Skelbimai
Pašnekesiai
Vėrinys

MOKSLO METŲ PRADŽIA SKAPIŠKIO MOKYKLOJE

Mokslo metų pradžia Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyriuje prasidėjo šv. Mišių auka Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje. Turtingą istoriją kaupianti Skapiškio mokykla sumažėjusi tiek, kad tapo tik skyriumi.

Struktūriniai mokyklos pokyčiai

1755 m. dominikonų vienuolyne įkurta pirma Skapiškyje pradinė mokykla, kuri po 1831 m. sukilimo uždaryta (uždarytas ir dominikonų vienuolynas). 1861 m. prie valsčiaus savivaldybės pastatytas mokyklos pastatas. Iki 1905 m. (spaudos draudimo panaikinimo) dėstyta tik rusų kalba.

1920 m. mokykla perkelta į buvusius vienuolyno rūmus. Buvo 4 skyriai, dirbo 4 mokytojai; veikė progimnazija (1922–1929), dvimečiai mokytojų kursai (1923–1927). Nuo 1934 m. pradinėje mokykloje buvo 6 skyriai. Veikė ir žydų pradinė mokykla, kuri 1938 m. sujungta su lietuvių mokykla.

1940 m. vėl įkurta progimnazija. Prasidėjus karui, uždaryta (1941), veikė amatų mokykla (1942–1944), o 1944 m. atkurta progimnazija, kuri nuo 1950 m. vadinosi septynmetė mokykla. Po poros metų (1952) įkurta vidurinė mokykla ir 1957 m. išleista pirma abiturientų laida.

1964 m. pradėta statyti nauja mokykla, kuri po trejų metų (1967) atidaryta. 1979 m. prie mokyklos pristatyti priestatai: sporto salė, valgykla.

Mažėjant mokinių, 2011 m. pakeistas mokyklos statusas iš vidurinės į pagrindinę (2012 m. birželio 7 d. išleista pirma pagrindinės mokyklos dešimtokų abiturientų laida). Tuo metu mokykloje mokėsi 172 mokiniai.

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2020 m. kovo 19 d. Nr.TS-71) nutarta iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Skapiškio pagrindinę mokyklą reorganizuoti prijungiant ją prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir įsteigiant Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyrių.

2021 mokslo metų pradžioje

Šiais mokslo metais mokysis 49 vaikai. Jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje 9 ikimokyklinukai (3–5 metų) ir 7 priešmokyklinukai (nuo 6 metų). Šių 16 vaikų grupės mokytoja Alma Knabikienė.

Jungtines I–III (4 ir 4 mokiniai) klases mokys mokytoja Gitana Sriubiškienė. II–IV (2 ir 6 mokiniai) klases mokys mokytoja Renata Zabulienė.V klasė nesuformuota – nėra mokinių. VI–VII (3 ir 6 mokiniai) klasių vadovė mokytoja Regina Mačionienė. VIII klasės (8 mokiniai) vadovė mokytoja Audronė Liudvinavičienė.

Mokykloje dirba 19 pedagogų: mokytojos metodininkės Audronė Liudvinavičienė, Auksė Jankevičienė, Skaistė Bakanienė ir Renata Zabulienė; vyr. mokytojai Nijolė Bagdonavičienė, Nijolė Greibuvienė, Regina Mačionienė, Vilma Žvybienė, Lina Stanislovaitytė-Bukauskienė, Alma Knabikienė, Gitana Sriubiškienė, Žydra Andrijauskienė, Virginijus Kaušakys, Rimvidas Jankevičius ir Sandra Guginienė; mokytojai Robertas Afanasjevas ir Irmantas Šap; bibliotekininkė Regina Stanienė, raštvedė Sigutė Sriubiškienė. Mokyklos direktorė nuo 1992 m. – Birutė Zaborskienė, dabar vedėja.

Skapiškio mokyklos mokiniai su pedagogais, bažnyčios patarnautojais ir klebonu Albertu Kasperavičiumi po šv. Mišių Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios šventoriuje prie Jėzaus Širdies paminklo.
Autorės nuotrauka

Šv. Mišios

Šv. Mišias Skapiškio šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje aukojo klebonas Albertas Kasperavičius. Vargonavo Asta Davolienė, giedojo broliai Kazimieras ir Povilas Puronai. Šv. Mišiose patarnavo buvusio ministranto ir ilgamečio bažnyčios choristo Jono Uzielos, sulaukusio beveik 98 metų (1921 06 24–2019 02 24) provaikaitis Rokas Žilinskas.

Sakydamas pamokslą klebonas A. Kasperavičius džiaugėsi, kad Skapiškio mokyklos mokiniai su pedagogais susirinko į bažnyčią, prašydami Dievo palaimos, kad Dievas laimintų mokslo metus. Pamokslininkas kvietė pažvelgti į Jėzų, nes kaip Evangelijoje sakoma, Jisai mokė. Į mokyklą ateinama mokytis, tad kiekviena diena atveria naujus išminties ir pažinimo lobius. „Girdėjome Evangelijoje, kad Dievas pamatė žmogų su padžiūvusia ranka. Ką tai reiškia? Jis negali nieko atlikti, nevaldo rankos.

ievas jį padrąsina: drąsos, nebijok! Tai padrąsinimas ir mums. Drąsos, nebijok, tau pavyks! Tas žmogus ne šiaip minioje, o pakviečiamas į vidurį – ištiesk ranką! Šis Jėzaus padrąsinimas nebijoti svarbus ir mums. Nebijoti atsistoti atsakinėjant, nebijoti užstoti skriaudžiamą, nebijoti padėkoti, pasakyti gerą žodį“, – ragino klebonas.

A. Kasperavičius palaimino kiekvieną mokinį, linkėjo nepamiršti kelio į bažnyčią, nepamiršti nors trumputės kasdieninės maldos.

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Reklama
1 komentaras

1 komentaras

  1. Zeda (82.135.134.248)

    2021-09-26 at 12:19

    Gaila , kad nyksta tokios gražios , kūrybingos mokyklos . Pati ten nesimokiau , bet , kad Skapiškis kūrybingas žinau . Sėkmės kuo didžiausios.

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama
Reklama
Į viršų