2023/11/29

 

VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE NAŠLAIČIŲ NĖRA

Per vieną iš rajono Tarybos posėdžių patvirtinta Šv. Kazimiero vaikų globos namų 2018 metų veiklos ataskaita. Ją Tarybos nariams pristatė šios įstaigos direktorius Vytautas Koženiauskas.

Apie įstaigą ir darbuotojus

Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namų veiklos sritis – stacionari trumpalaikė ir ilgalaikė vaikų globa (rūpyba). Tai veiklai vykdyti ši įstaiga turi licenciją. Ši veikla vykdoma taikant šeimynos modelį.

Vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ar laikinai apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas, sudaryti tinkamas sąlygas ir aplinką globojamiems vaikams saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti grįžti į šeimą ar į savarankišką gyvenimą.

Vaikų globos namuose 2018 metais dirbo 35 darbuotojai. Etatų skaičius – 36,5 (1 direktoriaus etatas, 12,5 etato socialinių darbuotojų, 1,25 etato skirta vyr. socialinio darbuotojo pareigybei, 0,5 psichologo etato, 18 etatų socialinio darbuotojo padėjėjų, 1 ūkvedžio etatas, po 0,5 etato sandėlininko ir dietologo, 0,25 valytojos etato). Finansininko 1 etatas be finansavimo.

Aštuonių socialinių darbuotojų išsilavinimas atitinka pareiginius reikalavimus: 6 socialiniai darbuotojai yra įgiję mokslinį bakalauro laipsnį, 2 turi profesinį bakalauro diplomą. Vyriausioji socialinė darbuotoja yra įgijusi mokslinį magistro laipsnį.
Vaikų globos namuose dirbančių 20 socialinio darbuotojo padėjėjų yra įgiję profesinį išsilavinimą, turi socialinio darbuotojo padėjėjo specialybę arba yra išklausę įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo kursus.

Kitas personalas – ūkvedys, dietistas, sandėlininkas, valytojas – taip pat atitinka taikomus profesinius kvalifikacinius reikalavimus.

Nuo 2018 m. spalio 10 d. Vaikų globos namuose pradėjo dirbti psichologė, turinti įgytą mokslinį magistro laipsnį.

Vaikų globos namuose trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 18 metų, vyresniems kaip 18 metų asmenims, kai išlaikymas globos namuose pratęsiamas, kol jie baigs bendrojo lavinimo mokyklą ir kitais išimtiniais atvejais, kaip yra numatyta pagal įstatymą.

Globojami vaikai ir jų gyvenimo sąlygos

Per 2018 m. į Vaikų globos namus atvyko 29 vaikai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 31 d. laikinai, iki 3 parų, buvo apgyvendintas 1 vaikas. Nuo 2018 m. liepos 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimams, laikinai, iki 2 savaičių, apgyvendinta 15 vaikų.

Į biologinę šeimą per 2018 metus grąžinti 8 vaikai, 3 vaikams pakeistas globėjas – vaikai apgyvendinti šeimose.
Iš Vaikų globos namų 4 vaikai išėjo sulaukę pilnametystės: 2 apsigyveno mokyklos bendrabutyje, 1 – iš motinos paveldėtame name, 1 – įkalintas.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

 

Nuotraukoje iš redakcijos archyvo – vaikų globos namų direktorius Vytautas Koženiauskas.

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Seni, deja genai vaiko elgesiui turi ne tiek daug įtakos kaip supanti aplinka. Esat neišsilavinęs.

  • Gaila žmogaus. Pabaigs prikišti sveikatą per tas genetines šiukšles. Ten nėra nei vieno vaiko. Tik jų išvaizda, panaši į vaikų. Stiprybės, Vytautai!

    • Seni.Tu tikrai esi genetinės šiukšlės pažasties plaukas

Rekomenduojami video