2024/07/13

 

VAIKŲ DIENOS CENTRAS – DIDELĖ ŠEIMA SU SAVO DŽIAUGSMAIS IR BĖDOMIS

Kupiškio vaikų dienos centro direktorė Viktorija Pučėtaitė šias pareigas eina 10 metų. Jurgos Banionienės nuotrauka

Vaikų dienos centrai, kuruojami visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“, veikia visoje Lietuvoje. Šiuose centruose kasdien teikiama pagalba vaikams, augantiems sunkumų patiriančiose šeimose.

Čia jie po pamokų buriasi ir užsiima kūrybine, edukacine veikla, ruošia namų darbus, pavalgo. Rūpinamasi ne tik kasdienių vaikų įgūdžių ugdymu ir laisvalaikio organizavimu, bet ir dienos centrų lankytojams padedama įveikti iškylančius emocinius sunkumus, gelbstima materialiai.

Kupiškio vaikų dienos centras skaičiuoja devynioliktus savo veiklos metus. Dešimt metų jam vadovauja Viktorija Pučėtaitė. Su ja ir pasikalbėjome, kaip keičiasi dienos centro veikla, kokie kasdieniai džiaugsmai ir sunkumai.

Jurga BANIONIENĖ

Padaliniai – stabiliai keturi

Rajone veikia keturi Kupiškio vaikų dienos centro struktūriniai padaliniai – Kupiškyje, Adomynėje, Subačiuje ir Noriūnuose. Pasak V. Pučėtaitės, nuo pat veiklos pradžios, 2005 metų, jų skaičius nesikeitė. Padalinius lanko 60 vaikų.

2021 metais, siekiant užtikrinti kokybiškesnes paslaugas, vaikų dienos centrai buvo akredituoti. Anot pašnekovės, ir po akreditacijos išliko toks pat dienos centrų lankytojų skaičius. „Tai nereiškia, kad pas mus ateina būtent tiek vaikų ir ne daugiau, skaičius kinta, sulaukiame ir sesių, brolių. Šiandien vaikų dienos centrą lanko ir ukrainiečiai, vienu metu jų buvo daugiau nei 20“, – teigė V. Pučėtaitė.

Pasak Kupiškio vaikų dienos centro direktorės, be jokios abejonės, vaikų dienos centro padalinių rajone būtų tikslinga turėti ir daugiau, bet tai lemia finansavimas.

„Mes gyvename tik iš projektų, finansavimas yra per mažas. Svarbu, kad sulaukiame paramos iš organizacijos „Gelbėkit vaikus“. Ji mums labai reikalinga, be jos galėtume užtikrinti tik patį minimaliausią vaikų poreikių tenkinimą. Juk turime pasirūpinti jų maitinimu, mokėti atlyginimus darbuotojams, išlaikyti patalpas, tai didelės sąnaudos. Norime vaikams surengti ekskursijų, išvykų, nuvežti į edukacinius užsiėmimus, kad jie kažką pamatytų ir sužinotų.

Net ir 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dienos centrui yra labai daug, galime sumokėti komunalinius mokesčius, įsigyti kanceliarinių prekių. Jei vaikas nebeturi sąsiuvinio, rašiklio, jam suplyšo kuprinė, jis kreipiasi ne kur kitur, bet į mus.

Plėstis poreikis tikrai būtų, turime eiles laukiančių vaikų, nors iš viso rajone veikia devyni vaikų dienos centrai – keturi mūsų, dar keturių steigėja yra Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, vienas veikia Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje.

Vadinasi, vaikų dienos centrai labai reikalingi, ypač kaimo vietovėse.

Čia vaikai ateina praleisti laiko, kol laukia autobuso, jie visada yra saugūs, ne gatvėje, būna ne tik užimti, bet ir pavalgo. Stengiamės dirbti visą vasarą, taip sudarome darbuotojų grafikus, kad veiktume.

Daug keliaujame, vyksta įvairios stovyklos, o kaime gyvenantiems vaikams tų pramogų būna dar mažiau, tad dienos centras lieka vienintele vieta, kur jie gali ateiti. Vaikų amžius – įvairus. Mūsų dienos centrus gali lankyti ir priešmokyklinukai, ir abiturientai“, – pasakojo V. Pučėtaitė.

Veiklos netrūksta

Pašnekovės teigimu, visi vaikų dienos centrai dirba pagal atskirus savo darbo grafikus, dažniausiai duris atveria po pietų, pasibaigus pamokoms.

