2023/12/03

 

NAUJAS RAJONO BIUDŽETAS – LIŪTO DALIS ŠVIETIMUI

Vasario 23 dieną nuotoliniame Kupiškio rajono tarybos posėdyje patvirtintas 2022 metų rajono biudžetas. Prieš tai rajono Tarybos nariai patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, pagal kurį bus organizuojama Savivaldybės veikla ir pagal plane numatytas tos veiklos programas sudaromas ir Savivaldybės biudžetas.
Šių metų biudžetas subalansuotas, pagal Savivaldybės išgales esant dabartinei ekonominei ir finansinei situacijai. Akcentuota, kad lėšų naudotojai privalo griežtai laikytis finansinės drausmės.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Naują rajono biudžetą pristatė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė. Pasak jos, patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas – 25 421 550 eurų einamųjų metų prognozuojamų pajamų, 537 230 eurų ilgalaikių paskolų lėšų, 27 163 562 eurai išlaidų, iš jų darbo užmokesčiui – 15 283 867 eurai, paskoloms grąžinti – 658 250 eurų.

Patvirtinti 476 685 eurai Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal 23 asignavimų valdytojus. Patvirtintas 1 204 782 eurų Savivaldybės 2021 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymas.

Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai įpareigoti išlaikyti dabartinį įsiskolinimų lygį, jo neviršyti ir paskirtas lėšas naudoti ekonomiškai, atsakingai. Neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis, per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

Plačiau skaitykite vasario 26 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF (3 Eur/mėn.)

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video