2023/02/08

 

RESPUBLIKINĖ KAZIO ŠIMONIO PARODA-KONKURSAS KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJUJE

Liaudies kūryba, perduodama iš kartos į kartą, yra lietuvybės išsaugojimo šaltinis. Šiuo šaltiniu naudojosi ir žymiausi tarpukario laikotarpio dailininkai.

Ne išimtis ir savamokslis dailininkas, tapytojas, grafikas, poetas Kazys Šimonis. Ir 2020-aisiais, Tautodailininkų metais, šis tautos perlas kviečia kurti liaudies menininkus, o Kupiškio etnografijos muziejus, siekdamas išsaugoti kraštiečio atminimą ir populiarinti jo kūrybą, Lietuvos kultūros tarybai teikė projektą „Dailininko Kazio Šimonio lietuvybės atspindys liaudies mene“. Jį parėmė ir Kupiškio rajono savivaldybė.

Tad rugpjūčio 27–spalio 4 d. Kupiškio etnografijos muziejuje eksponuojami Kazio Šimonio parodos-konkurso darbai.

Tai – jau šešta paroda, skirta visos Lietuvos tautodailininkams. Parodos vyko 1999, 2002, 2004, 2007 ir 2015 metais. Šiemetinės parodos tikslas – pagerbti garsaus tėviškėno Kazio Šimonio atminimą, pristatyti savo krašto savitumą, siejant jį su etninės kultūros tradicijų įamžinimu liaudies mene, skatinti liaudies menininkų saviraišką, ugdyti visuomenės domėjimąsi etninės kultūros dvasiniu ir materialiu paveldu.

Menininkų prašėme pristatyti darbus, atspindinčius K. Šimonio dvasiai artimą romantinę fantastinę kryptį, kur dėmesys skiriamas istorinei tautos praeičiai. Sulaukėme 58 kūrėjų iš Kupiškio, Utenos, Panevėžio, Kauno, Kėdainių, Rokiškio rajonų, Vilniaus ir Kauno miestų. Parodoje eksponuojami 173 darbai, tiesa, ne visi jie atitinka parodos-konkurso nuostatuose numatytus kriterijus, bet mes gerbiame kiekvieną autorių. Gausiausiai atstovaujami aliejine tapyba sukurti peizažai, buitinio žanro kūrybos darbai. Parodai-konkursui pristatyti 99 paveikslai, kuriuose perteikiamas gamtos grožis, žmogaus ryšys su gamta, vaizduojami dirbami lietuviui puikiai pažįstami ir širdžiai artimi darbai ar pasilinksminimai.

Turime ir portretinės tapybos darbų – du Kazio Šimonio, prezidentės Dalios Grybauskaitės atvaizdus. Parodos lankytojas ras abstrakčiosios dailės kūrinių, fantastinių ir kompozicinių darbų, tremties skausmo išraiškų, šventųjų atvaizdų, lietuvių liaudies pasakų interpretacijų. Naudojama įvairi technika: tapyba, linoraižiniai, karpiniai. Gausus karpytojų būrys – net aštuonios menininkės pristatė 24 kūrinius. Visuose darbuose matomas kūrėjo kruopštumas, fantazija, atsidavimas kūrybai ir technikos išmanymas.

Kas taps laureatais šiemet šeštoje K. Šimonio parodoje-konkurse, sužinosime spalio 4 dieną. Per baigiamąjį renginį, kuris vyks Kupiškio kultūros centre, koncertuos Vilniaus miesto savivaldybės kamerinis choras „Jauna muzika“, diriguojamas kompozitoriaus Vaclovo Augustino.

Ši paroda – mūsų didžiausios pagarbos ženklas Didžiajam Saulės Dainiui Kupiškio krašto pasididžiavimui Kaziui Šimoniui, kuriam amžinai liksime dėkingi už įrodymą, kad pasakos yra gyvos, kad neišsenka žmogaus sugebėjimas matyti šviesias, jaudinančias spalvas, kad Lietuva lietuviui visada bus didžiausio įkvėpimo šaltinis.

Virginija Pakalniškienė,
Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video