2024/03/02

HomePosts Tagged "Palėvenėlės kaimo bendruomenė"

Palėvenėlės kaimo bendruomenė

Vasario 16 dieną Palėvenėlės kaimo bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas pirmą kartą vyko ne mokyklos pastate, kaip būdavo įprasta, o naujose bendruomenės patalpose – suremontuotoje buvusioje katilinėje. Kristina VALYTĖ 2021 metų rudenį rašėme, kad sumanūs palėvenėliečiai, gavę projektų lėšų, per dvejus metus prikėlė iš Savivaldybės išsikovotą leisgyvį mokyklos katilinės

Per rajono Tarybos posėdį spalio 31 d. priimta daug Palėvenėlės bendruomenei palankių sprendimų dėl patalpų. Ne kartą „Kupiškėnų mintys“ rašė apie šios bendruomenės ir Savivaldybės debatus šiuo klausimu. Pastaruoju metu bendruomenė pagal panaudos sutartį naudojasi buvusios Palėvenėlės mokyklos katilinės pastatu. Rajono Tarybos posėdyje spalio 31 dieną dalyvavo

Gegužės 14 dieną posėdžiavusiai rajono Tarybai pateiktas svarstyti sprendimo projektas dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo. Po tokia formuluote slėpėsi noras į šį sąrašą įtraukti su visais šiam pastatui priklausančiais kitais statiniais buvusią Palėvenėlės mokyklą. Ne

Keleri metai Palėvenėlėje nebeveikia mokykla. Pastatas stovi apytuštis, įtrauktas į Alizavos pagrindinės mokyklos balansą. Jame kol kas dirba biblioteka, nedidelį kambariuką turi „Telia Lietuva“. Kitomis patalpomis pagal žodinį susitarimą su Savivaldybe naudojasi vietos bendruomenė. Savivaldybė neslepia noro šį pastatą su katiline parduoti. Pastaruoju metu ketinama čia

Kurį laiką Palėvenėlės bendruomenė pagal žodinį susitarimą su valdžia naudojasi buvusios šios kaimo mokyklos patalpomis. Pastaruoju metu gyventojai pastebėjo, kad Savivaldybės atstovai ne kartą mokyklos pastatą aprodo įvairiems interesantams. Palėvenėlės bendruomenės žmonės nerimauja, ar bus jiems suteikta kita vieta, jei šis pastatas būtų parduotas ar