2023/05/30

Organizuoti šokius – pavojinga gyvybei?

Praėjusį ketvirtadienį Kupiškio kultūros centro vitražų salėje vyko klubinių įstaigų darbuotojų, kaimo bendruomenių, policijos, rajono valdžios atstovų susirinkimas, per kurį buvo gvildenamos aktualios problemos, su kuriomis organizuodami laisvalaikio vakarus, susiduria kultūros darbuotojai.

Kupiškio kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius, pradėdamas susirinkimą, iš esmės išdėstė pagrindines bėdas, kurios vėliau atsispindėjo ir kitų pasisakiusiųjų kalbose. Tai saugumo klausimas laisvalaikio vakaruose, lengvai alkoholinių gėrimų įsigyjantis, girtuokliaujantis, smurtaujantis ir kitokia griaunančia veikla užsiimantis jaunimas.

Pasak Skapiškio kultūros namų režisierės Vitos Vadoklytės, praktiškai 70 proc. atvažiavusiųjų į šokių vakarus net neina į vidų: geria automobiliuose, šiukšlina, drumsčia miestelio gyventojų ramybę, kelia pavojų jų saugumui. Ir taip yra ne tik per šokių vakarus, bet ir paprastomis dienomis.

Jaunimėlis jaučiasi nebaudžiamas. Su panašiomis problemomis susiduria visų klubinių įstaigų darbuotojai, prabylantys netgi apie tai, ar verta rengti tokius vakarus, jei jaunimas susirenka ne šokti, bet pagerti ir išsiaiškinti santykių?

„Mes problemas žinom. Reikia galvoti, kaip jų išvengti, kas ką gali užtrinti“, – sakė Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius. 2002 m. rajono Tarybos priimtas taisykles, nurodančias, nuo kurių valandų nepilnamečiams be tėvų draudžiama pasirodyti viešose vietose, jis pavadino nerealiomis ir būtinomis peržiūrėti. Per jų galiojimo laikotarpį nebuvo nubaustas nė vienas, kuris nesilaikė šių taisyklių, tuolab kad ir pats mechanizmas, kaip tai padaryti, neaiškus.

Susirinkusieji kone porą valandų diskutavo, kokių priemonių reikėtų imtis, norint išeiti iš užburto rato, juolab kad artėja vasara, kai minėtos problemos dar labiau paaštrėja. Keltos idėjos didinti bilietų kainas į šokių vakarus, sudaryti sutartį su pramogų organizavimo firma, kuri pasirūpintų ir apsauga (tačiau vargu ar kas susirinktų, jei už bilietą tektų mokėti, pvz., 15 Lt), apeliuoti į tėvų sąžinę rūpintis savo vaikais ir jų kultūringu laisvalaikio leidimu, įrengti vaizdo kameras patalpose, kreiptis į Tarybą dėl saugos tarnybos samdymo ir finansavimo, neleisti girtų lankytojų ir pan.

Šimonių kultūros namų direktorius Marijanas Remeikis teigė, kad palaikyti tvarką viduje galėtų saugos tarnyba, o lauke – policijos pajėgos. Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius pastebėjo, kad paprastai pačioje patalpoje, kurioje vyksta šokiai, problemų būna mažiausiai. Visos bėdos – kieme. Ir ne tik per laisvalaikio vakarus, bet ir kitomis dienomis. Neretai pavojų kelia „gastroliuojančios“, kartais ir ginkluotos, jaunimo grupės iš rajono paribių. Seniūno užuomina bandyti daugiau įtraukti visuomenę, bendruomenes, salėje sukėlė šurmulį.

Pasak Salamiesčio bendruomenės pirmininkės Marytės Baniulienės, bendruomenių vadovai dirba iš idėjos. „Tik duokim vaikams, tik juos saugokim. Mokyklose jie nenori šokti, nes ten jie prižiūrimi, kontroliuojami. Juokinga, kad patys vaikai turi iš namų susinešti aparatūrą. Mes net nežinom nuostatų, nuo kada jie gali eiti į šokius, iki kelių valandų nakties linksmintis. Kur žiūri tų geriančių, besimušančių tėvų vaikai? Jie motyvuoja tuo, kad vaikams reikia išsikrauti. Budėti šokių vakaruose, kaip parodė anoniminė bendruomenės pildyta anketa, sutiktų vos pora tėvų“, – kalbėjo bendruomenės atstovė.

Jaunimo reikalų koordinatorė Gaila Matulytė pasisakė už saugos tarnybos finansavimą ir viešosios tvarkos pažeidėjų baudžiamumą. Visiems buvo įdomu išgirsti ir policijos atstovų nuomonę dėl jų galimybių budėti per šokius. Kupiškio rajono policijos komisariato komisaro pavaduotojas Georgijus Buidovas informavo, kad nepilnamečiams dėl alkoholio gėrimo surašoma nemažai protokolų. Už nepilnamečius vaikus iki 16 m. atsako jų tėvai. Sprendimą dėl tėvų baudimo priima teismas. Ne paslaptis, kad mieste yra keletas nepilnamečių, su kuriais nesusitvarko nei tėvai, nei mokykla. Dėl vienos tokios atžalos motina turėjo net išeiti iš darbo, kad nereikėtų už sūnaus prasižengimus nuolat mokėti baudų. Paprasčiau su tais, kurie jau sulaukę šešiolikos. Jie į administracinę atsakomybę traukiami patys.

Kalbant apie policininkų budėjimą šokiuose, iškyla pareigūnų stygiaus problema. Paprasčiau būtų, jei šokių vakarai vieną savaitę būtų koncentruojami vienoje seniūnijoje, pvz., vyktų Skapiškyje, Laičiuose, Naiviuose. Taip būtų paprasčiau sutelkti policininkų pajėgas.

Mero pavaduotojas Aidas Mikėnas kvietė nepamiršti, kad tas jaunimas yra mūsų ir siūlė vestis jį į bendruomenę, pratinti gyventi joje. „ Jei atvedam vaiką prie komunijos ir paliekam – nėra tęstinumo, nėra ir rezultato. Tas pat ir šiuo atveju“, – teigė vicemeras, tokiais žodžiais sukėlęs tik susirinkimo dalyvių nepasitenkinimą ir diskusijas po renginio.

Pasak bendruomenių atstovo Broniaus Kaminsko, teigiamai hiperaktyvų jaunimą veikia atsakomybės jiems patikėjimas.

Vargu ar išsakyti skauduliai sumažės, tačiau aišku, kad šias problemas kelti reikia, nes jos išlenda su vis skaudesniais padariniais. Vis tik buvo nutarta kreiptis į rajono Tarybą dėl saugos tarnybos finansavimo, pirmiausia susižinojus, kokia firma turi teisę organizuoti vidaus ir išorės apsaugą, išsiaiškinus įkainius.

——-
Autorius: Jurgita ŽIUKAITĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video