2024/07/15

 

SEIMAS JAU SUDARĖ 2024 M. LIETUVAI SVARBIŲ SUKAKČIŲ IR  ĮVYKIŲ SĄRAŠĄ

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotrauka

Seimas apsisprendė, kokias svarbias Lietuvai datas, įvykius ir asmenybes minėsime 2024 metais.

Parlamentarai  tai įtvirtino šią savaitę Seimo priimtoje rezoliucijoje.

Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkės Paulės Kuzmickienės pateiktą dokumentą palaikė 80 parlamentarų, 1 buvo prieš, 10 susilaikė.

2024 metai bus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Pacų, filosofo Imanuelio Kanto, publicisto Antano Macijausko, Lietuvos karininko Teodoro Balno, Pasaulio tautų teisuolės Onos Šimaitės, Lietuvos laisvės gynėjų sąjungos įkūrėjo Petro Paulaičio, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro Jono Žemaičio-Vytauto, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbio, kunigo Vincento Vėlavičiaus, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos nario Povilo Morkūno-Rimanto, kunigo, disidento Prano Račiūno, aktoriaus, režisieriaus Donato Banionio,  architekto, skulptoriaus Antano Vivulskio metais.

Seimas neapsiribojo tik asmenybėmis, bet atkreipė dėmesį ir į valstybei svarbius įvykius.

Todėl 2024 metai bus Lietuvos olimpinio judėjimo, Žemės ūkio akademijos ir žemės reformos, Vietinės rinktinės, Partizaninio karo, Kauno ir Šiaulių getų likvidavimo, Tremties, Kengyro sukilimo, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, Baltijos kelio, Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties metais.

lgos Posaškovos (LRS kanceliarijos) nuotrauka

Minėsime iškilių asmenybių jubiliejines datas

2024 metais bus minimos 1624 m. gimusio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo  etmono Mykolo Kazimiero Paco 400-osios gimimo metinės.

1724 m. gimė Prūsijos filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos pradininkas, parašęs pratarmę Kristijono Gotlybo Milkaus sudarytam vokiečių-lietuvių kalbos žodynui, Imanuelis Kantas.  2024 metais bus minimos jo 300-osios gimimo metinės.

2024 metais bus minimos 1874 m. gimusio žymaus visuomenės veikėjo, publicisto, leidėjo Antano Macijausko 150-osios gimimo metinės.

1889 m. gimė Lietuvos karininkas, kapitonas, nepriklausomybės kovų dalyvis Teodoras Balnas. 2024 metais minimos jo 135-osios gimimo metinės.

1894 m. gimė Vilniaus universiteto bibliotekininkė, 1966 m. kovo 15 d. pirmoji pripažinta Pasaulio tautų teisuolė iš Lietuvos Ona Šimaitė. Kitais metais bus  minimos jos 130-osios gimimo metinės.

1904 m. gimė Lietuvos laisvės gynėjų sąjungos įkūrėjas Petras Paulaitis. 2024 metais minimos jo 120-osios gimimo metinės.

2024 metais bus minimos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro Jono Žemaičio-Vytauto  115-osios gimimo bei 70-osios mirties metinės.

Kitais metais minimos 110-osios gimimo metinės Lietuvos katalikų kunigo, disidento, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbio Vincento Vėlavičiaus ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos nario Povilo Morkūno-Rimanto.

1919 m. gimė Lietuvos katalikų kunigas, disidentas, pogrindinio leidinio „Aušra“ ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ bendradarbis Pranas Račiūnas. 2024 metais minimos jo 105-osios gimimo metinės.

Prieš 100 metų –  1924 m. gimė aktorius, režisierius Donatas Banionis.

2024 m. Lietuvai svarbūs įvykiai

Prieš 100 metų, 1924 metais, Lietuvos sportininkai pirmą kartą dalyvavo VIII Olimpinėse žaidynėse Paryžiuje, įsteigta Žemės ūkio akademija, buvo baigta architekto, skulptoriaus Antano Vivulskio suprojektuotos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčios statyba.

1944 m. Povilas Plechavičius įkūrė Vietinę rinktinę, Lietuvoje prasidėjo partizaninis karas, didelio masto ginkluotas pasipriešinimas, siekęs išsivaduoti iš sovietinio okupacinio režimo.

2024 metais sukanka 80 metų nuo ilgiausiai Lietuvoje veikusių Kauno ir Šiaulių getų likvidavimo.

1949 m. Sovietų Sąjungos aukščiausios vadovybės nutarimais buvo vykdomi Lietuvos gyventojų trėmimai, operacija „Bangų muša“, kurios metu į atokias SSRS vietas ištremta daugiau kaip 30 tūkstančių žmonių. 2024 m. sukanka 75 metai nuo šių tremčių.

Kitais metais sukanka 70 metų nuo 1954 m. įvykusio  politinių kalinių sukilimo Kengyro lageryje.

Reikšmingų datų kalendoriuje – Sąjūdis, Baltijos kelias ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis su Lenkija

1989 m. kovo 16 d. buvo įregistruotas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, o minint nusikalstamo Molotovo–Ribentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-ąsias metines, rugpjūčio 23 d. surengtas Baltijos kelias. Kitais metais  sukanka 35 metai nuo šių svarbių įvykių.

Naujausias į svarbių datų sąrašą patekęs įvykis –  tai  prieš 30 metų (1994 m.) pasirašyta dvišalė Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis.

ELTA

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotrauka
Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Pasigendu Raskevičiaus gimtadienio, suoliuko bei perėjos nuspalvinimo dienų.
    Kažkokie tai labai jau nešiuolaikiški ir nešiandieniniai įvykiai minimi.

Rekomenduojami video