nenori bus įtraukti

Tarp aktyvių rajono Sąjūdžio narių buvo ir paketurietis Audris Biveinis. Su juo pasikalbėjome apie praėjusius laikus, kas formavo pasaulėžiūrą, gyvenimo kryptį, kodėl įsijungė į Sąjūdžio veiklą, kas liūdina ir džiugina šiais laikais. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Abejingas negalėjo būti Audris nuo paauglystės buvo įsikalęs į galvą susigalvotą tezę, kad jei

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO KRONIKA 1989 metų birželio 14 dieną surengtas pirmas Gedulo ir vilties dienos paminėjimo mitingas, paminklinės lentos pašventinimas Kupiškio geležinkelio stotyje, stogastulpio prie Kupiškio bažnyčios pašventinimas, šv. Mišios, eisena į senąsias Kupiškio kapines, restauruoto paminklo Lietuvos savanoriams atidengimas ir pašventinimas. 1989 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais rinkti

Birželio 3 d. Seimo pirmų rūmų Kovo 11-osios Akto salėje įvyko iškilmingas Sąjūdžio 35-mečio ir Sąjūdžio dienos minėjimas. Prieš iškilmingą minėjimą Seimo rūmuose Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje konferencijų salėje, kurioje prieš 35-erius metus ir buvo įkurtas Sąjūdis, sąjūdininkai surengė ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 35-mečiui paminėti skirtą