2023/03/24

HomePosts Tagged "Kupiškio baseinas"

Kupiškio baseinas

Šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje planuojama užbaigti Kupiškio baseino statybą. Kad jis galėtų funkcionuoti, reikia, kad juo kažkas turėtų pasirūpinti. Rajono Taryba, posėdžiavusi rugsėjo 29 dieną, nusprendė kurti Kupiškio sveikatingumo ir sporto centrą, biudžetinę įstaigą, kuri būtų atsakinga už baseino eksploatacijos reikalus ir

Kupiškėnai jau apsiprato su Kraštiečių mikrorajono pašonėje pradėta būsimo baseino statyba. Tiesa, buvo nepatenkintų miestelėnų, kad nepavyko statybininkams išsaugoti dalies toje vietoje augančio pušynėlio. Kokie šiandien čia jau atlikti darbai, kokios tolesnės šio objekto statybos perspektyvos, „Kupiškėnų mintys“ pasiteiravo Savivaldybėje. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Ant sumontuoto baseino rūsio jau kyla

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Daugiau nei prieš metus sustoję Kupiškio baseino statybos darbai K. Šimonio gatvės pradžioje atnaujinti. Čia statyboms aptverta nemaža teritorija. Praėjusį ketvirtadienį ten jau prasidėjo parengiamieji darbai. Savivaldybės Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas sakė, kad šiuos darbus atlieka konkursą laimėjusi UAB ABS GRUPĖ iš Vilniaus. Statyba pradėta

Įstrigusią baseino statybą Kupiškyje valdžia bando išjudinti pasitelkdama privačią iniciatyvą. Rajono Taryba, posėdžiavusi balandžio 30 dieną, vieno balso persvara pritarė, kad būtų tikslinga Kupiškio rajono savivaldybės administracijai projektą „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ įgyvendinti valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės, kitaip sakant, koncesijos būdu.

Šalies žiniasklaidoje vėl nuskambėjo Kupiškio baseino tema, kuri rajono valdžiai gana skausminga. Baseino projektas kol kas yra nemenkas, iš vietos nejudantis užmojis, nes Vyriausybė tam neskiria finansavimo. To ji nežada daryti ir 2018 metais, bet vietos valdžia nepraranda vilčių, kad pinigų gali atsirasti ir statybos