2022/12/09

Informacija apie vaiko pažymius ir elgesį – internetu

Informacinės technologijos vis plačiau skinasi savo kelią. Dar visai neseniai naujiena atrodę elektroniniai paštai virto kasdienybe. Ko gero, greitai ir mokinių pažymių knygeles jau matysime tik muziejuose.

Nuo naujovių neatsilieka ir mokyklos, siekiančios kuo glaudesnio ir efektyvesnio ryšio su tėvais. Jos įgyvendina dar vieną dalyką – elektroninį dienyną. Mūsų rajone šiais metais toks dienynas įdiegtas dviejose ugdymo įstaigose – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje ir Povilo Matulionio pagrindinėje mokykloje.

Sprendimas – mokyklų rankose

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos, elektroninis dienynas nėra privalomas. Tačiau yra sudaryta galimybė mokykloms, kurios pildė spausdintą dienyną ir buvo susipažinusios su elektroninio dienyno naudojimo tvarka ir galimybėmis, neberašyti spausdinto, bet naudoti elektroninį dienyną. Nuo šių mokslo metų daugiau kaip 100 Lietuvos mokyklų atsisakė įprastinių popierinių dienynų ir mokinių ugdymo apskaitą tvarkys tik elektroniniame dienyne.

Sprendimą, kokį dienyną – elektroninį ar popierinį- naudoti, priima pačios mokyklos.

Jeigu mokykla turi galimybę įsigyti bei išlaikyti elektroninį dienyną, užtikrinti saugų jo naudojimą, jeigu mokytojai turi sąlygas naudotis kompiuterine technika pamokoje bei nestokoja kompiuterinio raštingumo žinių ir gebėjimų, administracija gali priimti sprendimą naudoti elektroninį dienyną. Labai svarbu, kad tam pritartų visa mokyklos bendruomenė.

Didžiausias pokytis – mokytojams

Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija elektroninio dienyno įvedimui ruošėsi jau praėjusiais mokslo metais. Pirmiausia mokėsi mokytojai, kaip dirbti su elektroniniu dienynu. Tuo metu mokiniai ir jų tėvai dar neturėjo galimybės matyti pažymių internete. Nuo šių metų dienyno ir pažymių knygelės popierinio varianto nebelieka, ir visi mokymosi pasiekimai bus tik elektroniniame dienyne. „Pildyti ranka popierinį žurnalą nebėra prasmės, – sakė gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas. – Kol kas tuose žurnaluose lieka tik informacija apie neformalų ugdymą“.

Gimnazija naudosis „Mano dienynas“ elektronine paslauga. Tėvams ši paslauga nekainuos. „Už elektroninio dienyno aptarnavimą mokės gimnazija, nes tam yra numatytos lėšos mokinio krepšelyje, – sakė V. Žilinskas. – Buvo atlikta apklausa, kuri parodė, kad prieigos galimybių prie interneto neturi tik labai mažas skaičius tėvų. Jiems bus atspausdintos mokinių mokymosi pasiekimų suvestinės mėnesio pabaigoje“.

Anot gimnazijos direktoriaus, naudoti elektroninį dienyną paskatino daug jo privalumų.

Dabar tėvai galės ne tik pamatyti vaiko mokymosi pasiekimus, bet ir parašyti žinutę klasės auklėtojui, dalyko mokytojui, gimnazijos administracijai, bendrauti su socialiniu pedagogu ar psichologu.

Ateityje paslaugų ratas tėvams gali plėstis – jie už atitinkamą mokestį sistemoje „Mano dienynas“ pasipildę savo virtualią sąskaitą ir pasirinkę norimą planą SMS žinute gali gauti pranešimus apie vaiko mokymąsi.

Tikimybės, kad įsilaužus į elektroninį dienyną bus pakeisti mokinių pažymiai, nėra. Kiekvieno dalyko mokytojas turi atskirą prisijungimo kodą. Individualius kodus turės ir mokiniai bei jų tėvai. Apie tai atskiru punktu yra įrašyta ir naujose mokymosi sutartyse – prie elektroninio dienyno mokinys privalo jungtis tik savo kodu.

ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

——-
Autorius: Nida ŠULCIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video