2023/01/31

BRANGSTA IKIMOKYKLINUKŲ MAITINIMAS

Kylant energijos, kuro kainoms, brangstant maisto produktams, didėja ir atlyginimas už vaikų maitinimą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose.
Kovo 31 dieną nuotoliu posėdžiavusi rajono Taryba patvirtino Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymo paslaugą nustatymo ir tvarkos aprašą.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Šis aprašas reglamentuoja atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas Kupiškio mokykloje „Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje ir Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriuje, išlaikymo nustatymą, lengvatų taikymą, mokėjimo terminus ir tvarką.

Atlyginimą sudaro dvi dalys: atlyginimas už maitinimą ir atlyginimas ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti.

Plačiau skaitykite balandžio 5 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF (4 Eur/mėn.)

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video