2022/12/07

 

Ateities planuose – gyventojų mažėjimas ir lašinių kaimai

Su Kupiškio r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendimų projektu supažindino projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė ir profesorius habilituotas mokslų daktaras Pranciškus Juškevičius.
Autorės nuotrauka

Ketvirtadienį Kupiškio kultūros centro vitražų salėje vykusiame rajono Tarybos posėdyje buvo aptariamas tik vienas, bet labai svarbus klausimas dėl rengiamo Kupiškio r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendimų projekto.
Tarybos narius su šiuo dokumentu supažindino profesorius habilituotas mokslų daktaras Pranciškus Juškevičius.

Išeitis – koncentracija

Šis bendrasis planas rengiamas 20 metų. Jame numatomos pagrindinės gairės, kaip gyvensime toliau: kokios perspektyvos verslo vystymui, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui ir dar daugeliui kitų rajono plėtrai svarbių veiksnių.
Pasak pranešėjo P. Juškevičiaus, rengdami planą stengėsi kuo mažiau riboti iniciatyvą ir tikėjosi dar daugiau pasiūlymų.

Vienas svarbiausių veiksnių planuojant ateitį – rajono gyventojų skaičius, kuris dabar turi tendenciją stipriai mažėti. Remiantis optimistinėmis prognozėmis, iki 2023 metų numatoma, kad jis išliks stabilus – apie 21 tūkstantį. Deja, pesimistinė prognozė mūsų rajonui gana liūdna – po dvidešimties metų Kupiškio rajone gali belikti tik 14,8 tūkstančio.
Sprendžiant gyvenviečių, kaimų likimą, numatoma tam tikra koncentracija. Kupiškio miesto centrinį branduolį sudarys miestas ir šalia jo išsidėstę Noriūnų, Smilgių, Byčių, Paketurių, Aukštupėnų ir Šepetos kaimai.

Kaip savivaldybės pocentriai numatomi Alizavos, Skapiškio, Adomynės, Šimonių, Rudilių, Subačiaus, Antašavos ir Salamiesčio kaimai.
„Žvelgiant iš verslo perspektyvos, jeigu kaime gyvena mažiau kaip 300 gyventojų, negali būti naudinga ir duoti pelną jokia parduotuvė, – sakė P. Juškevičius. – Todėl siūlome laikytis koncentracijos principo.“

Poilsis

Apibūdindamas rekreacijos ir turizmo ateities perspektyvas P. Juškevičius teigė, kad turime daug gražiai sutvarkytų vietų, tačiau kol kas jos nėra visiškai išnaudojamos. Pavyzdžiui, Kupos parke aplinka sutvarkyta, tačiau jis nėra traukos centras.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

——-
Autorius: Nida ŠULCIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video