2023/03/26

 

Kandidatų į Seimą paslapties skraistę praskleidus

Šiais metais rinkėjai turės didelį pasirinkimą kandidatų, kurie mums atstovauti veržiasi ne tik iš aplinkinių, bet ir iš tolimų Lietuvos miestų.
Agnės Pėčaitės-Stankevičienės piešinys

Vyriausioji rinkimų komisija 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimu patvirtino kandidatus ir kandidatų, dalyvaujančių 2012 m. Seimo rinkimuose, sąrašus.
Rinkimuose iš viso dalyvauja 1950 kandidatų. Vienmandatėse rinkimų apygardose buvo registruoti 996 kandidatai, iš jų – 31 pats save išsikėlęs kandidatas. Daugiamandatėje apygardoje partijų kandidatų sąrašuose 1896 kandidatai.
Paanalizavome, kokie kandidatai ruošiasi atstovauti mūsų rajono žmonėms.

Lyg iš gausybės rago

Pažvelgus į rinkimuose dalyvaujančių partijų, judėjimų, sąjungų skaičių ir pavadinimus, atrodo, kad visa Lietuva susiskirstė ne tik pagal savo pažiūras, bet ir amžių, tautinį tapatumą. Ar toks partijų margumynas yra vienybės požymis, kiekvienas išvadas pasidarys pats.

Šiais metais Seimo rinkimuose varžysis 27 partijos, kurios turi teisę kelti kandidatų sąrašus ir kandidatus vienmandatėse rinkimų apygardose. Tai beveik trečdaliu daugiau nei prieš ketverius metus vykusiuose Seimo rinkimuose. Tada dalyvavo 19 politinių partijų ir buvo įregistruota 16 kandidatų sąrašų.

Daugiausiai kandidatų iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų akcija – į Seimą ruošiasi 144 jos kandidatai. Antroje vietoje yra Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 142 kandidatai. Po 141 kandidatą į Seimą iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, politinė partija „Sąjunga Taip“.
Tik vieną kandidatą ir tik vienmandatėje rinkimų apygardoje iškėlė Tautinė partija „Lietuvos kelias“. Tas vienintelis – kupiškėnas Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje kandidatuojantis Dangirdas Mikšys.

Pagal Seimo rinkimų įstatymą partijos kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų tik tuomet, jei už jį balsavo ne mažiau kaip 5 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, o jungtinis kandidatų sąrašas – ne mažiau kaip 7 proc. Kiek partijų įveiks šią kartelę, sužinosime po rinkimų.
Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje dėl Seimo nario mandato kovos 15 kandidatų, o Anykščių-Kupiškio rinkimų apygardoje – 12 kandidatų.

Kas yra kas

Kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje yra 8 kandidatai: Dalius Bitaitis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Tautrimas Januševičius („Drąsos kelias“ politinė partija), Algirdas Kiznis (Liberalų ir centro sąjunga), Dangirdas Mikšys (Tautinė partija „Lietuvos kelias“), Ritas Vaiginas (Darbo partija), Valdemaras Valkiūnas (Respublikonų partija), Aleksandras Zeltinis (Lietuvos socialdemokratų partija) ir jokiai partijai nepriklausantis pats save išsikėlęs Juozas Užkurėlis.

Anykščių-Kupiškio rinkimų apygardoje – taip pat 6 savarankiški politinės kampanijos dalyviai: Leonas Alesionka (Respublikonų partija), Rasma Buzienė („Drąsos kelias“ politinė partija), Jūratė Griciūtė (Liberalų ir centro sąjunga), Ričardas Sargūnas (Darbo partija), Jonas Šimėnas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Arvydas Žala (Lietuvos socialdemokratų partija).
Abiejų rinkimų apygardų kandidatų sąrašuose yra tik po vieną kupiškėną: Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje kandidatuoja Dangirdas Mikšys, o Anykščių-Kupiškio Vidmantas Paliulis.

Partijų iškelti kandidatai Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje: Marius Jukonis („Tvarka ir teisingumas“), Vilmantas Mocerenko (Demokratinė darbo ir vienybės partija), Kęstutis Slavinskas (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Nijolė Šatienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Jolita Turovaitė-Kairienė (Lietuvos žmonių partija), Stasys Valiukas (Krikščionių partija), Žydrūnas Savickas (politinė partija „Sąjunga Taip“).

Anykščių-Kupiškio rinkimų apygardoje partijų iškelti kandidatai: Tomas Baranauskas (Tautininkų sąjunga), Vytautas Galvonas (partija „Tvarka ir teisingumas“), Rosvaldas Gorbačiovas (politinė partija „Sąjunga Taip“), Aurelija Kairienė (Demokratinė darbo ir vienybės partija), Vidmantas Paliulis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Kęstutis Tubis (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis).

