2024/03/01

Home2015birželio

birželio 2015

Kupiškio rajono valdžia taupyti pradėjo pagalbinių darbuotojų sąskaita.Simono Dariaus asociatyvi nuotraukaNaujosios valdžios aukuras pareikalavo pirmosios gyventojų aukos. Nuo rugsėjo 1 dienos bus panaikinti 34 etatai mokyklų sargų ir kitų pagalbinių darbuotojų bei rajono laisvalaikio centrų budintieji gaisrininkai. Darbo neteks kelios dešimtys žmonių. Ir rajono

Mokyklų vadovai turi daug administracinio darbo, todėl nebegalės turėti pamokų.Banguolės Aleknienės nuotraukaMažėjant mokinių, mokytojų darbo krūvį bandoma didinti naikinant prievolę švietimo įstaigų vadovams dirbti 5 kontaktines valandas.Kol kas tokia darbo tvarka švietimo įstaigų vadovams yra tik rekomendacinio pobūdžio.Kaip šią naujovę vertina rajono švietimo įstaigų vadovai?Abejonės

Kupiškio r. savivaldybė kuria planą, kaip sumažinti pradelstus mokėjimus.Jurgitos Žiukaitės nuotrauka„Po ilgo baliaus ateina pagirios. Gaila, bet mūsų rajone meras kaip tik ir priverstas sirgti pagiriomis“, – taip eilinę diskusiją dėl Kupiškio rajono įsiskolinimų komentavo Tarybos narys Valentinas Beinoris. Kupiškio rajono savivaldybė gavo rimtą Vyriausybės

Statistikos departamento duomenis gyventojų Kupiškio rajone sparčiai mažėja. Banguolės Aleknienės nuotraukaPastaraisiais metais nuolat kartojama, kad Kupiškio rajonas sensta, tuštėja, čia gyvenančių žmonių socialinė padėtis prastėja. Kalbos kalbomis, o kaip yra iš tiesų. Ką atspindi oficialioji statistika? Kaip gyvenimas Kupiškio krašte atrodo čiabuviams ir prašalaičiams? Kiek

Moderni nuotekų valykla atidaryta perkerpant simbolinę juostelę.Ingridos Nagrockienės nuotraukaSubačiuje ir Noriūnuose oficialiai atidarytos nuotekų valyklos. Iš vienuolikos Kupiškio rajono panašių įrenginių, pastarosios kartu su miesto valykla – moderniausios. Dabar projekto rengėjai galvoja apie Šimonis – čia situacija dėl kanalizacijos ir vandentiekio prasčiausia rajone.Išleidžia švarias nuotekasPraėjusią

Didžiausios viltys suklestėti turizmui Kupiškyje – atvykėliai turistai.Agnės Pėčaitės-Stankevičienės piešinysKupiškio rajono savivaldybė su samdytais architektais kuria mūsų krašto ateities turizmo viziją. Siūloma įkurti dar daugiau rekreacinių zonų, poilsiaviečių, stovyklaviečių. Byčiuose galėtų įsikurti sniego parkas, Paketuriuose – leistųsi orlaiviai, o prie piliakalnio laiką leistų golfo mėgėjai.

Jonas Jagėla.Nuotrauka iš „Kupiškėnų enciklopedijos“Skulptorius Jonas Jagėla gimė 1945 m. birželio 29 d. Čivuose. Čia 1952–1959 m. lankė septynmetę mokyklą, 8 klases baigė Skapiškio vidurinėje mokykloje. 1961–1966 m. Telšių taikomosios dailės technikume (dabar – Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakultetas) mokėsi dailiojo metalo specialybės, vėliau

Bugailiškių pradinės mokyklos visų keturių skyrių vaikai su mokytoja Uršule Sabaliauskiene apie 1937–1938 metus Petro Baršausko namuose.Sėdi pirmoje eilėje iš kairės: Ona Baršauskaitė, Vlada Tūtinaitė, Eugenija Jėskaitė, Elvyra Alma Jėckaitė, Elena Grigaitė, Stasė Jėskaitė, Veronika Jėckaitė.Sėdi antroje eilėje iš kairės: Bronius Budreika, Vytautas Šlapelis, Vytautas

Daršiškiai. Buv. kaimo mokyklos pastatas. 1999 m.Nuotrauka iš „Kupiškėnų enciklopedijos“Apie Daršiškių kaimo pradinės mokyklos istoriją daugiausia žinių pateikiama „Kupiškėnų enciklopedijos“ I tome, išleistame 2006 metais. (Informacijos apie Darsiškių kaimą autoriai Vidmantas Jankauskas, Alvydas Totoris ir Janina Lauciuvienė.)1910 m. Daršiškių kaime buvo atidaryta pradinė mokykla. 1913

Sigitas Seibutis: „Nė vienas žmogusnegyvena be atliekų, o kur jas deda, jei neturi konteinerio, galima nuspėti.“A. Minkevičienės nuotr.  Rokiškio rajono atliekų surinkimo vietos greitai pakeis veidą: neišvaizdūs rūšiuotų atliekų metaliniai konteineriai taps istorija – jų vietoje bus pastatyti spalvoti „varpeliai“ stiklui, plastikui ir popieriui.