2023/11/29

 

JAUNIMO CENTRAS – NUODĖMKLAUSIAI, VAIRUOTOJAI IR IDĖJŲ GENERUOTOJAI

Kupiškio jaunimo centras. Vilės Leščinskienės nuotrauka

Jaunimo užimtumas visuomet buvo aktualus tiek patiems paaugliams, tiek jų tėvams ir net vietos bendruomenėms. Kupiškio rajone tokiais reikalais užsiima Kupiškio jaunimo centras (KJC). Ar tenkina jaunimą šio centro veikla, kokios finansinės centro galimybės, koks valdžios požiūris į visa tai? Į šiuos ir kitus klausimus atsakė įstaigos direktorė Edita Vaitiekūnienė.

Vilė LEŠČINSKIENĖ

Ieško naujo komandos nario

Kupiškio jaunimo centro direktorė Edita Vaitiekūnienė.
Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Šiemet KJC mini dvyliktąsias centro gyvavimo metines. Beveik pusę šio laikotarpio centrui vadovauja E. Vaitiekūnienė. Kiek nuveikta per šiuos metus, viską tiksliai prisiminti ir išvardinti, pasak jos, būtų sunku. Bet galima pasidžiaugti svarbiausiais pasiekimais.

„Šiemet pradėjome dirbti mobilų darbą su jaunimu. Ši darbo forma dar tik skinasi kelią. Tai suteiks galimybę daugiau dėmesio skirti kaimo jaunimui“, – teigė E. Vaitiekūnienė.

Rajono jaunimas lankomas pagal grafiką. Mobilus darbas vyksta Skapiškio, Šimonių, Rudilių ir Subačiaus vietovėse. Jaunimas žino, kurią dieną, kokiu laiku atvažiuos KJC darbuotojai ir laukia susitikimo. Pirmiausia susipažįstamae, o vėliau su jaunuoliais užsiimama įvairia kūrybine veikla, organizuojami renginiai. Tokie užsiėmimai padeda įtraukti jaunus žmones į bendruomeninį gyvenimą.

E. Vaitiekūnienė pabrėžė, kad šią veiklą norima plėsti. Jau ilgokai ieškoma antro mobilaus darbo su jaunimu projektų vykdytojo. Reikia žmogaus, kuris turėtų edukologijos, socialinių mokslų ar psichologijos aukštąjį išsilavinimą. Taip pat vienas iš reikalavimų yra turėti vairuotojo pažymėjimą. Darbo valandos – nestandartinės, o atlygis, direktorės teigimu, yra gana motyvuojantis.

Naujo komandos nario ieškoma ne vieną mėnesį, tačiau kol kas nesėkmingai. E. Vaitiekūnienė vylėsi, kad darbo pasiūlymu susivilios nors vienas studijas šiemet baigęs kupiškėnas. Galbūt tai motyvuotų jauną specialistą grįžti į gimtąjį kraštą?

Jaunimo užsiėmimai

Veiklų jaunimo centre daug ir įvairių. Veikia keturios neformalios jaunimo grupės.

Savanorių grupė neatlygintinai talkina KJC ir Kupiškio miesto bei rajono kultūros, įvairiuose masinio pobūdžio renginiuose ir šventėse, dalyvauja socialinėse akcijose, organizuoja renginius ir laisvalaikį jaunimui.

Centre renkasi ir ugnies žonglieriai. Jie dalyvauja ir pasirodo Kupiškio miesto ir rajono bei kitų Lietuvos savivaldybių šventėse. Taip pat KJC susikūrė merginų grupė, organizuojanti socialines ir jaunimo akcijas/iniciatyvas, renginius, be to, šios grupės narės rūpinasi dekoracijų kūrimu ir savo laisvalaikiu.

Ketvirtoji veikla skirta didžėjams. Jie organizuoja ir rengia diskotekas jaunimui KJC ir Kupiškio miesto bei rajono bendruomenių, Kultūros centro padalinių renginiuose ir šventėse.

2019 metų gruodžio mėnesį pradėjo spiestis dainuojantis jaunimas. Vokalo užsiėmimus vykdo ir individualiai su jaunuoliais dirba kultūrinės veiklos vadybininkė Karolina Anskinaitė. Ji yra dalyvavusi konkurse „Chorų karai“, buvo 2018 metais nacionalinio Eurovizijos konkurso dalyvė. Šių metų pradžioje susidarė ir šokančių merginų grupė. KJC turi ir iniciatyvinę grupę, kurios nariai mokosi filmuoti ir montuoti vaizdo medžiagą.

