2023/02/08

 

DĖL VISA KO (su garso įrašu)

Neringa BUTKEVIČIŪTĖ

Šindei baisiai pavargau. Jau tėp kojas sopa, runkas gėlia, kad grįžus iš krautuvas dribau lovon kėp lopas.

Sanai tėp babuvo, kad ailioj raiktų stovėtėn kelias adynas. O do par abi runkas namo vilktėn pilnas tarbas druskos ir kruopų.
Nikdi tiek nepirkdavau, ale kai pasklausiau, kad druska pasdora depicitas, pamislijau, kad raikia ir mon nuspirktėn.

Namė do turiu kelius pakelius, ilgom jų užtanka, ale kėp dabar atsiliksiu, visi parka, raikia ir mon. Nupėdinus krautuvan pamačiau, kad žmonas do ir po kelius maišelius kruopų, makaronų įsimata kašikan.

Vienos motaralas paklausiau, ar didalį šeimų turi, kad tėp daug visako parka.

To soko, kad viena gyvana, ale pamočius, kad visi glabiais naša, dėl visa ko ir pasijėma. Kų gali žinotėn, kadu priraiks.
Stoviu vidury krautuvas ir misliju, kad gol ir mon raikia daugiau pasimtėn.

Ramiau bus gyvintėn, kė žinosiu, kad bodas nėgresia. Teisyba, muilo do kėlios dėžės likį no bobutas laikų.

Bobuta jau dvi dėšimtis matų po žemi gulia, zapaslyva žmogysta buvo. Kė po bobutas smertės kraustam gryčių, tai rodom pilnų podėlį visokių gėrybių.

Dagtukų pačkėlių būta tiek, kad užtako dėšimčiai matų. Ūkiško muilo buvo prištabeliuota pilna skrynia, visiem anūkam užtako po dvi didžiausias karzinkas.

Tadu do rodom kelius rėtimus parkalio. Nebatiko jisai niekam, bo kundys buvo sukapojį, tai išmatam.

Buvo ir kėlios podynas taukų, no poduškos užvalkalo padaryta tarba, pilna cukorių (džovintos duonos rėkėlių). Buvo dorbo, kol viskų iškopam, ir vis mislijom, vėlniom bobutai raikė tiek visako prikauptėn.

O dabar užkliuvom už varčios ir vėl iš pradžios. Soko, neromūs čėsai atajo, raikia pasrūpytėn atsargom.

Nėt par televizorių kalbajo apė kokį ti išgyvėnimo krepšėlį. Gol ir praudų žmonas soko, ale kai pasižiūri, kas unt svieto dadas, tai nei vieno bėžanco nemačiau iš namų lakiunt su druskos ar kruopų tarbali. Ne košė galvoj, kai kulpkos pro pakaušį lakia.

Tėp su savį baskalbosydama pradėjau gailatis, kad gol ir ba raikalo prisitimpiau namo druskos ir kruopų.
Nu, druska do goli ir pastovėtėn, ale kruopas kundys užpuola ir kvit.

Dabar raiks pusmetį vien košes virtėn, iškada išmėstėn. Vištų miesti nelaikau, tai lasiu pati.

 

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Ačiū už gražų pasakojimą.Tik kelios pastabėlės: užvalkalo-novačkalo,turi-turia,džovintos-džiovintos,kulpkos-kulipkos.

Rekomenduojami video