2024/06/15

 

PASIRINKTAS FUNKCINIS SVEIKATOS CENTRO MODELIS

Sveikatos centro modelį ir jo finansavimą per rajono Tarybos posėdį pristatė Elona Brinkaitė, Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorė. Autorės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį, spalio 26 dieną, vykusiame rajono Tarybos posėdyje svarstyti klausimai, susiję su rajono ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinių paslaugų teikimu, materialinio turto perdavimu, sklypų formavimu, dėl Kupiškio miesto bendrojo plano, dėl rajono biudžeto lėšų perskirstymo ir kt.

Inicijuoti Kupiškio rajono savivaldybės Sveikatos centro steigimą – bene svarbiausias tą dieną posėdžiavusių rajono politikų sprendimas.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Apie centrą ir tikslus

Apie sveikatos centro steigimo aplinkybes ir būtinybę rajono Tarybos posėdyje kalbėjo Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorė Elona Brinkaitė.

Pasak jos, šio sprendimo reikia dėl Lietuvoje vykdomos sveikatos sistemos reformos tęstinumo ir sveikatos priežiūrai skirtų europinių investicijų panaudojimo.

„Šiuo metu sveikatos sektoriuje įgyvendinamos šešios sveikatos sistemos reformos: visuomenės sveikatos priežiūros pertvarka, greitosios medicinos pagalbos centralizavimas, psichikos sveikatos priežiūros pertvarka, pacientų pavėžėjimo modelio diegimas, ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra, asmens sveikatos priežiūros tinklo plėtojimas. Su pastaruoju dalyku ir susijęs sveikatos centrų kūrimas.

Norima, kad kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos visiems Lietuvos gyventojams, nepaisant nei jų socialinės padėties, nei gyvenamosios vietovės“, – kalbėjo E. Brinkaitė.

Ji sakė, kad pagrindinis teisės aktas, kuriuo reglamentuojama sveikatos centro veikla, yra sveikatos apsaugos ministro šių metų gegužę patvirtintas Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašas.

Sveikatos centro tikslas – bendradarbiaujant su savivaldybėje ir Aprašo nustatytais atvejais su besiribojančioje savivaldybėje veikiančiomis sveikatos priežiūros įstaigomis užtikrinti savivaldybėje gyvenantiems pacientams prieinamą ir kokybišką sveikatos priežiūros paslaugą ir jų tęstinumą, gerinti savivaldybės gyventojų sveikatos rodiklius.

Galimi skirtingi modeliai

E. Brinkaitė paaiškino, kad pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą minėtą Aprašą, sveikatos centrai gali būti kuriami struktūrinio ar funkcinio bendradarbiavimo būdu.

Kuriant tokį centrą struktūrinio bendradarbiavimo būdu, reikėtų jungti Kupiškio ligoninę su Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centru į vieną juridinį vienetą.

Pasirinkus funkcinį bendradarbiavimo būdą tokių jungtuvių nereikėtų. Sveikatos centro veikloje dalyvautų asmens sveikatos priežiūros įstaigos bendradarbiavimo principu pagal atitinkamas sutartis.

Plačiau skaitykite spalio 28 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF


Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Nuostabu, miela Elona ! Visokeriopos sėkmės.

Rekomenduojami video