2023/06/03

 

APIE ETIKOS KOMISIJOS NARIŲ SĄŽINĘ IR PARTINĘ PRIKLAUSOMYBĘ

Kupiškio r. savivaldybės tarybos Etikos komisijai rajono, mero siūlymu, paskirta vadovauti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė Skaistutė Paulauskienė (pirma iš dešinės). Opozicija siūlyti kandidatą į pirmininko postą atsisakė. Autorės nuotrauka

Kupiškio r. savivaldybės tarybos Etikos komisijai rajono, mero siūlymu, paskirta vadovauti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė Skaistutė Paulauskienė (pirma iš dešinės). Opozicija siūlyti kandidatą į pirmininko postą atsisakė.
Autorės nuotrauka

Birželio 29 d. vykęs eilinis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis buvo paskutinis prieš ilgesnes atostogas. Planuojama, kad liepą posėdžiauti politikai nesirinks, nebent atsirastų neatidėliotinų dalykų. Ar posėdis vyks rugpjūtį, irgi neaišku.

Šį kartą apsvarstyti 32 pagrindinės, vienas papildomos darbotvarkės klausimas, vienas pateiktas aptarti. Aršiausias diskusijas sukėlė sprendimo projektai dėl naujos Kupiškio r. savivaldybės tarybos Politikų etikos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.

Jurgita BANIONIENĖ

Naujas pavadinimas ir nuostatos

Šiuo metu galiojantis Kupiškio r. savivaldybės tarybos Politikų etikos komisijos darbo reglamentas patvirtintas 2011 metų spalį.

Atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, pasikeitusią komisijos sudėtį bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijas, pateiktas naujas komisijos darbo reglamento projektas. Pasak klausimą pristačiusios Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistės (teisininkės) Ramintos Morkūnaitės, per komisijos darbą susiduriama su įvairiomis problemomis, todėl nutarta keisti, papildyti kai kurias nuostatas.

Keičiasi komisijos pavadinimas – nuo šiol ji bus vadinama Savivaldybės tarybos Etikos komisija.
Senasis reglamentas numatė, kad tyrimas dėl politiko galimo pažeidimo gali būti pradedamas esant fizinio ar juridinio asmens skundui ar pranešimui, kreipimuisi ar pranešimui apie politiko galimai padarytą Kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar institucijos, kurioje politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose politikui nustatytų reikalavimų pažeidimą. Šis pagrindas tyrimui pradėti bus ir naujame reglamente, tačiau prisideda dar vienas, kurio prieš tai nebuvo – tyrimas gali būti pradedamas dėl visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos pagrįstos informacijos apie politiko galimai padarytą pažeidimą. „Jei tokia pagrįsta informacija atsirastų žiniasklaidoje – paviešinama per televiziją ar laikraštyje, komisija gali pradėti tyrimą. Antras svarbus dalykas – komisijos sudėtis. Sename reglamente numatyta, kad komisija yra sudaroma iš partijų deleguotų ir bendruomenių atstovų. Šiuo reglamento projektu komisija sudaroma iš frakcijų deleguotų atstovų ir bendruomenių atstovų, kurie turi sudaryti ne mažiau kaip vieną trečiąją komisijos narių“, – aiškino R. Morkūnaitė.

Atsiranda ir nauja nuostata, kad komisija turi teisę nutraukti pradėtą tyrimą dėl politiko galimai padaryto pažeidimo, jeigu jis įsipareigoja artimiausiame Tarybos posėdyje viešai atsiprašyti. Bus ir toks reglamento papildymas, kad numatytas konkretus terminas, per kiek komisija turi išsiųsti priimtą sprendimą politikui ir pareiškėjui – tai yra 3 darbo dienos po sprendimo priėmimo.

Susilaikyti nebegalės

Pagal pateiktą naują sprendimo projektą, komisijos nariai priimant sprendimą negalės susilaikyti. Prieš tai susilaikyti negalėdavo tik komisijos pirmininkas. „Dabar priimant sprendimą komisijos narys turės konkrečiai išreikšti savo nuomonę – už arba prieš. Šie pakeitimai parengti atsižvelgiant į tai, kad per kiekvieną posėdį balsuojant ir susilaikius nemažai narių negalėdavo sklandžiai priimti sprendimo“, – komentavo pranešėja.

Ši naujovė sukėlė nemažai klausimų Tarybos nariams. „Kodėl numatyta tokia nuostata, kad komisijos narys balsuojant negali susilaikyti?“ – teiravosi Bronislavas Rimkus.

Pasak R. Morkūnaitės, dėl to tartasi su pačiais komisijos nariais, atsižvelgta į gautas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijas ir vadovautasi jų darbo reglamentu. „Komisijos narys turi objektyviai išreikšti savo nuomonę ir prisiimti asmeninę atsakomybę dėl savo sprendimo“, – teigė Savivaldybės teisininkė.