Beveik visi – dirbantys

Žvilgtelėjome į kandidatų Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktas anketas. Iš 12 kandidatų Anykščių-Kupiškio rinkimų apygardoje vienuolika turi aukštąjį išsilavinimą ir tik viena kandidatė Aurelija Kairienė nenurodė, kur mokėsi ir kokį išsilavinimą turi, nors pasisakė, kad dirba žurnaliste. Šioje apygardoje Seimo nariu nori būti 1 bedarbė – Rasma Buzienė, 1 jau pensinio amžiaus sulaukęs senjoras – Leonas Alesionka, du dabartiniai Seimo nariai – Vytautas Galvonas ir Jonas Šimėnas, 1 seniūnas – Vidmantas Paliulis, 2 aukštųjų mokyklų lektoriai – Tomas Baranauskas ir Alvydas Žala bei 4 asmenys, einantys vadovaujamas pareigas: Rosvaldas Gorbačiovas, Jūratė Griciūtė, Ričardas Sargūnas ir Kęstutis Tubis.

Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje iš 15 kandidatų 10 turi aukštąjį išsilavinimą, 3 aukštesnįjį ir du kandidatai Žydrūnas Savickas ir Juozas Užkurėlis nenurodė savo išsilavinimo. Atstovauti mums panoro šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje viceministru dirbantis Dalius Bitaitis, 3 vadybininkai: Tautrimas Januševičius, Vilmantas Mocerenko ir Aleksandras Zeltinis, 1 ūkininkas – Juozas Užkurėlis, 5 įmonių direktoriai ar vadovaujamas pareigas einantys asmenys: Marius Jukonis, Žydrūnas Savickas, Nijolė Šatienė, Jolita Turovaitė-Kairienė, Ritas Vaiginas. Vienas kandidatas yra individualios įmonės savininkas – Algirdas Kiznis, dar vienas – Dangirdas Mikšys – nurodė, kad verčiasi individualia veikla, vienas – Kęstutis Slavinskas – Biržų r. savivaldybės Tarybos narys. Seimo narys Valdemaras Valkiūnas taip pat dar kartą sieks mandato. Pedagoginį darbą dirba vienas kandidatas – Stasys Valiukas.

Būsimieji Seimo nariai – poliglotai?

Skiltyje apie užsienio kalbų mokėjimą kandidatai irgi nesikuklino. Matyt, rinkėjams teks patiems nuspręsti, ar net penkias kalbas moka Tomas Baranauskas, keturias Kęstutis Tubis. Nemažai kandidatų moka po tris užsienio kalbas. Anglų kalbos nemoka tik Vidmantas Paliulis, Nijolė Šatienė, Juozas Užkurėlis ir Dangirdas Mikšys. Tačiau šie kandidatai kalba rusiškai, prancūziškai, latviškai. Kokią kalbą, be gimtosios kalbos, dar moka, nenurodė Žydrūnas Savickas.

Mums atstovauti besiruošiantys kandidatai gyvena ne tik Biržuose, Anykščiuose ar Kupiškyje. Vilniuje gyvena 11 kandidatų, Kaune – du, Panevėžyje – du, o vienas net Klaipėdoje.

Kad mums ruošiasi atstovauti šeimos žmonės, galima drąsiai teigti. Nė vienas nenurodė, jog yra išsiskyręs, didžioji dauguma augina po 2 vaikus, o viena kandidatė – Rasma Buzienė dar yra ir dviejų mergaičių globėja. Gausiausią atžalų būrį  – penkis vaikus turi Vidmantas Paliulis, po keturis Dangirdas Mikšys ir Rasma Buzienė. Turime ir vieną kandidatą, kuris vos prieš savaitę, rugsėjo 15 d., sukūrė šeimą. Tai Tautrimas Januševičius. Šeimos nesukūrė arba nenurodė savo šeiminės padėties penki kandidatai į Seimo narius: Marius Jukonis, Leonas Alesionka, Vytautas Galvonas, Jūratė Griciūtė, Alvydas Žala.
Teistumą turi vienas kandidatas Juozas Užkurėlis.

Nuo milijonierių iki vargšų

Kandidatų turto pajamų deklaracijos – margos kaip genys. Vieni turtą skaičiuoja dešimtimis milijonų, kiti jo visai neturi arba turi vos už kelis tūkstančius litų.

——-
Autorius: Nida ŠULCIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video