„Anksčiau turėjome didelio populiarumo sulaukusias neformaliojo vaikų švietimo programas. Jaunimas mokėsi akademinio piešimo ir ruošė lietuviškus bei užsienio šalių virtuvių patiekalus. Nuo šių metų tų veiklų nebevykdome, daugiau dėmesio skiriame mobiliam darbui ir prevenciniam darbui su jaunimu“, – paaiškino E. Vaitiekūnienė.

Konsultacija – išpažintis

KJC dirba pagal atviro darbo su jaunimu principus ir veikia neformalaus ugdymo, jaunimo verslumo ugdymo, jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimo, informavimo, kultūros, konsultavimo, švietimo srityse.

Atviras darbas pasižymi lankstumu – dalyvauti tose veiklose nėra privaloma. Ši darbo forma skirta jaunuoliams, kurie ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo formų, ieško turiningo laisvalaikio praleidimo, išsiskiria savo apranga, elgsena, požiūriu į pasaulį. Ypatingas dėmesys skiriamas tiems, kurie stokoja motyvacijos, jaučiasi nepritampantys, linkę nusikalsti.

Viena iš atviro darbo su jaunimu formų yra konsultavimas. Visi KJC darbuotojai, įskaitant ir pačią direktorę, teikia grupines arba individualias konsultacijas.

E. Vaitiekūnienė pateikė pozityvų pavyzdį, kai vienas centro lankytojas, įtrauktas į probacijos planą, pradėjo lankytis KJC ir kardinaliai pasikeitė.

Konsultacijų metu, pasak KJC direktorės, kalbamasi su jaunimu įvairiomis temomis.

„Jaunuoliai šnekasi su mumis apie tai, kas jiems neduoda ramybės. Kalbamės apie vertybes, apie tarpusavio santykius. Situacijų yra įvairių. Paauglius kankina jų amžiui būdingos problemos. Spektras platus – tai gali būti ir nelaiminga meilės, ir gyvenimo prasmės ieškojimas, ir kontakto su tėvais neatradimas. Dažnai ir nuodėmklausiais būname, nes ne visi paaugliai su savo tėvais gali pasikalbėti apie juos kamuojančias problemas,“ – mano E. Vaitiekūnienė.

KJC darbuotojai yra išklausę specialius mokymus, kad galėtų tinkamai suteikti emocinę pagalbą. Taip pat pasikalbėjimų metu labai svarbu laikytis konfidencialumo – šiukštu, negalima pokalbio detalių kam nors atskleisti. Tai prieštarauja atviro darbo su jaunimu principams.

Turi įkvėpti

E. Vaitiekūnienė patikino, kad KJC lankytojų srautas yra nuolat kintantis.

„Aktyvių lankytojų turime visai nemažai. Apie keturiasdešimt jų yra nuolatiniai. Dar panašiai tiek – KJC lankosi retkarčiais. Būna ir tokių, kurie ateina tik į renginius. Pastarosios savaitės labai džiugina, nes pas mus užsuka nemažai buvusių narių, jau studentų. Jie domisi, kokia veikla dabar vyksta KJC, kas naujo. Visgi daugiausia lankytojų KJC buriasi prasidėjus mokslo metams. Vieni mokiniai kartais ateina po pamokų, kiti užsuka pabūti laisvų pamokų, vadinamų „langų“ metu,“ – pasakojo direktorė.

E. Vaitiekūnienė įsitikinusi, kad jaunuoliai čia išmoksta būti komandos dalimi. Dirbdami kartu jie įgyja motyvacijos, kurios jauniems žmonėms šiaip dažnokai stinga.

Retas paauglys gerai žino, ko nori, kokie jo siekiai. KJC darbuotojų tikslas – jaunimą įkvėpti.

„Jauni žmonės turi daugiau galimybių nei prieš tai augusi karta. Tiek daug užimtumo formų anksčiau nebuvo. Jaunimas turi daug idėjų, tačiau, kai visa komanda prisideda prie jų įgyvendinimo, pastebime, kad jaunuoliai greitai nuleidžia rankas. Turime jiems paaiškinti, kad visa tai jie daro tik dėl savęs. Kaip pasidarysite, taip ir turėsite.

