2023/02/02

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUOLAT YRA LAISVŲ ETATŲ

Nuotrauka iš redakcijos archyvo.

Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 2021 metų veiklos ataskaitoje atkreipia dėmesį į tai, kad Savivaldybės įstaigų pareigybių skaičius nepagrįstas realiu (faktiniu) poreikio skaičiavimu, nėra kriterijų, pagal kuriuos jos nustatytos, todėl kai kuriose įstaigose yra nuolat laisvų pareigybių.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Audito ataskaitoje teigiama, kad Savivaldybės administracijoje audituojamo laikotarpio pabaigoje buvo laisvos 8,5 pareigybės. Priedų ir priemokų per metus išmokėta per 193 tūkst. eurų. Metai iš metų įstaigų turimos laisvos pareigybės rodo, kad netinkamai nustatytas pareigybių, reikalingų funkcijoms atlikti, poreikis: net ir turėdamos laisvų pareigybių, įstaigos atlieka pavestas funkcijas ir pasiekia nustatytus tikslus.
Pasidomėjome, kiek šiuo metu Savivaldybės administracijoje yra neužimtų etatų, kiek metų jie laisvi, kas ir kaip sprendžia, kokių pareigybių reikia.

Asta Vilimė, Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, balandžio 26 dieną raštu atsakė:
„Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje šiuo metu patvirtintas didžiausias leistinas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių atlyginimą iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius yra 150. Savivaldybėje patvirtintų – 149,5 (7 pareigybės yra neužimtos). Kiek ir kokių pareigybių reikia, sprendžia įstaigos vadovas (administracijos direktorius). Taip pat įstatymai įpareigoja savivaldybes steigti konkrečias pareigybes savarankiškoms savivaldybių funkcijoms vykdyti. Esant poreikiui yra skelbiami konkursai ir vykdomos atrankos.“

Plačiau skaitykite balandžio 30 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF (4 Eur/mėn.)

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video