Prioritetas – pamokų ruoša, vaikams padeda dienos centruose dirbančios socialinės darbuotojos. Jų kaita nėra didelė.

Kupiškyje dirba Asta Zmejauskienė ir Danguolė Vareikienė, Subačiuje ir Noriūnuose – Vidmantė Makasejavienė ir Dalia Laurinavičienė, Adomynėje – Laima Ramaškienė ir Gražina Jurėnienė.

„Komanda stipri, tarpusavyje artimai bendrauja. Savo darbuotojomis galiu didžiuotis, vaikams jos atiduoda visą savo širdį. Jos taip pat kuruoja vaikų šeimas, jei joms kyla kažkokių problemų“, – sakė V. Pučėtaitė.

Dienos centruose rūpinamasi ir vaikų maitinimu, jie gauna pavakarius. Maistą visi kartu ruošia virtuvėlėse. Taip formuojami kasdieniai vaikų įgūdžiai. Gaminti vaikams labai patinka. Paskui dienos centrus lankantys vaikai dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose, pavyzdžiui, gamina rankdarbius, žiūri ir analizuoja filmus ir kt.

„Vidutiniškai kasdien dirbame po keturias valandas, kartais ir ilgiau. Vaikai yra geriausi mūsų darbo inspektoriai, darbuotoja anksčiau iš darbo tikrai nepabėgs“, – šypsojosi pašnekovė.

Atviri – visiems

Vaikų dienos centrus gali lankyti visi norintys vaikai, tereikia tėvams kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių ir pateikti prašymą.

„Tokia galimybė atsivėrė po akreditacijos. Džiugu, kad kiekvienas norintis vaikas gali lankyti dienos centrą“, – kalbėjo direktorė.

Pasak V. Pučėtaitės, per aštuoniolika Kupiškio vaikų dienos centro gyvavimo metų jį lankančių vaikų pasikeitė labai daug. Tai natūralu, vieni užauga, keičia mokyklas, gyvenamąją vietą, ateina kiti.

Kiekvieno dienos centrą lankančio vaiko istorija išskirtinė. Labiausiai šiame darbe centro vadovę džiugina tai, kad užaugę vaikai studijuoja, sukuria darnias šeimas, užsuka į svečius ne vieni, o su savo sutuoktiniais ar atžalomis.

Direktorė taip pat pabrėžė, kad į veiklas nuolatos stengiamasi įtraukti ir vaikų tėvus. Anksčiau juos prisikviesti būdavo sudėtinga. Dabar situacija pasikeitė. Jie mielai užsuka pasikalbėti su darbuotojomis, kartu išgerti arbatos, pasižiūrėti, kuo užsiima vaikai.

Vaikų dienos centrai rūpinasi ne tik vaikų užimtumu. Teikiama ir parama jų šeimoms maistu, drabužiais, daiktais.

„Per pandemiją dauguma centrus lankančių vaikų neturėjo kompiuterių, interneto, mes buvome vieni tų, kurie teikė planšetes, internetą nemokamai. Teikiame ir pagalbą atsitikus nelaimei, pavyzdžiui, po gaisro. Taip pat rūpinamės ukrainiečiais vaikais, jų šeimomis. Tai pagalba drabužiais, maistu, mokyklinėmis prekėmis ir kt. Šie vaikai ne tik kartu su kitais lanko dienos centrą, bet ir keliauja į ekskursijas“, – pasakojo V. Pučėtaitė.

Geranoriškų žmonių visada atsiranda

Pašnekovė akcentavo, kad organizuojant vaikų dienos centro veiklą labai svarbūs rėmėjai. Tai – ne tik įmonės, bet ir geranoriški žmonės, kurie aktyviai ir nuoširdžiai įsitraukia į pagalbos teikimą.

„Aš sakau, kad visada yra gerų žmonių. Yra rėmėjų, kurie nuo pat veiklos pradžios mums padeda. Pavyzdžiui, viena moteris, kurios niekada nesu mačiusi, žinau tik jos vardą ir pavardę, kas mėnesį mums perveda tam tikrą pinigų sumą. Taip ji daro daugybę metų. Kita moteris kasmet tai padaro prieš Kalėdas.

Taip pat paremia ir įmonės. Gerųjų pavyzdžių yra ir daugiau. Tokiems žmonėms, kurie kuo galėdami prisideda prie vaikų dienos centro gerovės, esu labai dėkinga. Mums tai svarbu, kitaip tiesiog negalėtume gyvuoti.