Pavyzdžiui, dabar planuojame kelionę prie jūros. Klausia jaunimas, kaip ta kelionė vyks, ką ten veiksime. Atsakome jiems, kad darytų taip, jog visiems būtų linksma. Nuosavo transporto KJC neturi. Taigi mes turime ir vairuotojais pabūti“, – sakė E. Vaitiekūnienė.

Vilės Leščinskienės nuotrauka

Finansai ne visada atitinka planus

Ne visas idėjas gyvendinti leidžia finansinės KJC galimybės. Jos gana ribotos. KJC yra Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savivaldybės skiriamos lėšos yra numatytos darbuotojų darbo užmokesčiui, komunalinių paslaugų, taip pat prekių ir paslaugų išlaidoms padengti. Ištekliai, E. Vaitiekūnienės teigimu, tokie riboti, kad prireikus kosmetinio patalpų remonto, kvalifikuotų apdailos specialistų samdyti nėra iš ko.

„Bandome patys pasiremontuoti. Pavyzdžiui, virtuvėje klijavome plyteles. Būsimiesiems statybininkams, kurie mokosi profesinėje mokykloje, tai – reali praktika“, – neabejoja KJC direktorė.

Daug idėjų KJC įgyvendina ir per projektus. Neseniai pateiktas projektas jaunimo stovyklų ciklui finansuoti. Į tą ciklą įtraukta stovykla ugnies žonglieriams Kelmėje, stovykla Palangoje, su serialo „Moterys meluoja geriau“ aktoriais, ir dar kelios teminės stovyklos. Visa tai – E. Vaitiekūnienės idėja.

KJC direktorė pripažino, kad centras seniai organizavo šokius. Tai padaryti sutrukdė koronaviruso pandemija. Esant dabartinei situacijai, mąstoma apie dienos diskotekas. Pasišokimai dienos metu jau nebe pirmus metus madingi užsienyje, dabar tokia mada pamažu ateina į Lietuvą. Idealiausias variantas, tinkantis Kupiškio rajonui – diskotekos pamaryje. Tai irgi numatyta artimiausiuose KJC planuose.

„Mūsų užsiėmimai vyksta daug kur, mes nesame įpareigoti būti KJC pastate. Prieš išvykdami visada paliekame informacinį lapelį, kur išvykome, ir adresą, kur mus rasti. Pavyzdžiui, krepšinio aikštelėje, Krantinės gatvėje“, – perspėjo pašnekovė.

Rajono valdžia, kaip patikino E. Vaitiekūnienė, palaiko KJC idėjas, tik norėtų didesnio pačių jaunimo atstovų iniciatyvumo. Jei jaunimas garsiai ir drąsiai reikštų pasiūlymus, galbūt ir tas finansavimas būtų didesnis.

Kontraargumentai tėvams

Kaip apie KJC atsiliepia lankytojų tėvai? Anot E. Vaitiekūnienės, ne visi atsiliepimai teigiami – yra ir tėvų, kurie prieš centrą nusistatę. Yra ir tėvų, kurie ateina į KJC organizuojamus renginius, bendrauja su KJC darbuotojais, domisi, ką veikia jų atžalos.

Tiems, kurie nusiteikę priešiškai, E. Vaitiekūnienė nori pasakyti, kad KJC yra tikra socialinių įgūdžių mokykla. Centre verda realus gyvenimas. Jaunuoliai ir turi ugdytis bendraudami. Galbūt tas, iš kurio mokykla nieko nesitiki, čia atras sau patinkančią veiklą ir taip save realizuos.

Skeptiškiems tėvams, kurie niurna, kad jų vaikas KJC nieko neišmoks, tik gerti ir rūkyti, E. Vaitiekūnienė turi kontraargumentą, kad jų įstaiga užsiima prevencine veikla. Kol dar nebuvo COVID-19 pandemijos, alkoholio ir kitų priklausomybių tema vyko įvairios paskaitos, o šiuo metu organizuojami gatvės krepšinio turnyrai, prizus dalyviams skirs Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Varžybos turėtų vykti šį rugpjūtį.

E. Vaitiekūnienei vis dar keistas daugumos tėvų požiūris, kad mokykla, jaunimo centrai ir socialiniai pedagogai turi išspręsti alkoholio, rūkymo, narkotikų vartojimo tarp paauglių problemas. Visų pirma apie priklausomybių žalą su savo atžalomis turi kalbėtis tėvai. Visos prieš tai išvardytos įstaigos ir specialistai teikia tik papildomą pagalbą.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video