2024/05/18

HomePosts Tagged "Elona Brinkaitė"

Elona Brinkaitė

Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre dirba nauja bendrosios praktikos slaugytoja Rasa Vaitonytė. Bendrosios praktikos slaugos studijas Panevėžio kolegijoje baigusi specialistė darbuojasi kartu su šeimos gydytoja, galbūt vėliau taps ambulatorinės slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos nare. Jurga BANIONIENĖ Trūksta slaugytojų padėjėjų Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorė

Balandžio 9 dieną Kupiškyje lankėsi sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys su savo patarėju Tomu Bagdonu. Ministerija iš anksto oficialiai pranešė, kad šio darbinio vizito tikslas – aptarti sveikatos reformos įgyvendinimo eigą, išklausyti medikų bendruomenės pasiūlymus dėl darbo organizavimo tvarkos. Svečiai Kupiškio rajono savivaldybėje susitiko su rajono valdžia,

Per kovo 28 dieną vykusį Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį patvirtinta nauja Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūra ir darbuotojų pareigybių sąrašas. Jurga BANIONIENĖ Dalį – įtraukė, dalį – išbraukė Per rajono Tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdį svarstant šį sprendimo projektą Kupiškio pirminės asmens

Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Moterų konsultacija perkelta į pediatrinio korpuso pirmą aukštą, prie registratūros, o šeimos gydytojo kabinetas ir Vaikų konsultacija įkurdinta tų patalpų antrame aukšte. Kodėl prireikė tokių permainų? Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorė Elona Brinkaitė paaiškino, kad šios permainos susijusios su

Didinant psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, Lietuvoje plečiamas psichiatrijos dienos stacionaro tinklas. Toks stacionaras atsiras ir Kupiškyje. Plačiau apie šį projektą papasakojo Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorė Elona Brinkaitė. Jurga BANIONIENĖ Poreikis – didelis „Pagrindinė priežastis, sąlygojusi psichiatrijos dienos stacionaro kūrimą Kupiškyje – visuomenė. Pagal šiandienį gyvenimo

Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre (PASPC) keičiasi odontologų komanda. Nuo vasario 1 d. pradės dirbti nauja higienistė Beta Muralytė. Iki sausio pabaigos pacientai dėl burnos higienos procedūros gali kreiptis į praktiką PASPC atliekančią Radvilę Valmaitę. Jurga BANIONIENĖ Rotacija Kupiškio PASPC direktorė Elona Brinkaitė sakė, kad nuo sausio 8

Rajono Taryba per lapkričio 30 dienos posėdį nusprendė įsteigti biudžetinę įstaigą – Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą ir Sveikatos centrą. Šie klausimai jau buvo aptarti ankstesniuose posėdžiuose. Dėl Kupiškio rajono sveikatos biuro steigimo abejota, ar reikia jo rajonui, ar neužtektų kaip iki šiol perkamų paslaugų

Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorijoje nebedirba šeimos gydytoja Valentina Ryženok. Lapkričio 28 dieną Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro kolektyvas, kolegos medikai atsisveikino su ilgamete gydytoja, išėjusia į užtarnautą poilsį. Tačiau be medicininių paslaugų skapiškėnai nebus – nuo šiol juos priims poliklinikos gydytoja Ieva Zailskaitė. Jurga BANIONIENĖ Atsisveikino

Praėjusį ketvirtadienį, spalio 26 dieną, vykusiame rajono Tarybos posėdyje svarstyti klausimai, susiję su rajono ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinių paslaugų teikimu, materialinio turto perdavimu, sklypų formavimu, dėl Kupiškio miesto bendrojo plano, dėl rajono biudžeto lėšų perskirstymo ir kt. Inicijuoti Kupiškio rajono savivaldybės Sveikatos centro steigimą –

Spalio 24 dieną Lietuvos gydytojų sąjungos Kupiškio filialo nariai į Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą rinkosi neeiline proga – buvęs ilgametis sąjungos narys Kupiškio poliklinikos gydytojas odontologas Aloyzas Neniškis išlydėtas į užtarnautą poilsį. Jurga BANIONIENĖ Dėkojo už bendrą darbą Lietuvos gydytojų sąjungos Kupiškio filialo pirmininkė Vida Pranckūnienė

Kupiškio rajono savivaldybės taryba rugpjūčio 31 dieną per posėdį pritarė Finansavimo teikimo atvykusiems dirbti į Kupiškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūras įstaigas trūkstamų specialybių gydytojams tvarkos aprašo pakeitimams. Jurga BANIONIENĖ Apraše numatyta skatinimo priemonė – vienkartinė 10 tūkst. eurų išmoka skirta gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas įsipareigoja

Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre nuo rugsėjo 1 dienos dirbs nauja šeimos gydytoja Ieva Zailskaitė. Poliklinikos vadovybės teigimu, stengiamasi atjauninti medikų gretas. Rudeniop bus dairomasi ir naujo odontologo, kitų reikalingų specialistų. Jurga BANIONIENĖ Nori jaunų specialistų Poliklinikos direktorė Elona Brinkaitė sakė, kad I. Zailskaitė kreipėsi pagal darbo