Buvome bene pirmieji, pradėję globoti Ukrainos vaikus, atvykusius į rajoną, iš karto priėmėme juos į vaikų dienos centrą. Tuoj pat atsirado žmonių, kurie siūlė visokeriopą pagalbą. Labai gražiai prisidėjo kaimo bendruomenės.

Bendrystės jausmas, prasidėjus karui Ukrainoje, atsirado labai stiprus“, – mintis dėstė pašnekovė.

Vaikų dienos centras aktyviai prisideda ir prie įvairių pilietinių iniciatyvų. Ukrainiečių vaikams stengiamasi perteikti lietuviškas tradicijas. Minimos valstybinės šventės. Subačiaus struktūrinis vaikų dienos centras bendradarbiavo su skautais, diskutavo apie savanorystės prasmę ir svarbą, gamtos apsaugą.

Taip pat didelis dėmesys skiriamas patyčių temai, apie tai kalbama su vaikais, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.

Vasaros kelionės Kupiškio vaikų dienos centrą lankantiems vaikams palieka didžiausią įspūdį.
Nuotraukos iš Kupiškio vaikų dienos centro archyvo

Apie kaitą ir stabilumą

Dešimt metų vaikų dienos centrui vadovaujanti V. Pučėtaitė pabrėžė, kad nuo gyvavimo veiklos pradžios pagrindiniai veiklos principai ir uždaviniai liko tie patys, tačiau keitėsi patys dienos centrai.

„Mes tobulėjame, auga vaikai, augame ir mes. Daug dėmesio skiriama vaikų saugumo užtikrinimo politikai. Mums tai svarbu, turime juos apsaugoti. Neatpažįstamai pakito edukacinė veikla. Seniau patys turėdavome sugalvoti, kuo užimti vaikus, o dabar galime pasikviesti edukatorius.

Mažiausiai pasikeitė darbuotojai. Jie ilgamečiai. Pavyzdžiui, D. Vareikienė pas mus buvo savanorė, paskui praktikantė, o dabar – jau darbuotoja.

Savanorių irgi turime, tai žmonės, kurie nori būti kartu su vaikais, leisti su jais laiką. Savanoriui keliami tam tikri reikalavimai, kuriuos reikia atitikti. Procedūra nemaža, tačiau svarbiausias dalykas yra vertybės – empatija, pagarba, geranoriškumas, nuoširdumas, pastarasis vaikams labai svarbus.

Privalai būti su vaiku nuoširdus. Džiaugiuosi, kad savanorių atsiranda. Būna taip, kad ateina norintis savanoriauti asmuo, bet akivaizdžiai matai, kad jis savanorystę įsivaizduoja kitaip, moka dirbti su jaunimu, tada pasiūlai eiti į Jaunimo centrą.

Kiti ir patys suvokia, kad tai ne jiems. Bet yra tokių, kurie ateina su daugybe idėjų ir puikiai pas mus pritampa, įsitraukia į įvairias veiklas, kartu keliauja ir pan. Aš visada sakau, kad dienos centras yra didžiulė šeima su savo problemomis, džiaugsmais, lūkesčiais. Savanoris irgi tampa mūsų šeimos dalimi“, – teigė pašnekovė.

Paklausta, ko dešimt metų būdama šios šeimos galva pasisemia šiame darbe, V. Pučėtaitė sakė, kad jai tai didžioji gyvenimo dalis. Mintys apie darbą nepalieka visą parą. Ir šeima yra įtraukta į vaikų dienos centro veiklą.

„Turbūt, kitaip nebeįsivaizduoju. Atiduodu visą laiką ir širdį šiam darbui. Atsiriboti labai sunku. Mėgstu keliauti, stengiuosi neimti kompiuterio, bet matai, kad skambina, turi atsiliepti. Yra dalykų, problemų, kurių negali spręsti vėliau“, – tvirtino Kupiškio vaikų dienos centro direktorė.

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Sveikatos, neišsenkančių idėjų, įkvėpimo ir nuoširdžiausiai pagarbos bei įvertinimo linkiu visiems dirbantiems su vaikais.

  • Tai pati geriausia tiesioginė pagalba vaikams! Kur jų laukia, rūpinasi ir yra arčiaisiai..auklėtojos ir pagalbininkės ir guodėjos ir pavyzdys vaikams. Vaikai veržiasi ten, nes iš tikro ten sukurtos erdvės, kur vaikams gera..o svarbiausia jų laukia.

Rekomenduojami video