2023/03/31

 

SKAIDRUMO TYRIMAS – KO STINGA KUPIŠKĖNAMS

Banguolės Aleknienės-Andrijauskės nuotrauka

Per beveik dešimtmetį bendras Lietuvos savivaldybių skaidrumo lygis išaugo pusantro karto, rodo naujas „Transparency International“ Lietuvos skyriaus savivaldybių skaidrumo tyrimas.

2022 m. savivaldybės surinko 85 balus iš 100, 2018 m. – 69 balus, 2014 m. – 56 balus. Kuo daugiau informacijos savivaldybės pateikia savo interneto svetainėse, tuo didesnį balą Lietuvos skyriaus savivaldybių skaidrumo tyrime jos gauna.

Bendras įvertinimas

Tyrime vertintos visos 60 savivaldybių. Jų svetainėse žiūrėta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir paslaugas, biudžetą, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti priimant sprendimus. Analizuota, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą.

2022 m. Savivaldybės pradėjo skelbti daugiau informacijos apie savo darbuotojus, savivaldybių politikų ir administracijų vadovų interesus. Taip pat – viešųjų pirkimų planus, konkursus laimėjusias įmones, jų teikiamas paslaugas, savivaldybių įmones ir įstaigas.

Daugiausia apie savo veiklą viešina Panevėžio miesto (99 balai), Alytaus (97 balai), Molėtų (97 balai), Kaišiadorių (97 balai), Šiaulių (97 balai), Prienų (96 balai) rajonų, Visagino (96 balai), Vilniaus miesto (96 balai) savivaldybės. Mažiausiai – Rokiškio (67 balai), Šalčininkų (67 balai) rajonų ir Kauno miesto (65 balai) savivaldybės.

Kupiškio rajono savivaldybė skaidrumo vertinime atrodo gana neblogai. Ji 2022 m. surinko 88 balus iš 100 galimų ir yra veiklos viešinimo reitingo viduryje (tuo tarpu 2018 metais – 63, 2014 m. – vos 53 balus).

Net gautas balas nereiškia, jog informacija Savivaldybės interneto puslapyje negali būti pateikta patogiau, aiškiau.
Jurgos Banionienės nuotrauka

„Vertinant Kupiškio rajono savivaldybės rezultatus, galima matyti, jog geriausiai informaciją Savivaldybė viešina apie savo darbuotojus, Tarybos veiklą, gyventojų įtraukimą. Vis dėlto šiuo metu interneto svetainėje nėra viešinama informacija, kokie asmenys ir kodėl buvo paskirti į Savivaldybės valdomų įmonių valdybas, prieinamos tik laikinos Savivaldybės vadovų darbotvarkės.

Taip pat, užsukę į Savivaldybės puslapį, ir šiuo metu galėtume matyti tik einamosios savaitės vadovų susitikimus. Trūksta informacijos ir apie viešuosius pirkimus – svetainėje neprieinami viešųjų pirkimų planai arba priežastys, lėmusios viešųjų pirkimų konkursų laimėtojų pasirinkimą.

Visgi, verta paminėti ir tai, kad net gautas balas nereiškia, jog informacija negali būti pateikta patogiau, aiškiau. Pavyzdžiui, nors Savivaldybė viešina savo korupcijos prevencijos programą ir priemonių įgyvendinimo planą, siūlytume kartu su ten išdėstytais tikslais numatyti ir aiškius rodiklius, pagal kuriuos būtų galima matuoti antikorupcinę pažangą Savivaldybėje“, – pakomentavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyvų vadovė Deimantė Žemgulytė.

Plačiau skaitykite vasario 21 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video