B. Rimkus tvirtino, kad niekas neturi teisės komisijos nariui uždrausti balsuoti taip, kaip jis nori.
Politikas išsakė ir savo poziciją apie Tarybos narių dalyvavimą posėdžiuose. Jei Tarybos nariai nori tai daryti, būtina kreiptis į komisijos pirmininką, kuris turi teisę leisti arba neleisti to daryti. „Kvepia diktatūra, prievarta ir savivale“, – pareiškė B. Rimkus. Jo teigimu, trūksta ir komisijos veiklos, priimtų sprendimų viešinimo, tai neaptarta ir reglamente. Jam pritarė ir Tarybos narys Virginijus Andrijauskas, manantis, kad draudimas susilaikyti yra komisijos nario suvaržymas. Tai nėra išeitis, o tiesiog bandymas priversti balsuoti.

„Matyt, aš būsiu nuolatos į šią komisiją kviečiamas, nes mano pasisakymai neįtinka ir netinka. Akivaizdžiai matau, kaip pas mus rajone mažėja demokratijos ir po truputį įvedama diktatūra. Tai akivaizdu, kai pamatai, kaip žmonės balsuoja. Ne šiaip sau tas draudimas susilaikyti atsirado. Tada padarykime taip: jei svarstomas turintis kitokią nuomonę žmogus, tai komisijos nariai privalo jį pasmerkti, pasiūlyti nubausti ir pan.“, – kalbėjo ne kartą į Politikų etikos komisijos akiratį papuolęs Visuomeninio rinkimų komiteto „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ lyderis Zigmantas Aleksandravičius.
Jam oponuodamas socialdemokratas Aurimas Martinka pareiškė, kad šis reglamentas tikrai nė vieno Tarybos nario nevaržo, nedraudžia pasisakyti, išreikšti savo nuomonę. „Bet Lietuvoje yra įstatymai, kurie draudžia rengti patyčias, diskreditacijos aktus. Nesu prieš, jei kritika yra objektyvi, bet ne patyčių rinkinėlis. Visos Lietuvos nuostata tokia, kad su jomis reikia kovoti, jas drausti ir nutraukti. Todėl nematau problemos, kad komisijoje įvestas toks sprendimas“, – pareiškė A. Martinka primindamas balandį Z. Aleksandravičiaus perskaitytą pranešimą, kuriame buvo aptarinėjami Savivaldybės tarybos nariai ir dėl kurio jis buvo svarstytas Politikų etikos komisijos.
Naujam reglamentui balsų dauguma pritarta.

Pagal partiją

Dar daugiau ginčų kilo svarstant klausimą dėl naujos Tarybos Etikos komisijos sudarymo. Seniūnaitijos komisijoje paliko tuos pačius savo atstovus: čia dirbs trys seniūnaičiai – Laičių seniūnaitijos seniūnaitė Žydra Andrijauskienė, Šimonių – Ingrida Bernatavičienė ir Puponių – Laima Ramanauskienė.

Z. Aleksandravičius iškėlė klausimą, kokioms partijoms priklauso gyvenamosios vietos bendruomenės atstovai. „Mes nesidomėjome. Mano žiniomis, jokioms, gal išskyrus vieną“, – pareiškė Dainius Bardauskas. Z. Aleksandravičiui paklausus, kokiai, atsakymo jis nesulaukė. „Ne Savivaldybė deleguoja šį žmogų, o seniūnaitijos sueiga“, – teigė meras.

B. Rimkus išreiškė mintį, kad komisijoje privalo dirbti tik ypatingai švarios sąžinės žmonės, tad tie Tarybos nariai, kurie siūlomi, jei jaučiasi susitepę, turėtų gerai pagalvoti prieš sutikdami eiti šias pareigas.
Nors siūlyta šį klausimą atidėti, tam nepritarta.

Komisijoje – pozicijos ir opozicijos kova

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija į komisiją pasiūlė Skaistutę Paulauskienę, socialdemokratų partijos frakcija – Algirdą Notkų, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija – Leoną Apšegą, o komiteto „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ frakcija – Viliją Morkūnaitę. Visi Tarybos nariai sutiko eiti šias pareigas.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, komisijos pirmininką teisę siūlyti turėjo oficialiai pasiskelbusios opozicijos atstovas, bet opozicijos lyderis L. Apšega pasinaudojo įstatymo numatyta teise neteikti kandidatūros. „Frakcija šitos garbės atsisako ir noriu pasakyti, kodėl. Šita komisija yra grynai valdančiųjų. Kitaip balsuodavome, kitokią nuomonę turėdavome tik V. Morkūnaitė ir aš. Niekada nebuvo taip, kad opozicija su pozicija dėl savo nesutarimų kautųsi išnaudodama Etikos komisiją. Anksčiau tai  kažkas kažką žiopliu, negudriu pavadino, tokius dalykus svarstydavome. Dabar mes įsivėlėme į politiką“, – sakė L. Apšega.
Teisę siūlyti komisijos pirmininką gavus merui, jo sprendimu pateikta S. Paulauskienės kandidatūra. Jai pritarta.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video