2023/11/30

 

NORIŪNUOSE BUS SUBAČIAUS GIMNAZIJOS SKYRIUS

Už rajono mokyklų tinklo pertvarkos pakeitimus pasisakė 13, prieš balsavo 6, o 2 Tarybos nariai susilaikė. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Už rajono mokyklų tinklo pertvarkos pakeitimus pasisakė 13, prieš balsavo 6, o 2 Tarybos nariai susilaikė.
Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Kad nuo šių metų rugsėjo 1 dienos keisis kai kurių Kupiškio rajono mokyklų statusas, kad viena mokykla bus visai uždaryta, kalbėta ne kartą. Šiems pokyčiams dar nebuvo pritarusi rajono Taryba.

Vasario 20 dieną per šios Tarybos posėdį toms reformoms pritarta, pakoregavus Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą.

Visgi ne visi pasisakė už tokias permainas, ypač dėl Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos likimo.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Ant švietimo kokybės aukuro

Kodėl iškilo būtinybė vėl keisti rajono mokyklų tinklo plėtros planą, išsamiai papasakojo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

Pasak jos, svarbiausias tikslas – rajone užtikrinti kokybišką švietimą. 2016 metais tvirtinant 2016–2020 metų rajono mokyklų tinklo bendrąjį planą pridėta pastaba, kad atsižvelgiant į rajono demografinę, socialinę ir ekonominę situaciją, tas planas gali būti koreguojamas. Šis planas jau keistas kelis kartus.

2016 metų rugsėjo 1 dieną rajone buvo 20 ugdymo įstaigų, kuriose ugdyti 2469 mokiniai, o 2019 metų rugsėjo 1 dieną liko 15 ugdymo įstaigų ir 2128 ugdytiniai. Nuo 2016 iki 2019 metų 1–12 klasių mokinių rajone sumažėjo 364.

Skaitykite vasario 29 d. „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Vėliausi komentarai
 • Taigi nežada uždaryt tos Noriūnų mokyklos, tik Subačiaus gimnazijos skyrium padaryt… Kaip Šepetos mokykla yra P.Matulionio progimnazijos skyrius.

  • Mokykla bus tik vadovas bus Subačiaus. Bus tvarka ,o ne palaida bala,skundų terba.

  • Tai Šepetos pastatai šildomi, naudojamas vanduo, išlaikomas aptarnaujantis personalas nemokamai? O daugybė vaikų suvežama iš Kupiškio, Puponių… Puponys yra nuo Noriūnų gal tik pora km. Jei jau dirbame ūkiškai, tai ir dirbkime. Juk iki miesto tik 6 km. O gal kad toje mokykloje nemažai socdemų? Direktorę irgi esam matę jų susibūrimų nuotraukose. Mintys apie taupymą klostosi įdomiai.

   • Į Šepetą vežami vaikai iš Kupiškio…Tai ką, Kupiškyje nebeliko mokyklų?

    • Seniau atsilikėlius Pandėlin veždavo

 • O kas bus jeigu nuo š.m rugsėjo 1 OS į Noriunu mokykla ateis 155 mokiniai vėl iš naujo kursit mokykla turėkit nors kiek smegenų visi nariai, specialistai, vadovai

 • Kelios kaimo mokyklos padėjo vienai tokiai komandai nuo ministerijos pasidaryti pinigėlių? Skambėjo projektas, kuriame dalyvavo ekspertas, lyg ir vardu Tomas. Jis piktino savo arogancija, mokytojai dirbo papildomus darbus už dyka… Kelios iš tų mokyklų dabar uždarytos ar uždaromos ir lieka tik skyriai? Keturios iš penkių? Gal ir klystame, kad mažos mokyklos nenaudingos. Kažkam naudingos. Mano nuomone, gudrūs pinigus užsidirba, o durni krykštauja kad ponas iš aukščiau komplimentą pasako.

 • Žinoma daug kaimo mokyklų kur dirbo vienas asmuo: tai buvo mokyklos direktorė, mokyklos direktorės pavaduotoja mokymui, mokyklos dirktorės pavaduotoja ugdymui, mokyklos direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, mokytoja ir valytoja viename.

 • Tik uždaryti visas kaimo mokyklas,tegu mokytojai ūkininkauja,nes tikrai kiekvienas skuba į savo ūkį,o mokiniams į miestą atvežti yra daug mokyklinių, o ir autobusų parkas keleivių neturi ,tegu mokinius vežioja,visiems butų geriau,o ypač kaimo vaikams.

 • Tai kokia mokykla bus uždaryta?

 • Seniai reikia uždaryti tas kaimo mokyklas, vien kiek už pastatų išlaikymą reikia lėšų, o čia dėl kelių vaikų… Juk autobusai tiek atveža į Kupiškį, tiek parveža. Nėra nei švietimo kokybės kaimuose, nei naudos iš tų mokyklų.

 • Rjone užtenka mokyklų Kupiškio mieste. Ko čia cackintis.

 • O,jūs biškį tuokiat ką rašot? Ką išsirinko rajono žmonės,tą ir turi.Sprendimus daro konservatoriai ir socdemai.Žiūrėkit posėdžio vaizdo įrašą.Ten pamatysit tikrą vaizdelį.O kodėl nebuvo mokytojų ?Juk jie turi kovoti dėl savo darbo.Daiva ir Eglė kovojo kiek galėjo,bet jos mażuma…..

  • Mokytojai turi mokyti vaikus, o ne kovoti dėl darbo. Tokios mokytojos, galėtų dirbti ir be mokinių. Dirbti dęl darbo.

 • Dėl šito sprendimo turėtų būti didelė gėda tarybos narem Noriūnietems Daivai ir Eglei reikėtų mažiau maivytis ir bedoti, o dirbti įrodyti kad mokykla Noriunams būtina ir kam jūs išrinko tik parodai ar ne atsakykit

  • Gerb. Eglė šiuo klausimu pratylėjo, nei vieno argumento neišlemeno. Gėda.

Rekomenduojami video