2023/12/04

 

PARINKO PRIEDANGAS SLĖPTIS NUO KARO VEIKSMŲ

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu yra parengtos trumpalaikės priedangos iki kelių valandų, parinkimo ir ženklinimo rekomendacijos.

Tose trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai skirtose priedangose gyventojai galės slėptis, kai yra pavojus jų gyvybei ar sveikatai, kilus oro pavojui, nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu (nuo netiesioginių atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies, nuo skeveldrų, nuolaužų, sprogimo smūgio bangų, atsitiktinių kulkų).

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Kupiškio rajono savivaldybė savivaldybės teritorijoje parinko 5 priedangas – pastatų rūsius, pusrūsius, cokolinius aukštus, kurie žymimi specialiu ženklu – geltonu kvadrato formos ženklu su žodžiu „Priedanga“ ir namo simboliu, kurio viduryje žmogaus figūros simbolis.

Prireikus kupiškėnai galės slėptis Jaunimo g. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje, Vytauto g. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, rajono Savivaldybės ir mokyklos „Varpelis“ pastatuose. Taip pat Kupiškio kultūros centre Gedimino g.

Pasak Astos Vilimės, Savivaldybės Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistės, išlieka ir Kupiškio rajono savivaldybės parinkti kolektyvinės apsaugos statiniai, kurie jau pažymėti specialiu ženklu (lygiakraščiu mėlynu trikampiu oranžinio fono kvadrate), kurių patalpas būtų galima pritaikyti apsaugoti, sutelkti gyventojams kitų pavojų atveju ir ilgesniam laikui.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video