2024/03/04

HomePosts Tagged "paskalbosykim"

paskalbosykim

Kristina VALYTĖ Kur tik golvų suksi, visur tė rinkimai. Vienas prošo, balsuok už manį, kitas – rink manį. O žoda tėp meiliai, nors prė širdės dėk: dorbo vietų sukursma, žvyrkelius išaspaltuosma, mokyklų neuždarysma, kultūrų išsaugosma, susisėkimų užtikrysma. Katru partiju labjau potiki žmogėlis, užu tų ir balsuoja. Tė politikieriai

Vilė LEŠČINSKIENĖ Vasarala jau dušnumo Dova ba iškodos, Čirškina kėp unt patelnios, Kad net daga podai! No karštybas parazitai Čystai išklekėjo, Visų daržai ir sodėliai Kirmalam apajo! Boikis uoga pažiūrėt, Bat jėgu prakųsi, Drųsiai rasi vizgūnėlių Baltų kėp kopūsti. Bulbų stimburai balikį, Nepodada joks tručas, Raik kožnas vobolas pražiodyt, Burnon įpūst, gol močis? Ir gyvulaliai nabagėliai, Gylių, sparvų nutūpti, Žabolas sagas kėp pasiutį Ar laukan

Vilė LEŠČINSKIENĖ Šoltas pavoseris, jėgu saulyta neišlenda, tai ir paukštėliai bijo pragėdot. Gėlytas unt sau sustraukį, nė nemislia apė žydėjimų. Unkstyvos tulpytas pašalaj ir tos nabagytas sučiaupį galvalas. Pėrniai tokian pot čėsi kitėp buvo, dušniau, jau mėgojau šaltojoj. Vienųnokt unksčiau kažin kėp užusnūdau, tik girdžiu pikš akmenėliu lungan