2024/07/14

HomePosts Tagged "Sąjūdis" (Page 3)

Sąjūdis

Kupiškyje pirmas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio susirinkimas vyko 1988 metų rugpjūčio 17 dieną buvusiame Vanago malūne (tuometinėse skulptoriaus Henriko Orakausko dirbtuvėse), dabartinėje Malūnų gatvėje. Dalyvavo Algimantas Baniulis, Algis Graužinis, Povilas Gurklys, Algimantas Seibutis, Kazys Stančikas, Rimantas Urbonas, Povilas Zulonas, Vidas Zulonas. 1988 metų rugsėjo 7 d. Kupiškio rajono

„Kupiškėnų minčių“ laikraščio direktorė-redaktorė Prieš penkerius metus, minint Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo 30-metį, Seime nuskambėjo rezoliucija, kur pažymima, kad Lietuvos sąjūdžio reikšmė ir Lietuvos, ir pasaulio istorinei raidai iki šiol nepakankamai išnagrinėta. Raginta Vyriausybę inicijuoti ir patvirtinti Sąjūdžio mokslinių tyrimų ir paveldo išsaugojimo programą, užtikrinti šios

Birželio 3-oji –Sąjūdžio diena Kiekvienas žmogus turi pačius brangiausius, pačius gražiausius savo gyvenimo atsiminimus. Nutinka kartais ir taip, kad tie atsiminimai būna susiję su istoriniais įvykiais. Taip nutiko man, tikiu, ir daugeliui mano kartos atstovų. Patys nepamirštamiausi metai – nepriklausomos Lietuvos gimimo pradžia. Sąjūdžio banga įtraukė

Ada DVARIONAITĖ Apie renginį Šeštadienį, spalio 6 d., palaidoję partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, sekmadienį rinkomės į Kupiškio sąjūdžio 30-mečio minėjimo renginį. Iš ryto vyko šv. Mišios bažnyčioje, vidurdienį susirinkta į gyvosios istorijos refleksiją Kupiškio kultūros centre. „Kaip mažai žmonių susirinko?“ – kažkas pasakė. Povilas Gurklys, Sąjūdžio rajono iniciatyvinės grupės

Nomeda SIMĖNIENĖ Žodžio „Sąjūdis“ gamoje tiek spalvų, kad apibrėžti tai, kas į jį sutelpa, iš tiesų nelengva. 1988 metai – tiesiog naujo gyvenimo ciklo pradžia. Tai, apie ką kalbėjome tik su artimiausiais žmonėmis ir tik pusbalsiu, staiga tapo vieša. Neįtikimas jausmas, kai savadarbe vėliavėle pasipuošęs eini gatve,