2024/07/12

 

MUZIEJŲ NAKTIS – SU LAISVĖS KOVŲ ŽENKLAIS

Šiemet į tradicinį renginį „Muziejų naktis“ lankytojus kvietė ir Kupiškio etnografijos muziejus.

Kupiškyje šiam renginiui buvo parinkta gegužės 19 diena. Kupiškėniška „Muziejaus naktis“ prasmingai persipynė su fotografijų paroda, kur pristatyta modernėjančio muziejaus istorija, su artėjančia Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena, su poezijos pavasario ir gatvės muzikos dienos aidais.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Ilgas kelias modernėjimo link

Kupiškio etnografijos muziejaus kiemelyje susirinkusiems lankytojams muziejininkė Giedrė Zuozienė priminė, kad ši prasminga iniciatyva, kai daugelyje Europos šalių muziejai nemokamai atveria duris įvairių bendruomenių nariams, pirmą kartą pradėta įgyvendinti Prancūzijoje 2005 metų gegužės 18-ąją minint Tarptautinę muziejų dieną. Kasmet šią iniciatyvą palaiko Tarptautinė muziejų taryba.
Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė pristatė fotografijų parodą „Modernėjantis muziejus“ iš šio muziejaus fondų.

Iš eksponuojamų nuotraukų į mus žvelgia viena iš muziejaus iniciatorių Stefanija Glemžaitė ir jos seserys. Šiose nuotraukose atsispindi svarbiausi muziejaus pokyčiai, renginiai.

Pasak V. Aleknienės, mintis įkurti muziejų Kupiškyje šio krašto inteligentai ir apsišvietę ūkininkai brandino seniai. Pirmą kartą iniciatyvinė grupė, pasivadinusi komitetu liaudies namams įkurti, buvo susirinkusi į posėdį 1935 metais. Dėl lėšų stokos to sumanymo jiems įgyvendinti nepavyko.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Puikus renginys, kaip ir daugelis muziejininkų renginių. Nemokamai galėjome pasisemti grožio ir gėrio iš mums pateiktų kultūros lobių. Lyg širdžiai miela išginta LINGAUDALA savo dvasią pūstelėjo. Visur buvo gera dalyvauti, stebėti ir stebėtis žmonių atsidavimu savo kraštui. Gaila, kad tokie renginiai kaip spektaklis, koncertas sutraukė mažoka žiūrovų. Žmonės, save laikantys inteligentais, turėtų tuo pasinaudoti. O gal jų po kokį vieną didžiosiose mokyklose, tarp medikų, savivaldybėje ir tėra… Verta pagarbos mokytoja, atsivežusi būrelį mokinukų netradicinei istorijos pamokai. Ilgai, rimtai, aukšto lygio pamokai.

Rekomenduojami video